ivo.sk
Inštitút pre verejné otázky zorganizoval v Bratislave slovensko-maďarský okrúhly stôl za podpory CEE Trustu

Inštitút pre verejné otázky v spolupráci s Ústavom sociológie Maďarskej akadémie vied a Ústavom pre výskum etnických menšín Maďarskej akadémie vied za podpory Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe zorganizoval dňa 23. februára 2009 okrúhly stôl slovensko-maďarskej konzultačnej iniciatívy.

Išlo o pokračovanie expertného dialógu, začatého v polovici novembra 2008 v Budapešti. Zatiaľ čo v Budapešti sa experti sústredili na otázky slovensko-maďarských dvojstranných vzťahov, hlavnou témou bratislavského podujatia bola problematika národnostných menšín. Jeho účastníci sa venovali nasledujúcim otázkam:

- politické prístupy a modely v riešení menšinovej otázky (právny stav, právna istota, štátna politika, inštitucionálna podoba, participácia menšín na rozhodovaní na lokálnej, regionálnej a celoštátnej úrovni),
- problémy politickej reprezentácie národnostných menšín,
- analýza činnosti, programu a smerovania politickej reprezentácie maďarskej národnostnej menšiny na Slovensku (SMK),
- analýza pôsobenia menšinových samospráv v Maďarsku (vrátane slovenských samospráv),
- analýza  činnosti „väčšinových“ politických strán v menšinovej problematike a inštrumentalizácia „menšinových“ konfliktov v straníckej politike na Slovensku a v Maďarsku.

Referáty a koreferáty k uvedeným otázkam predniesli Papp András László, Kálmán Petőcz, Štefan Šutaj,  Dobos Balázs, Halász Ivan,  Miroslav Kusý, László Öllös, Majtényi Balázs, Alžbeta Hornoková-Uhrinová, Alžbeta Račková, Grigorij Mesežnikov, Peter Zajac a Bárdi Nándor.

S diskusnými príspevkami vystúpili Martín Bútora, Szarka László, Milan Zemko, Jeszenszky Géza, Tamás Pál, Gábor Hushegyi,  Hamberger Judit, Juraj Marušiak, Ondrej Dostál, Peter Morvay, Lázsló Szigeti, Péter Hunčík, Kántor Zoltán, Vizi Balázs .
Súčasťou podujatia bola verejná diskusia na tému Menšiny a národnostná politika v kontexte slovensko-maďarských vzťahov, ktorá sa uskutočnila  vo večerných hodinách v Zichyho paláci za účasti vybraných expertov. Svoje názory na uvedenú problematiku predstavili László Szarka,  riaditeľ Ústavu pre výskum etnických menšín MAV, Kálmán Petőcz, programový riaditeľ Fórum Inštitútu a bývalý veľvyslanec SR pri OSN v Ženeve, Pál Tamáš, riaditeľ Ústavu sociológie MAV, Štefan Šutaj, vedecký pracovník  Spoločenskovedného ústavu SAV v Košiciach, Géza Jeszenszky, historik, bývalý minister zahraničných vecí a veľvyslanec MR v USA, Miroslav Kusý, profesor Univerzity Komenského v Bratislave.


Foto: Štefan Hritz>> Späť na Aktuality

Videoaktuality

Výsledky reprezentatívneho výskumu názorov verejností v štyroch krajinách V4

Súčasný stav a vývoj v troch oblastiach významných z pohľadu spoločenskej transformácie.

V4 v názoroch verejnosti: skúsenosti a výzvy
 Slovensko po troch desaťročiach slobody

Výskumná štúdia na aktuálnu tému migrácie mladých vzdelaných Slovákov. 

Výskumná štúdia o vplyve pandémie Covid-19 na zlepšenie digitálnych zručností dospelej populácie.

 Únik mozgov - migračný potenciál mladých na Slovensku
Digitálna gramotnosť na Slovensku 2022 v optike pandémie Covid-19

Faktory ovplyvňujúce dvojstranné vzťahy Taiwanu s krajinami EÚ v strednej a východnej Európe.

Účasť žien na politickom rozhodovaní cez prizmu štatistík aj v optike verejnej mienky.

Taiwansko-európska jeseň 2021: pohľad zo Slovenska
Politická participácia žien na Slovensku 2020

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore