ivo.sk
Zlepšovanie schopností a kompetencie občianskej spoločnosti pri ovplyvňovaní budúcnosti médií verejnej služby ako zdroja korektných informácií pre informované rozhodovanie, priestoru pre zvyšovanie citlivosti na prejavy populizmu a faktora sociálnej kohézie

Podporil: Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe

Trvanie projektu:
 apríl 2008 – december 2008

Projektový tím IVO:
 Miroslav Kollár (vedúci projektu), Marián Velšic (analytik), Broňa Pinterová (projektová manažérka).

Externí experti a konzultanti:
Tomáš Czwitkovics (TREND), Zuzana Mistríková (Mediálny inštitút) a ďalší.

Spolupracujúce organizácie:
Mediálny inštitút, agentúra FOCUS.

Zámer:

 • Analyzovať stav a vplyv vysielania verejnej služby v SR a zistiť názor verejnosti a zainteresovaných skupín na existenciu a rolu médií verejnej služby v spoločnosti.
 • Vytvoriť priestor pre diskusiu zainteresovaných skupín a vtiahnuť ich do tejto diskusie.
 • Zvýšiť kvalifikovanosť zainteresovaných skupín na diskusiu o tejto téme.
 • Zlepšiť schopnosť občianskej spoločnosti formulovať relevantné návrhy riešení v otázke budúcnosti médií verejnej služby a zvýšiť jej vplyv v diskusii s decision-makermi v tejto oblasti.
 • Komunikovať verejnosti aj decision-makerom základné závery o dôležitosti vysielania verejnej služby v mediálnom systéme krajiny a o spôsoboch, akým majú túto svoju rolu napĺňať.
 • Zachovať trvalý priestor na diskusiu o médiách.

Aktivity projektu:

 • Analýza stavu médií verejnej služby v SR a prostredia, v ktorom pôsobia a ich vplyvu na spoločnosť.
 • Výskum názorov a očakávaní verejnosti a zainteresovaných skupín od vysielania verejnej služby (kvantitatívny a kvalitatívny výskum).
 • Vytvorenie priestoru pre kompetentnú diskusiu o budúcnosti vysielania verejnej služby:reálny priestor - séria seminárov a workshopov; virtuálny priestor - internetový portál.
 • Záverečná medzinárodná konferencia, ktorá by mala pomôcť definovať konkrétne zadanie pre PSB v digitálnej ére.
 • Policy paper, zhrňujúci stav vysielania verejnej služby v SR a názory a očakávania verejnosti a zainteresovaných skupín, ktorý nadizajnuje zadanie pre vysielanie verejnej služby a procesy, vedúce k jeho naplneniu.
 • Zachovanie trvalého priestoru pre kompetentnú diskusiu o médiách s výhľadom rozšíriť jeho personálny aj tematický záber s cieľom stať sa relevantným bodom, ktorý moderuje diskusiu o stave a budúcnosti médií v SR.

Výstupy:

1. Správa z výskumu Názory na televíziu verejnej služby na Slovensku II.>> Späť na Projekty

Videoaktuality

20 rokov krajskej samosprávy prinieslo rozmanité skúsenosti. Komplexná publikácia IVO a SK8.

Súčasný stav a vývoj v troch oblastiach významných z pohľadu spoločenskej transformácie.

20 rokov samosprávnych krajov na Slovensku 2001 - 2021
 Slovensko po troch desaťročiach slobody

Výskumná štúdia na aktuálnu tému migrácie mladých vzdelaných Slovákov. 

Výskumná štúdia o vplyve pandémie Covid-19 na zlepšenie digitálnych zručností dospelej populácie.

 Únik mozgov - migračný potenciál mladých na Slovensku
Digitálna gramotnosť na Slovensku 2022 v optike pandémie Covid-19

Výsledky reprezentatívneho výskumu názorov verejností v štyroch krajinách V4

Faktory ovplyvňujúce dvojstranné vzťahy Taiwanu s krajinami EÚ v strednej a východnej Európe.

V4 v názoroch verejnosti: skúsenosti a výzvy
Taiwansko-európska jeseň 2021: pohľad zo Slovenska

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore