ivo.sk
Ľudský rozvoj Rómov

Podporil: UNDP (United Nations Development Programme)

Trvanie projektu
: september 2001 – február 2002

Projektový tím
: Michal Vašečka - koordinátor výskumu; Peter Puliš - koordinátor anketárskej siete, analýza dát; Martina Jurásková - koordinátor anketárskej siete, analýza dát; Elena Kriglerová - realizácia predvýskumu, zber údajov, analýza dát; Jana Rybová - realizácia predvýskumu, zber údajov, analýza dát

Spoluúčastníci
: Česká republika, Bulharsko, Maďarsko, Rumunsko, UNDP Bratislava

Zámer
: Získať a analyzovať informácie o životnej úrovni (výška, zloženie a zdroje príjmov, vybavenie domácnosti), o rodinných vzoroch, životnom štýle a zdravotnej situácii rómskej populácie na Slovensku, jej postojoch ku vzdelaniu, politickej reprezentácii a participácii a celkovej situácii lokalít, kde respondenti žijú.
Projekt, realizovaný v piatich krajinách - Slovensko, Maďarsko, Česká republika, Bulharsko, Rumunsko - je založený na kvantitatívnom komparatívnom výskume zameranom na ľudský rozvoj Rómov. Na Slovensku sa výskum uskutočnil v desiatich okresoch Slovenska dotazníkovou metódou pri celkovom počte rómskych respondentov 1030. Zber, kódovanie, primárnu a sekundárnu analýzu dát uskutočnili analytici programu národnostných menšin.

Výstupy
:

V januári 2003 vydalo UNDP (United Nations Development Programme) správu Avoiding the Dependency Trap, ktorá je komparatívnou analýzou ľudského rozvoja Rómov v piatich krajinách, v ktorých je najvyššie zastúpenie rómskej populácie.

Ďalšie informácie o projekte: http://roma.undp.sk/>> Späť na Projekty

Videoaktuality

Kľúčové oblasti a udalosti vývoja bezpečnostného a obranného sektora SR v rokoch 1993-2023. 

Pri príležitosti 20-teho výročia vstupu SR do NATO sprístupňujeme publiáciu z roku 1998.

Thirty Years <br/>of Slovak Security <br/>and Defence Policy
Slovensko v šedej zóne? Rozširovanie NATO, zlyhania a perspektívy Slovenska

Výskumná štúdia zameraná na informatické vzdelávanie mladej generácie.

Výskumná reflexia kľúčových postojov internetovej populácie SR v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Informatické vzdelávanie na základných a stredných školách
Kyberbezpečnosť 2023 - optikou internetovej populácie SR

Autentické svedectvo o vývoji politickej slobody v ponovembrovom Slovensku a Česko-Slovensku. Udalosti rokov 1990-1992.

Proces prechodu k demokracii v kontexte formovania a fungovania slovenskej štátnosti.

Dva roky politickej slobody. Obnovené vydanie
Tridsať rokov samostatného Slovenska. Šesť pohľadov na formovanie štátu

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore