ivo.sk
Ľudský rozvoj Rómov

Podporil: UNDP (United Nations Development Programme)

Trvanie projektu
: september 2001 – február 2002

Projektový tím
: Michal Vašečka - koordinátor výskumu; Peter Puliš - koordinátor anketárskej siete, analýza dát; Martina Jurásková - koordinátor anketárskej siete, analýza dát; Elena Kriglerová - realizácia predvýskumu, zber údajov, analýza dát; Jana Rybová - realizácia predvýskumu, zber údajov, analýza dát

Spoluúčastníci
: Česká republika, Bulharsko, Maďarsko, Rumunsko, UNDP Bratislava

Zámer
: Získať a analyzovať informácie o životnej úrovni (výška, zloženie a zdroje príjmov, vybavenie domácnosti), o rodinných vzoroch, životnom štýle a zdravotnej situácii rómskej populácie na Slovensku, jej postojoch ku vzdelaniu, politickej reprezentácii a participácii a celkovej situácii lokalít, kde respondenti žijú.
Projekt, realizovaný v piatich krajinách - Slovensko, Maďarsko, Česká republika, Bulharsko, Rumunsko - je založený na kvantitatívnom komparatívnom výskume zameranom na ľudský rozvoj Rómov. Na Slovensku sa výskum uskutočnil v desiatich okresoch Slovenska dotazníkovou metódou pri celkovom počte rómskych respondentov 1030. Zber, kódovanie, primárnu a sekundárnu analýzu dát uskutočnili analytici programu národnostných menšin.

Výstupy
:

V januári 2003 vydalo UNDP (United Nations Development Programme) správu Avoiding the Dependency Trap, ktorá je komparatívnou analýzou ľudského rozvoja Rómov v piatich krajinách, v ktorých je najvyššie zastúpenie rómskej populácie.

Ďalšie informácie o projekte: http://roma.undp.sk/>> Späť na Projekty

Videoaktuality

Proces prechodu k demokracii v kontexte formovania a fungovania slovenskej štátnosti a výsledky transformačného procesu.

Autentické svedectvo o vývoji politickej slobody v ponovembrovom Slovensku a Česko-Slovensku. Udalosti rokov 1990-1992.

Tridsať rokov samostatného Slovenska. Šesť pohľadov na formovanie štátu
Dva roky politickej slobody. Obnovené vydanie

Výskumná štúdia zameraná na kľúčové oblasti digitálnej gramotnosti ľudí v preddôchodkovom a dôchodkovom veku.

Výskumná reflexia kľúčových postojov internetovej populácie SR v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

 Digitálna gramotnosť 2023 - zaostrené na seniorov
Kyberbezpečnosť 2023 - optikou internetovej populácie SR

20 rokov krajskej samosprávy prinieslo rozmanité skúsenosti. Komplexná publikácia IVO a SK8.

Publikácia prináša množstvo faktov
z demografickej i ekonomickej štatistiky ako aj zo sociologických výskumov.

20 rokov<br/>samosprávnych krajov<br/>na Slovensku 2001 - 2021
Starší ľudia medzi nami. Kde sme, kam smerujeme

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore