ivo.sk
Rómovia v rozširujúcej sa Európe: výzvy do budúcnosti. Analýza potrebnosti opatrení v rámci Rómskeho vzdelávacieho fondu

Podporil: Svetová banka, Open Society Institute

Trvanie projektu:
jún 2004 – júl 2004

Projektový tím:
IVO – Elena Kriglerová; Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť – Andrej Salner

Zámer:
Správa je podkladovou analýzou pre novovznikajúci medzinárodný Rómsky vzdelávací fond(REF) pripravovaný Svetovou bankou na podporu Dekády inklúzie Rómov, ktorú podporuje aj Vláda SR. Jedným z účelov správy bolo reflektovať vyhodnotenia doterajších vzdelávacích iniciatív zameraných na rómske deti a výsledky existujúcich výskumov týkajúcich sa špecifických potrieb rómskych žiakov, ako aj odporúčať pilotne overené opatrenia, aktivity a postupy, ktorých šírenie by fond REF mohol v budúcnosti finančne podporovať. Jedným zo zámerov bola aj finančná kvantifikácia opatrení, ktoré by mohli zlepšiť situáciu vo vzdelávaní rómskych detí.Súčasťou projektu bola zároveň realizácia rozhovorov s relevantnými aktérmi v oblasti vzdelávania, ktorí pôsobia v rámci štátnych inštitúcií, ako aj v rámci mimovládneho sektora. Na základe týchto rozhovorov boli identifikované úspešné projekty a potenciálne opatrenia, ktoré v budúcnosti môžu pozitívne ovplyvniť situáciu vo vzdelávaní.

Výstupy:


Podkladová správa (nepublikovaný materiál)>> Späť na Projekty

Videoaktuality

Výsledky reprezentatívneho výskumu názorov verejností v štyroch krajinách V4

Čo podnecuje politikov k tomu, aby namiesto spojenectva so Západom presadzovali zväzky s Ruskom?

V4 v názoroch verejnosti: skúsenosti a výzvy
Kto hrá ruskú ruletu na Slovensku

Výskumná štúdia na aktuálnu tému migrácie mladých vzdelaných Slovákov. 

Výskumná štúdia o aktuálnych postojoch a skúsenostiach rodičov s online dištančným vzdelávaním detí.

 Únik mozgov - migračný potenciál mladých na Slovensku
Dištančné vzdelávanie detí optikou rodičov

Účasť žien na politickom rozhodovaní cez prizmu štatistík aj v optike verejnej mienky.

Prečo mýty o tejto krajine dlhodobo prežívajú a majú vďačných recipientov a šíriteľov.

Politická participácia žien na Slovensku 2020
Mýty o Rusku

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore