ivo.sk
Netradičný britský think tank Demos v Bratislave

Dňa 18. októbra sme v budove Nadácie otvorenej spoločnosti na Baštovej ul. v Bratislave privítali predstaviteľov známeho britského think-tanku Demos (The Think-tank for Everyday Democracy) Melissu Mean, Niamh Gallagher a Charlieho Timsa, ktorí záujemcom z prostredia slovenských MVO priblížili poslanie a profil svojej organizácie, známej svojimi inovatívnymi prístupmi (najnovšie získali cenu za najlepšiu webstránku think-tanku). Medzi ich kľúčové pojmy patri každodenná demokracia a zmena.

Projekty Demosu majú určitý filozoficky základ, zároveň sú však veľmi praktické a prinášajú konkrétne zmeny. Zameriavajú sa napríklad na:

  • verejné služby, ich kvalita, holistický prístup prekonávajúci bariéry medzi poskytovateľmi a prijímateľmi,
  • mestá a ich verejné priestory (verejný život; verejná imaginácia; verejné podnikanie): ako skombinovať  potreby kreativity, slobody, imaginácie s rastom infraštruktúry, ako uvoľniť skrytu energiu v obyvateľoch, ako zlepšiť interakcie medzi ľuďmi, ako oživiť predmestia, ako kultivovať hrdosť a identitu obyvateľov mesta,
  • verejná komunikácia: verejné médiá, sociálne kampane, priestory pre verejne debaty; zapájanie občanov do verejnej rozpravy a spolurozhodovania,
  • úloha kultúry v spoločnosti, jej význam, pomoc kultúrnym organizáciám lepšie uplatniť svoje produkty,
  • otázky globálnej bezpečnosti.

Zjednodušene povedané, všade im ide o služby a produkty "priateľskejšie" voči svojim zákazníkom, ako aj o to, ako môžu občania ovplyvniť každodenný život vo svojom okolí.

 

Demos si vybudoval prístup k politikom. Svoje expertízy i možné riešenia prezentuje tak na kongresoch britských politických strán, ako aj na verejných diskusiách s politikmi.

 

Návšteva Bratislavy sa uskutočnila v rámci projektu Network Effect pripraveného British Council, ktorý chce zbližovať budúcich lídrov rozličných európskych krajín. Témou bratislavského „sieťovania“ bolo oživenie a rozvoj občianskej spoločnosti. Účastníci tiež navštívili niekoľko tunajších MVO a diskutovali s nimi o ich práci a budúcnosti.

 

Informácie o Demose:

www.demos.co.uk

 

Informácie o projekte British Council Network Effect:

The Bratislava Network Effect


 


Niamh Gallagher (prvá zľava v druhom rade), Melissa Mean (druhá zľava v druhom rade) a Charlie Tims (druhý zľava v prvom rade) po skončení prezentácie o Demose s účastníkmi zo slovenských MVO.>> Späť na Aktuality

Videoaktuality

Kľúčové oblasti a udalosti vývoja bezpečnostného a obranného sektora SR v rokoch 1993-2023. 

Pri príležitosti 20-teho výročia vstupu SR do NATO sprístupňujeme publiáciu z roku 1998.

Thirty Years <br/>of Slovak Security <br/>and Defence Policy
Slovensko v šedej zóne? Rozširovanie NATO, zlyhania a perspektívy Slovenska

Výskumná štúdia zameraná na kľúčové oblasti digitálnej gramotnosti ľudí v preddôchodkovom a dôchodkovom veku.

Výskumná reflexia kľúčových postojov internetovej populácie SR v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

 Digitálna gramotnosť 2023 - zaostrené na seniorov
Kyberbezpečnosť 2023 - optikou internetovej populácie SR

Autentické svedectvo o vývoji politickej slobody v ponovembrovom Slovensku a Česko-Slovensku. Udalosti rokov 1990-1992.

Proces prechodu k demokracii v kontexte formovania a fungovania slovenskej štátnosti.

Dva roky politickej slobody. Obnovené vydanie
Tridsať rokov samostatného Slovenska. Šesť pohľadov na formovanie štátu

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore