ivo.sk
Marián Velšic
Analytik
Abstrakt


Absolvoval magisterské štúdium sociológie a doktorandské štúdium politológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 1995 – 1998 pôsobil ako odborný pracovník v Politologickom kabinete Slovenskej akadémie vied. Od septembra 1998 pracuje v Inštitúte pre verejné otázky. V rokoch 1995 – 1998 bol spoluzakladateľom a členom redakčného vedenia revue Quo vadis, Slovensko? Je autorom a spoluautorom publikácií Dva roky politickej slobody (1992); Dva roky politickej slobody – ex post (1993); Democracy and Discontent in Slovakia: A Public Opinion Profile of a Country in Transition (1998); Slovensko a jeho volebné pravidlá (1998); Slovenské voľby ´98. Kto? Prečo? Ako? (1999); Krajina v pohybe (2001); Slovenské voľby ´02 (2003); Slovensko – Súhrnná správa o stave spoločnosti (1998 – 2009); Digitálna gramotnosť na Slovensku (2005 - 2015); Kde sme? Mentálne mapy Slovenska (2010); Odkiaľ a kam. 20 rokov samostatnosti (2013). Vo svojej výskumnej praxi sa podieľal na niekoľkých desiatkach sociologických výskumov zameraných na verejnú mienku a transformačné procesy. Od roku 2005 vedie výskumný projekt Digitálna gramotnosť na Slovensku, zameraný na mapovanie procesov informatizácie v spoločnosti.

Expertíza

 • informačná spoločnosť
 • transformačné procesy v spoločnosti
 • verejná mienka a politická kulúra

Profesionálna prax 

 • odborný pracovník, Politologický kabinet SAV, 1995 – 1998
 • analytik, Inštitút pre verejné otázky Bratislava, 1998 – súčasnosť

Vzdelanie

 • magisterské štúdium (Mgr.), Filozofická fakulta Univerzita Komenského Bratislava, katedra sociológie, 1989-1994
 • doktorandské štúdium (Ph.D.), Filozofická fakulta Univerzita Komenského Bratislava, katedra politológie, 1995-2001

Účinkovanie v médiách

Elektronické médiá:
STV, TV Markíza, TA3, TV JOJ, Slobodná Európa, Slovensko 1, Rádio Slovakia International, Rádio Twist, Rádio Expres, BBC Bratislava, ČT 1, Český rozhlas

Periodická tlač
: Sme, Národná obroda, Pravda, Hospodárske noviny, Slovak Spectator, Mladá Fronta Dnes, Formát, Stratégie, Moment, Obecné noviny, Verejná správa, AmCham Connection, Listy SFPA, Infoware, PC Revue

Tlačové agentúry
: SITA, TASR, ČTK


Vybrané knižné publikácie

 • VELŠIC, M.: Digitálne Slovensko. In: BÚTORA, M. – KOLLÁR, M. – MESEŽNIKOV, G. – BÚTOROVÁ, Z. (eds.): Odkiaľ - Kam. 20 rokov samostatnosti. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2013, s. 455 – 465
 • VELŠIC, M.: Digitálna gramotnosť - šance a riziká. In: BÚTORA, M. – KOLLÁR, M. – MESEŽNIKOV, G. – BÚTOROVÁ, Z. (eds.): Kde sme? Mentálne mapy Slovenska. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2010, s. 435 – 445
 • VELŠIC, M.: Digitálna gramotnosť. In: BÚTORA, M. – KOLLÁR, M. – MESEŽNIKOV, G.(eds.): Slovensko 2005. Súhrnná správa o stave spoločnosti. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2006, s. 688 – 713
 • VELŠIC, M.: Informačná spoločnosť. In: MESEŽNIKOV, G. – Kollár, M. (eds.): Voľby 2006. Analýza volebných programov politických strán a hnutí. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2006, s. 147-161
 • GYÁRFÁŠOVÁ, O. – KRIVÝ, V. – VELŠIC, M.: Kultúrne vzorce, hodnotové orientácie. In: GÁL, F. – MESEŽNIKOV, G. – KOLLÁR, M. (eds.): Vízia vývoja Slovenskej republiky do roku 2020. Bratislava : Inštitút pre verejné otázky, 2003, s. 246-264
 • VELŠIC, M.: Mladí voliči. In: MESEŽNIKOV, G. – GYÁRFÁŠOVÁ, O. – KOLLÁR, M.: Slovenské voľby 02. Bratislava : Inštitút pre verejné otázky, 2003, s. 129–148
 • NOVOTNÝ, P. – FORGÁCS, D. – VELŠIC, M.: Mimovládne organizácie a voľby. In: MESEŽNIKOV, G. – GYÁRFÁŠOVÁ, O. – KOLLÁR, M.: Slovenské voľby 02. Bratislava : Inštitút pre verejné otázky, 2003, s. 181–200
 • VELŠIC, M.: Samospráva a decentralizácia v optike verejnej mienky. In: MESEŽNIKOV, G. – NIŽŇANSKÝ V.: Reforma verejnej správy na slovensku 1998-2002. Bratislava : Inštitút pre verejné otázky, 2002, s. 147–175
 • GYARFÁŠOVÁ, O. – VELŠIC, M.: Verejná mienka. In: MESEŽNIKOV, G. – KOLLÁR, M. (eds.): Slovensko 2002. Súhrnná správa o stave spoločnosti. Bratislava : Inštitút pre verejné otázky, 2002, s. 291-331
 • GYARFÁŠOVÁ, O. – VELŠIC, M.: Verejná mienka. In: MESEŽNIKOV, G. – KOLLÁR, M. (eds.): Slovensko 2001. Súhrnná správa o stave spoločnosti. Bratislava : Inštitút pre verejné otázky, 2001, s. 241-284
 • GYÁRFÁŠOVÁ, O. – KRIVÝ, V. – VELŠIC, M., et al.: Krajina v pohybe. Bratislava : Inštitút pre verejné otázky, 2001
 • BÚTOROVÁ, Z. – GYARFÁŠOVÁ, O. – VELŠIC, M.: Verejná mienka. In: MESEŽNIKOV, G. – KOLLÁR, M. (eds.): Slovensko 2000. Súhrnná správa o stave spoločnosti. Bratislava : Inštitút pre verejné otázky, 2000, s. 281-324
 • BÚTOROVÁ, Z. – GYARFÁŠOVÁ, O. – VELŠIC, M.: Verejná mienka. In: MESEŽNIKOV, G. – IVANTYŠYN, M. (eds.): Slovensko 1998–1999. Súhrnná správa o stave spoločnosti. Bratislava : Inštitút pre verejné otázky, 1999, s. 233–268
 • GYARFÁŠOVÁ, O. – VELŠIC, M.: Dynamika verejnej mienky. In: SZOMOLÁNYI, S. – PEŠEK, J.: November 1989 na Slovensku. Súvislosti predpoklady a dôsledky. Bratislava : Nadácia Milana Šimečku, Historický ústav SAV a Katedra politológie FiF UK Bratislava, 2000, s. 150–161
 • GYARFÁŠOVÁ, O. – KÚSKA, M. – VELŠIC, M.: Prvovoliči a voľby 1998: volebné správanie, motívy hlasovania. In: BÚTORA, M. – MESEŽNIKOV, G. – BÚTOROVÁ, Z. – FISHER, S. (eds.): Slovenské voľby 98, Kto? Prečo? Ako?. Bratislava : Inštitút pre verejné otázky, 1999, s. 277–288
 • GYARFÁŠOVÁ, O. – KÚSKA, M. – VELŠIC, M.: First–time Voters in the Elections 1998. In: BÚTORA, M. – MESEŽNIKOV, G. – BÚTOROVÁ, Z. – FISHER, S. (eds.): The 1998 Parlaiamentary Elections and Democratic Rebirth in Slovakia. Bratislava : Inštitút pre verejné otázky, 1999, pp. 233–243
 • IVANTYŠYN, M. – VELŠIC, M. – BÚTOROVÁ, Z.: First–time Voters. In: Butorová, Z. (ed.): Democracy and Discontent in Slovakia – A Public Opinion Profile of a Country in Transition. Bratislava : Institute for Public Affairs, 1998, pp. 135–150
 • KUBÍN, Ľ. – VELŠIC, M.: Slovensko a jeho volebné pravidlá. Bratislava : Veda, 1998
 • VELŠIC, M.: Sondy do politického života SNR. In: KUBÍN, Ľ. – VELŠIC, M. – DAŇO, R. – JUHÁS, B. – STUPŇAN, I. – BALKO, D.: Dva roky politickej slobody – ex post. Zborník. Bratislava : RaPaMaN, 1993, s. 107–118
 • VELŠIC, M.: Sondy do politického života SNR. In: KUBÍN, Ľ. – VELŠIC, M. – DAŇO, R. – JUHÁS, B. – STUPŇAN, I. – BALKO, D.: Dva roky politickej slobody. Zborník. Bratislava: RaPaMaN, 1992, s. 136 – 160

 

Pracovné zošity a výskumné správy

 • VELŠIC, M.: Informatické vzdelávanie optikou mladých. Bratislava : Inštitút pre verejné otázky, 2017
 • VELŠIC, M.: Mladí ľudia v kyberpriestore – šance a riziká pre demokraciu. Bratislava : Inštitút pre verejné otázky, 2016
 • JANOTÍK, T - VELŠIC, M.: e-Skills a trh práce na Slovensku. Bratislava : Inštitút pre verejné otázky, 2016
 • VELŠIC, M.: Deti a rodičia v kyberpriestore. Bratislava : Inštitút pre verejné otázky, 2015
 • VELŠIC, M.: Digitálna gramotnosť na Slovensku 2015. Správa z výskumu. Bratislava : Inštitút pre verejné otázky, 2015
 • VELŠIC, M.: Digitálna priepasť v generačnej optike. Bratislava : Inštitút pre verejné otázky, 2014
 • VELŠIC, M.: Digitálna gramotnosť na Slovensku 2013. Správa z výskumu. Bratislava : Inštitút pre verejné otázky, 2013
 • VELŠIC, M.: Digitálna gramotnosť na Slovensku 2011. Správa z výskumu. Bratislava : Inštitút pre verejné otázky, 2011
 • VELŠIC, M.: Sociálne siete na Slovensku. Bratislava : Inštitút pre verejné otázky, 2012
 • VELŠIC, M.: Digitálna gramotnosť a trh práce. Správa z výskumu. Bratislava : Inštitút pre verejné otázky, 2010
 • VELŠIC, M - KOLLÁR, M.: Prechod na digitálne vysielanie - stratégie domácností. Bratislava : Inštitút pre verejné otázky, 2010
 • VELŠIC, M.: Digitálna (ne)gramotnosť na Slovensku. Bratislava : Inštitút pre verejné otázky, 2009
 • VELŠIC, M - KOLLÁR, M.: Názory na televíziu verejnej služby na Slovensku II. Bratislava : Inštitút pre verejné otázky, 2008
 • VELŠIC, M.: e-Governance na Slovensku 2006-2008. Bratislava : Inštitút pre verejné otázky, 2008
 • VELŠIC, M.: Informatizácia v neziskovom sektore. Bratislava : Inštitút pre verejné otázky, 2008
 • VELŠIC, M.: e-Demokracia na Slovensku. Bratislava : Inštitút pre verejné otázky, 2008
 • VELŠIC, M.: Digitálna gramotnosť na Slovensku 2007. Správa z výskumu. Bratislava : Inštitút pre verejné otázky, 2007
 • VELŠIC, M.: Digitálna gramotnosť na Slovensku. Správa z výskumu. Bratislava : Inštitút pre verejné otázky, 2005
 • VELŠIC, M.: Digital Literacy in Slovakia. Multimediálne CD. Bratislava : Inštitút pre verejné otázky, 2005
 • VELŠIC, M.: Civilizačná gramotnosť – problém budúcnosti. Analýza výsledkov výskumu. Bratislava : Inštitút pre verejné otázky, december 2002
 • GYARFÁŠOVÁ, O. – VELŠIC, M.: Prvovoliči a druhovoliči vo volebnej kampani 2002. Analýza výsledkov výskumu. Bratislava : Inštitút pre verejné otázky, 2002
 • GYARFÁŠOVÁ, O. – VELŠIC, M.: Slovenskí voliči a parlamentné voľby 2002. Analýza výsledkov výskumu. Bratislava : Inštitút pre verejné otázky, 2002
 • VELŠIC, M.: Zmena politického režimu na Slovensku v perspektíve verejnej mienky. Pracovný zošit. Bratislava : Inštitút pre verejné otázky, 2001
 • MAROŠIOVÁ, L. – GYARFÁŠOVÁ, O. – VELŠIC, M.: Otvorené okná. Pracovný zošit. Bratislava : Inštitút pre verejné otázky, marec 2000
 • GYARFÁŠOVÁ, O. – VELŠIC, M.: Názory slovenskej verejnosti na zahraničnú politiku. Pracovný zošit. Bratislava : Inštitút pre verejné otázky, 1999
 • BÚTOROVÁ, Z. – VELŠIC, M.: Zaostrené na Bratislavu. Pracovný zošit. Bratislava : Inštitút pre verejné otázky, 1998
 • VELŠIC, M.: Slovenské súdnictvo očami verejnej mienky. Analýza výskumných zistení. Pracovný zošit. Bratislava : Inštitút pre verejné otázky, 1998
 • MIHÁLIKOVÁ, S. – KUBÍN, Ľ. – KULAŠÍK, P. – VELŠIC, M.: Socio–politické, ekonomické a axiologické orientácie a premeny stredoeurópskych spoločností. Úvodná správa zo sociologického výskumu. Bratislava : Univerzita Komenského – Katedra politológie, 1995, s. 43–55

Publikované výskumné zistenia na Internete

Bližšie pozri rubriku Výskumy 

Iné aktivity

 • spoluzakladateľ a člen správnej rady Nadácie RaPaMaN, Bratislava, 1991 – 2000
 • člen redakčného vedenia spoločensko-politickej revue „Quo vadis, Slovensko?“, 1995 – 1998
 • koordinátor projektu IVO: „Slovensko 1996 – Súhrnná správa o stave spoločnosti“, 1997

Videoaktuality

Kľúčové oblasti a udalosti vývoja bezpečnostného a obranného sektora SR v rokoch 1993-2023. 

Pri príležitosti 20-teho výročia vstupu SR do NATO sprístupňujeme publiáciu z roku 1998.

Thirty Years <br/>of Slovak Security <br/>and Defence Policy
Slovensko v šedej zóne? Rozširovanie NATO, zlyhania a perspektívy Slovenska

Výskumná štúdia zameraná na informatické vzdelávanie mladej generácie.

Výskumná reflexia kľúčových postojov internetovej populácie SR v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Informatické vzdelávanie na základných a stredných školách
Kyberbezpečnosť 2023 - optikou internetovej populácie SR

Autentické svedectvo o vývoji politickej slobody v ponovembrovom Slovensku a Česko-Slovensku. Udalosti rokov 1990-1992.

Proces prechodu k demokracii v kontexte formovania a fungovania slovenskej štátnosti.

Dva roky politickej slobody. Obnovené vydanie
Tridsať rokov samostatného Slovenska. Šesť pohľadov na formovanie štátu

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore