ivo.sk
Bezpečnosť a obrana Slovenskej republiky optikou verejnej mienky 1993-2023

Viac ako tri desaťročia trvajúcu cestu – zahŕňajúcu proces prípravy krajiny na členstvo v EÚ a NATO, povstupovú adaptáciu, využívanie výhod vyplývajúcich zo samotného členstva, riešenia existujúcich aj novovznikajúcich problémov v kontexte zmeneného postavenia SR v systéme medzinárodných vzťahov – sprevádzala priebežná reflexia obyvateľstvom krajiny, vyjadrená v názoroch občanov na rôzne aspekty spomínaného vývoja.


Túto reflexiu v empiricko-merateľnej podobe v priebehu troch desaťročí zaznamenávali prieskumy verejnej mienky, uskutočnené viacerými aktérmi – štátnymi inštitúciami, akademickými pracoviskami a nezávislými výskumnými organizáciami.


V publikácii Bezpečnosť a obrana Slovenskej republiky optikou verejnej mienky 1993-2023, ktorej autor je prezident IVO Grigorij Mesežnikov, sú analyzované údaje z reprezentatívnych prieskumov, ktoré uskutočnili viaceré organizácie – Ministerstvo obrany SR, Inštitút pre verejné otázky, Globsec Policy Institute, Sociologický ústav SAV a ďalšie výskumno-analytické subjekty, pôsobiace na Slovensku a v zahraničí – domáce agentúry pre výskum verejnej mienky, nadácia German Marshall Fund of the United States v rámci projektu Transatlantické trendy a Európska rada pre zahraničné vzťahy (ECFR).

Download: Bezpečnosť a obrana Slovenskej republiky optikou verejnej mienky 1993-2023 [pdf]

Vydanie publikácie podporila Tajpejská reprezentačná kancelária v Bratislave – Taipei Representative Office in Bratislava. >> Späť na Aktuality

Videoaktuality

Kľúčové oblasti a udalosti vývoja bezpečnostného a obranného sektora SR v rokoch 1993-2023. 

Pri príležitosti 20-teho výročia vstupu SR do NATO sprístupňujeme publiáciu z roku 1998.

Thirty Years <br/>of Slovak Security <br/>and Defence Policy
Slovensko v šedej zóne? Rozširovanie NATO, zlyhania a perspektívy Slovenska

Výskumná štúdia zameraná na informatické vzdelávanie mladej generácie.

Výskumná reflexia kľúčových postojov internetovej populácie SR v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Informatické vzdelávanie na základných a stredných školách
Kyberbezpečnosť 2023 - optikou internetovej populácie SR

Autentické svedectvo o vývoji politickej slobody v ponovembrovom Slovensku a Česko-Slovensku. Udalosti rokov 1990-1992.

Proces prechodu k demokracii v kontexte formovania a fungovania slovenskej štátnosti.

Dva roky politickej slobody. Obnovené vydanie
Tridsať rokov samostatného Slovenska. Šesť pohľadov na formovanie štátu

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore