ivo.sk
Grigorij Mesežnikov a Martin Bútora na Human Fore 2023

V dňoch 28. – 30. novembra 2023 sa v Banskej Bystrici uskutočnil desiaty ročník medzinárodného ľudskoprávneho fóra Human Forum, ktorého iniciátorom je občianska platforma NIE V NAŠOM MESTE v Banskej Bystrici, v spolupráci s Inštitútom pre Demokraciu pri Univerzite Mateja Bela, s Fakultou politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, Centrom komunitného organizovania v Banskej Bystrici, Centrom nezávislej kultúry Záhrada a Úradom splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti. Účastníci takmer plné tri dni diskutovali o potrebe posilňovania demokracie a občianskej spoločnosti ako prevencie rastu extrémizmu.

 „V živej debate sme diskutovali o dôvodoch polarizácie spoločnosti, ktoré vedú k radikalizácii a extremizácii, ale aj o množstve dobrých výsledkov práve pri prevencii radikalizácie,“ zhrnul priebeh podujatia riaditeľ Centra komunitného organizovania Maroš Chmelík. „Pozreli sme sa tiež na hrozby, ako aj na príležitosti vo využívaní umelej inteligencie ako hybnej sily automatizácie modernej spoločnosti. Mali sme možnosť debatovať za jedným stolom s reprezentantmi a reprezentantkami mimovládnych organizácií, akademickej obce a predstaviteľmi štátu o tom, prečo je kľúčové, aby mimovládky na školách v téme hodnotového vzdelávania nielen zotrvali, ale zároveň dostávali podporu od štátu. Human Fora sa zúčastnilo vyše 500 ľudí.“ (zdroj: FB Maroš Chmelík)

Prezident IVO Grigorij Mesežnikov diskutoval na paneli Čo nám ukázali výsledky volieb – v akom stave ostala demokracia na Slovensku. Povolebný vývoj charakterizujú podľa neho tri písmená „r“ – revanš, revízia, reštaurácia. „Pozorujeme revanš v personálnych vymenovaniach a nomináciách, sme svedkami revízie niektorých bodov zahraničnej a bezpečnostnej politiky i nastavenia podmienok pre fungovanie právneho štátu,“ konštatoval. „Obávam sa, že môže dôjsť ak aj nie k úplnej, tak k čiastočnej reštaurácii stavu, aký sme tu mali pred rokom 2020, to znamená, eufemisticky povedané, ku klientelisticko-korupčnému spôsobu vládnutia. Vo všeobecnosti je to test odolnosti slovenskej demokratickej štátnosti a odolnosti občianskej spoločnosti, toho, či Slovensko bude súčasťou Západu, či bude nielen formálnym členom NATO a EU. Testom toho, či demokracia v tej podobe, v akej ju poznáme doteraz, prežije.“

Debatu na tomto paneli si môžete pozrieť v zázname na Facebooku Human Forum.

 

Súčasťou podujatia bolo aj odovzdávanie Ceny Human Forum 2023. Za celoživotný prínos v rozvoji a kultivovaní občianskej spoločnosti  demokracie ju udelili Martinovi Bútorovi.

Prečítajte si text pripravený pre poďakovanie laureáta.

FOTO


Ivan Chorvát (Univerzita Mateja Bela), Zora Bútorová (IVO), Martin Bútora (IVO) a Alexandra Bitušíková (Univerzita Mateja Bela a iniciatíva NIE V NAŠOM MESTE)


Vystúpenie Martina Bútoru po udelení ceny.


Csilla Droppová,  občianska iniciatíva NIE V NAŠOM MESTE a koordinátorka HUMAN FORUM gratuluje Martinovi Bútorovi.


Martin Bútora, Zora Bútorová a Alexadra Bitušíková na paneli Samit za demokraciu a Iniciatíva Otvorené vládnutie.


Vystúpenie Ivan Korčoka na Human Forum 2023.

>> Späť na Aktuality

Videoaktuality

Kľúčové oblasti a udalosti vývoja bezpečnostného a obranného sektora SR v rokoch 1993-2023. 

Pri príležitosti 20-teho výročia vstupu SR do NATO sprístupňujeme publiáciu z roku 1998.

Thirty Years <br/>of Slovak Security <br/>and Defence Policy
Slovensko v šedej zóne? Rozširovanie NATO, zlyhania a perspektívy Slovenska

Výskumná štúdia zameraná na informatické vzdelávanie mladej generácie.

Výskumná reflexia kľúčových postojov internetovej populácie SR v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Informatické vzdelávanie na základných a stredných školách
Kyberbezpečnosť 2023 - optikou internetovej populácie SR

Autentické svedectvo o vývoji politickej slobody v ponovembrovom Slovensku a Česko-Slovensku. Udalosti rokov 1990-1992.

Proces prechodu k demokracii v kontexte formovania a fungovania slovenskej štátnosti.

Dva roky politickej slobody. Obnovené vydanie
Tridsať rokov samostatného Slovenska. Šesť pohľadov na formovanie štátu

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore