ivo.sk
Globálne výzvy a vyšehradská spolupráca očami občanov Vyšehradu

Podporil: Medzinárodný vyšehradský fond 


Trvanie projektu: október 2023 – december 2024 

Projektový tím: Oľga Gyárfášová, Grigorij Mesežnikov, Ján Bartoš 

Spolupracujúce organizácie: 

Česká republika: FOCUS - Centrum pro sociální a marketingovou analýzu 


Maďarsko: Publicus Institute  


Poľsko: Opinia24 


Cieľ: 

Cieľom projektu je výskum a analýza postojov obyvateľov krajín V4 v otázkach vyšehradskej spolupráce a fungovania samotnej V4. 

Otázka vyšehradskej spolupatričnosti má širší spoločenský rozmer, a to nielen na úrovni politických elít, ale aj na úrovni obyvateľstva. 

Otázku vyšehradskej identity má zmysel posudzovať v kontextoch, najmä v kontexte európskej identity. Európska identita ľudí žijúcich na „starom kontinente“ je daná predovšetkým kultúrnymi a hodnotovými faktormi. Projekt celoeurópskej integrácie, ktorý má hospodársku, politickú a bezpečnostnú dimenziu, by nebol možný bez tohto druhu systémovej identity, bez „európskosti“, bez európskeho kultúrneho základu, bez univerzálnych ľudských hodnôt, ktoré vznikali a rozvíjali sa na európskej pôde. 

Dejiny národov strednej Európy boli vzájomne prepojené a v niektorých časových obdobiach boli skutočne spoločné, i keď ich vnímanie obyvateľmi jednotlivých krajín nie je v súčasnosti identické. Zároveň však Tri desaťročia existencie vyšehradského formátu s vytvorenými viacdimenzionálnymi väzbami, s reálnymi krokmi v oblasti praktickej politiky, s rôznymi udalosťami, s preukázateľnými výsledkami spolupráce museli zanechať stopy na vnímaní tohto regionálneho formátu, na názoroch občanov o jeho zmysluplnosti a užitočnosti, o mieste tej-ktorej krajiny v jeho rozvíjaní. 

V4 sa zakladá najmä na spolupráci v rovine politickej. Je to formát medzištátnej spolupráce, ktorá sa realizuje vo viacerých oblastiach. Čo si však o nej myslia obyvatelia jednotlivých krajín? Vedia vôbec, čo to je? V čom vidia spoločné záujmy? Ako sa vnímajú navzájom? Do akej miery si dôverujú? Aká je intenzita ich vzájomných interakcií? Aké problémy vnútri samotnej skupiny V4 a v jej širšom okolí, vrátane EÚ, vidia obyvatelia jednotlivých krajín?

Na tieto otázky, ktoré sú dôležitou dimenziou vnútornej kohézie V4 na úrovni

obyvateľstva, by mal odpovedať výskumný projekt „Globálne výzvy a vyšehradská spolupráca ako ich vidia občania“, podporený Medzinárodným vyšehradským fondom. 

Výskum názorov a postojov verejnosti nadviazal na podobné výskumy IVO, uskutočnené v krajinách V4 v rokoch 2001, 2003, 2011, 2015 a 2021The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

 
>> Späť na Projekty

Videoaktuality

Kľúčové oblasti a udalosti vývoja bezpečnostného a obranného sektora SR v rokoch 1993-2023. 

Pri príležitosti 20-teho výročia vstupu SR do NATO sprístupňujeme publiáciu z roku 1998.

Thirty Years <br/>of Slovak Security <br/>and Defence Policy
Slovensko v šedej zóne? Rozširovanie NATO, zlyhania a perspektívy Slovenska

Výskumná štúdia zameraná na kľúčové oblasti digitálnej gramotnosti ľudí v preddôchodkovom a dôchodkovom veku.

Výskumná reflexia kľúčových postojov internetovej populácie SR v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

 Digitálna gramotnosť 2023 - zaostrené na seniorov
Kyberbezpečnosť 2023 - optikou internetovej populácie SR

Autentické svedectvo o vývoji politickej slobody v ponovembrovom Slovensku a Česko-Slovensku. Udalosti rokov 1990-1992.

Proces prechodu k demokracii v kontexte formovania a fungovania slovenskej štátnosti.

Dva roky politickej slobody. Obnovené vydanie
Tridsať rokov samostatného Slovenska. Šesť pohľadov na formovanie štátu

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore