ivo.sk
Digitálna gramotnosť na Slovensku 2022 v optike pandémie Covid-19

Podporili: Slovak Telekom, Accenture

Trvanie projektu: február – máj 2022

Projektový tím: Marián Velšic, Ján Bartoš, Martin Slosiarik, Alena Kanabová, Tatiana Švrčková, Alexander Sejna

Spolupracujúce inštitúcie: Slovak Telekom, Accenture

Zámer: Projekt od roku 2005 mapuje jeden z kľúčových predpokladov úspešnej transformácie na informačnú spoločnosť a znalostnú ekonomiku – pripravenosť širokých vrstiev obyvateľstva na používanie moderných informačných a komunikačných technológií (IKT). V roku 2022 bol realizovaný prostredníctvom empirického kvantitatívneho výskumu na výberovej vzorke 1 003  respondentov od 18 rokov, ktorá umožňuje zovšeobecniť získané zistenia na populáciu SR podľa základných sociálno-demografických znakov (pohlavie, vek, vzdelanie, veľkosť sídla, kraj). Terénny zber dát uskutočnila agentúra FOCUS vo februári 2022 prostredníctvom siete vyškolených anketárov metódou osobného rozhovoru (face-to-face interview).

Výskum sa zameriava nielen na všeobecné otázky ako je napr. adaptácia ľudí na moderné IKT, podiel digitálne gramotných a negramotných, úroveň ich digitálnych zručností či progres v tejto oblasti, ale aj na to:

  • aký vplyv na zlepšenie digitálnych zručností a intenzitu využívania moderných technológií mala pandémia Covid-19,
  • kto alebo čo najviac pomohlo k ich rozvoju,
  • ktoré situácie a zmeny spôsobené pandémiou prispeli k tomu, že sa ľudia zlepšili, naučili niečo nové, príp. intenzívnejšie využívali moderné informačné technológie,
  • aké elektronické služby štátu a verejných inštitúcií obyvatelia počas pandémie využili a ako s nimi boli spokojní.

Výstupy:

Tlačová správa [PDF]
Digitálna gramotnosť na Slovensku 2022 v oprike pandémie Covid-19 – výskumná správa[PDF]>> Späť na Projekty

Videoaktuality

Kľúčové oblasti a udalosti vývoja bezpečnostného a obranného sektora SR v rokoch 1993-2023. 

Pri príležitosti 20-teho výročia vstupu SR do NATO sprístupňujeme publiáciu z roku 1998.

Thirty Years <br/>of Slovak Security <br/>and Defence Policy
Slovensko v šedej zóne? Rozširovanie NATO, zlyhania a perspektívy Slovenska

Výskumná štúdia zameraná na informatické vzdelávanie mladej generácie.

Výskumná reflexia kľúčových postojov internetovej populácie SR v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Informatické vzdelávanie na základných a stredných školách
Kyberbezpečnosť 2023 - optikou internetovej populácie SR

Autentické svedectvo o vývoji politickej slobody v ponovembrovom Slovensku a Česko-Slovensku. Udalosti rokov 1990-1992.

Proces prechodu k demokracii v kontexte formovania a fungovania slovenskej štátnosti.

Dva roky politickej slobody. Obnovené vydanie
Tridsať rokov samostatného Slovenska. Šesť pohľadov na formovanie štátu

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore