ivo.sk
Záverečné výstupy projektu, skúmajúceho moderný antisemitizmus v krajinách V4

Inštitút Toma Lantoša (Budapešť) a Inštitút pre verejné otázky zverejnili záverečné výstupy projektu Skúmanie moderného antisemitizmu vo vyšehradských krajinách, ktorý za podpory  Európskej únie v rámci programu Rights, Equality and Citizenship,  realizovali v rokoch 2020 – 2022. 

Zámerom záverečnej výskumnej štúdie projektu bolo preskúmať rozsah, hĺbku a prevalenciu antisemitských predsudkov v štyroch postkomunistických krajinách strednej a východnej Európy, členoch regionálnej skupiny V4: v Českej republike, Maďarsku, Poľsku a na Slovensku. Štúdia skúma, ako antisemitizmus súvisí s rôznymi socio-demografickými a postojovými faktormi. Prispieva k lepšiemu pochopeniu toho, čo spôsobuje antisemitské predsudky, identifikuje, ktoré sociálne skupiny sú náchylné k takýmto predsudkom. Okrem toho sa skúmajú regionálne špecifiká, vrátane vedomia obetí, historické vnímanie Holokaustu pasívnymi  svedkami a súvislosť tohto vnímania s antisemitskými predsudkami. 

Ďalší výstup projektu, správa na odolávanie antisemitizmu v krajinách V4, obsahuje prakticko-politické odporúčania pre rôzne oblasti (verejná politika, vzdelávanie, média, občianska spoločnosť apod.). Tieto odporúčania sa vypracovali s použitím výskumných dát z reprezentatívneho prieskumu verejnej mienky a uskutočnených focus skupín, ako aj záverov národných a regionálnych expertných workshopov.

 

Krátke video prináša zhrnutie hlavných výskumných  zistení projektu. 

  

Tlačová správa [pdf]

Tento projekt bol financovaný z programu Európskej únie Práva, rovnosť a občianstvo / Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020).  >> Späť na Aktuality

Videoaktuality

Proces prechodu k demokracii v kontexte formovania a fungovania slovenskej štátnosti a výsledky transformačného procesu.

Autentické svedectvo o vývoji politickej slobody v ponovembrovom Slovensku a Česko-Slovensku. Udalosti rokov 1990-1992.

Tridsať rokov samostatného Slovenska. Šesť pohľadov na formovanie štátu
Dva roky politickej slobody. Obnovené vydanie

Výskumná štúdia zameraná na kľúčové oblasti digitálnej gramotnosti ľudí v preddôchodkovom a dôchodkovom veku.

Výskumná reflexia kľúčových postojov internetovej populácie SR v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

 Digitálna gramotnosť 2023 - zaostrené na seniorov
Kyberbezpečnosť 2023 - optikou internetovej populácie SR

20 rokov krajskej samosprávy prinieslo rozmanité skúsenosti. Komplexná publikácia IVO a SK8.

Publikácia prináša množstvo faktov
z demografickej i ekonomickej štatistiky ako aj zo sociologických výskumov.

20 rokov<br/>samosprávnych krajov<br/>na Slovensku 2001 - 2021
Starší ľudia medzi nami. Kde sme, kam smerujeme

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore