ivo.sk
20 rokov samosprávnych krajov na Slovensku

Podporilo: Združenie SK 8. 

Trvanie projektu: január -  apríl 2022. 

Projektový tím: Grigorij Mesežnikov (vedúci projektu), Zora Bútorová, Ján Bartoš, externí experti (autori, recenzenti). 

Zámer: Poskytnúť odbornej verejnosti, aktérom spoločenského a politického života ako aj zahraničným záujemcom o samosprávu na Slovensku komplexnú analytickú informáciu o dvoch dekádach pôsobenia samosprávnych krajov v demokratickom systéme Slovenskej republiky a naznačiť kľúčové výzvy efektívneho (optimálneho) fungovania regionálnej samosprávy na Slovensku v budúcnosti. 

Výstup projektu: 

 

Súhrnná analytická publikácia>> Späť na Projekty

Videoaktuality

Kľúčové oblasti a udalosti vývoja bezpečnostného a obranného sektora SR v rokoch 1993-2023. 

Pri príležitosti 20-teho výročia vstupu SR do NATO sprístupňujeme publiáciu z roku 1998.

Thirty Years <br/>of Slovak Security <br/>and Defence Policy
Slovensko v šedej zóne? Rozširovanie NATO, zlyhania a perspektívy Slovenska

Výskumná štúdia zameraná na informatické vzdelávanie mladej generácie.

Výskumná reflexia kľúčových postojov internetovej populácie SR v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Informatické vzdelávanie na základných a stredných školách
Kyberbezpečnosť 2023 - optikou internetovej populácie SR

Autentické svedectvo o vývoji politickej slobody v ponovembrovom Slovensku a Česko-Slovensku. Udalosti rokov 1990-1992.

Proces prechodu k demokracii v kontexte formovania a fungovania slovenskej štátnosti.

Dva roky politickej slobody. Obnovené vydanie
Tridsať rokov samostatného Slovenska. Šesť pohľadov na formovanie štátu

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore