ivo.sk
Výzvy novej propagandy a dezinformácie pre krajiny V4 a Východného partnerstva v meniacom sa prostredí

Podporili:  Medzinárodný vyšehradský fond – International Visegrad Fund. 


Spolupracujúca inštitúcia: Nadácia Prospect – Prospect Foundation (Varšava). 

Trvanie projektu: január - október 2022. 

Projektový výskumník: Grigorij Mesežnikov. 

Zámer:  Zámerom projektu je zmapovanie a analýza aktivít domácich subjektov cudzieho autoritárskeho vplyvu v stredo-a východoeurópskych krajín s cieľom zvýšiť odolnosť spoločností týchto krajín voči rozkladnému pôsobeniu síl nepriateľských demokratickým hodnotám, princípom právneho štátu a dodržiavaniu a ochrane ľudských práv a občianskych slobôd. 

Výstupy projektu 

 

Záverečná analytická štúdia

 

Publicistické články:

 

Russian invasion of Ukraine and the Kremlin’s fifth column in Slovakia

 

Российское вторжение в Украину и пятая колонна Kремля в Словакии 


Slovak disinformation scene at the end of the year 2021 

Словацкая дезинформационная сцена в конце 2021 года 

 

Зеленский, Буча и маленькое политическое чудо на Дунае

 

Zelensky, Bucha and a little political miracle on the Danube



>> Späť na Projekty

Videoaktuality

Kľúčové oblasti a udalosti vývoja bezpečnostného a obranného sektora SR v rokoch 1993-2023. 

Pri príležitosti 20-teho výročia vstupu SR do NATO sprístupňujeme publiáciu z roku 1998.

Thirty Years <br/>of Slovak Security <br/>and Defence Policy
Slovensko v šedej zóne? Rozširovanie NATO, zlyhania a perspektívy Slovenska

Výskumná štúdia zameraná na kľúčové oblasti digitálnej gramotnosti ľudí v preddôchodkovom a dôchodkovom veku.

Výskumná reflexia kľúčových postojov internetovej populácie SR v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

 Digitálna gramotnosť 2023 - zaostrené na seniorov
Kyberbezpečnosť 2023 - optikou internetovej populácie SR

Autentické svedectvo o vývoji politickej slobody v ponovembrovom Slovensku a Česko-Slovensku. Udalosti rokov 1990-1992.

Proces prechodu k demokracii v kontexte formovania a fungovania slovenskej štátnosti.

Dva roky politickej slobody. Obnovené vydanie
Tridsať rokov samostatného Slovenska. Šesť pohľadov na formovanie štátu

Navštívte nás na Facebooku





Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore