ivo.sk
Výzvy novej propagandy a dezinformácie pre krajiny V4 a Východného partnerstva v meniacom sa prostredí

Podporili:  Medzinárodný vyšehradský fond – International Visegrad Fund. 


Spolupracujúca inštitúcia: Nadácia Prospect – Prospect Foundation (Varšava). 

Trvanie projektu: január - október 2022. 

Projektový výskumník: Grigorij Mesežnikov. 

Zámer:  Zámerom projektu je zmapovanie a analýza aktivít domácich subjektov cudzieho autoritárskeho vplyvu v stredo-a východoeurópskych krajín s cieľom zvýšiť odolnosť spoločností týchto krajín voči rozkladnému pôsobeniu síl nepriateľských demokratickým hodnotám, princípom právneho štátu a dodržiavaniu a ochrane ľudských práv a občianskych slobôd. 

Výstupy projektu 

 

Analytická štúdia

 

Publicistické články:

 

Russian invasion of Ukraine and the Kremlin’s fifth column in Slovakia

 

Российское вторжение в Украину и пятая колонна Kремля в Словакии 


Slovak disinformation scene at the end of the year 2021 

Словацкая дезинформационная сцена в конце 2021 года >> Späť na Projekty

Videoaktuality

Výsledky reprezentatívneho výskumu názorov verejností v štyroch krajinách V4

Súčasný stav a vývoj v troch oblastiach významných z pohľadu spoločenskej transformácie.

V4 v názoroch verejnosti: skúsenosti a výzvy
 Slovensko po troch desaťročiach slobody

Výskumná štúdia na aktuálnu tému migrácie mladých vzdelaných Slovákov. 

Výskumná štúdia o vplyve pandémie Covid-19 na zlepšenie digitálnych zručností dospelej populácie.

 Únik mozgov - migračný potenciál mladých na Slovensku
Digitálna gramotnosť na Slovensku 2022 v optike pandémie Covid-19

Faktory ovplyvňujúce dvojstranné vzťahy Taiwanu s krajinami EÚ v strednej a východnej Európe.

Účasť žien na politickom rozhodovaní cez prizmu štatistík aj v optike verejnej mienky.

Taiwansko-európska jeseň 2021: pohľad zo Slovenska
Politická participácia žien na Slovensku 2020

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore