ivo.sk
Dištančné vzdelávanie detí optikou rodičov

Inštitút pre verejné otázky prezentoval dňa 8.4.2021 prostredníctvom online tlačovej konferencie výsledky svojho reprezentatívneho prieskumu na aktuálnu tému Dištančné vzdelávanie detí optikou rodičov, ktorý vznikol v spolupráci so spoločnosťami Slovak Telekom a Accenture.

Online prieskum na vzorke 601 rodičov, ktorí majú detí na 2. stupni základných škôl, mapoval ich postoje a skúsenosti s cieľom identifikovať základné problémy, s ktorými sa musia pri dištančnom vzdelávaní vyrovnávať. Sústreďoval sa na také otázky ako napr.:

  • identifikáciu prevažujúcich foriem dištančného vzdelávania počas pandémie
  • formy pedagogickej podpory, ktoré rodičia poskytujú deťom
  • čas, ktorý venujú rodičia dohľadu nad dištančným vzdelávaním
  • potrebu technickej podpory a spôsoby ich riešenia
  • potrebu zabezpečenia informačných technológií pre dištančné vzdelávanie
  • kľúčové problémy distančného vzdelávania detí
  • problémy rodičov spojené s distančným vzdelávaním

„Za vnímaním naliehavosti problémov dištančného vzdelávania rodičmi, možno vidieť dva faktory. Prvý z nich je faktor socializácie, ktorý je sýtený takými problémami ako chýbajúci kolektív, absencia mimoškolských aktivít, chýbajúci kontakt s učiteľom a prílišné vysedávanie detí pred počítačom. Druhým je faktor vzdelávania. Ten je naopak sýtený problémami, ktoré súvisia s vnútorným prežívaním vyučovacieho procesu ako je nervozita, nesústredenosť, podráždenosť, problémy s učivom, nízka motivácia učiť sa, lenivosť, únava a prílišná vyťaženosť. Napriek faktu, že ide o vnímanie problémov optikou rodičov a nie samotných detí, možno ich považovať za vážne konzekvencie dištančného vzdelávania“, uvádza analytik IVO Marián Velšic.

„Napriek tomu, že prieskum potvrdil, že najvypuklejšími sú problémy spojené s dopadom prechodu na dištančné vzdelávanie v sociálnej oblasti, výsledky prieskumu zároveň naznačujú, že situácii detí a rodičov by pomohlo, keby sa nemuseli v rámci dištančnej výuky zároveň boriť s technickými problémami. Prieskum napríklad naznačuje, že deti majú nedostatočné zručnosti pre využívanie technológií a bežných komunikačno-kolaboračných nástrojov (len 23% rodičov nemuselo deťom pomáhať s technickou podporou, z čoho vyplýva, že tri štvrtiny detí napriek absolvovaniu hodín informatiky nezvládajú základné činnosti pri práci s počítačom, vrátane pripojenia sa na videohovor alebo riešenia jednoduchých problémov typu inštalácia web kamery a pod.). To len umocňuje potrebu systematického budovania praktických digitálnych zručností mladej generácie, nevyhnutných pre jej budúce uplatnenie, ” hovorí Tatiana Švrčková, manažérka spoločenskej zodpovednosti Slovak Telekom.

Alena Kanabová, riaditeľka pre firemné občianstvo Accenture na Slovensku dodáva: „Navyše, rodinám by určite prospelo, keby dostali cielenú podporu od svojej školy – napríklad by vopred mali informácie, ako bude dištančná výuka prebiehať, dostali by manuál s návodmi a požiadavkami na technické parametre používaných zariadení pre  digitálne nástroje, ktoré škola v rámci jednotlivých predmetov plánuje využívať a podobne. V spolupráci viacerých firemných a neziskových partnerov sme spustili v minulom roku ‘Program koordinátorov digitálnych kompetencií‘. Jeho ambíciou je, aby na školách bol k dispozícii učiteľ, ktorý bude nositeľom know-how a bude podporovať ostatných kolegov v oblasti digitálnych kompetencií a využívania informačných technológií vo vzdelávacom procese. Práve existencia koordinátora na škole, ktorý by metodicky zastrešoval aj realizáciu dištančnej výuky, by mohla pomôcť minimalizovať problémy dištančného vzdelávania a  záťaž rodičov v technickej oblasti”.

Podrobnejšie informácie o výsledkoch projektu nájdete v tlačovej a výskumnej správe.

Download:

Dištančné vzdelávanie detí optikou rodičov – výskumná správa [PDF]

Najväčším problémom v dištančnom vzdelávaní je podľa rodičov socializácia detí  – tlačová správa [PDF]>> Späť na Aktuality

Videoaktuality

Výsledky reprezentatívneho výskumu názorov verejností v štyroch krajinách V4

Čo podnecuje politikov k tomu, aby namiesto spojenectva so Západom presadzovali zväzky s Ruskom?

V4 v názoroch verejnosti: skúsenosti a výzvy
Kto hrá ruskú ruletu na Slovensku

Výskumná štúdia na aktuálnu tému migrácie mladých vzdelaných Slovákov. 

Výskumná štúdia o aktuálnych postojoch a skúsenostiach rodičov s online dištančným vzdelávaním detí.

 Únik mozgov - migračný potenciál mladých na Slovensku
Dištančné vzdelávanie detí optikou rodičov

Účasť žien na politickom rozhodovaní cez prizmu štatistík aj v optike verejnej mienky.

Prečo mýty o tejto krajine dlhodobo prežívajú a majú vďačných recipientov a šíriteľov.

Politická participácia žien na Slovensku 2020
Mýty o Rusku

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore