ivo.sk
 
Ak máte záujem o aktuálne informácie o aktivitách IVO, pošlite nám Váš e-mail
pošli
Dištančné vzdelávanie detí optikou rodičov

Inštitút pre verejné otázky prezentoval dňa 8.4.2021 prostredníctvom online tlačovej konferencie výsledky svojho reprezentatívneho prieskumu na aktuálnu tému Dištančné vzdelávanie detí optikou rodičov, ktorý vznikol v spolupráci so spoločnosťami Slovak Telekom a Accenture.

Online prieskum na vzorke 601 rodičov, ktorí majú detí na 2. stupni základných škôl, mapoval ich postoje a skúsenosti s cieľom identifikovať základné problémy, s ktorými sa musia pri dištančnom vzdelávaní vyrovnávať. Sústreďoval sa na také otázky ako napr.:

  • identifikáciu prevažujúcich foriem dištančného vzdelávania počas pandémie
  • formy pedagogickej podpory, ktoré rodičia poskytujú deťom
  • čas, ktorý venujú rodičia dohľadu nad dištančným vzdelávaním
  • potrebu technickej podpory a spôsoby ich riešenia
  • potrebu zabezpečenia informačných technológií pre dištančné vzdelávanie
  • kľúčové problémy distančného vzdelávania detí
  • problémy rodičov spojené s distančným vzdelávaním

„Za vnímaním naliehavosti problémov dištančného vzdelávania rodičmi, možno vidieť dva faktory. Prvý z nich je faktor socializácie, ktorý je sýtený takými problémami ako chýbajúci kolektív, absencia mimoškolských aktivít, chýbajúci kontakt s učiteľom a prílišné vysedávanie detí pred počítačom. Druhým je faktor vzdelávania. Ten je naopak sýtený problémami, ktoré súvisia s vnútorným prežívaním vyučovacieho procesu ako je nervozita, nesústredenosť, podráždenosť, problémy s učivom, nízka motivácia učiť sa, lenivosť, únava a prílišná vyťaženosť. Napriek faktu, že ide o vnímanie problémov optikou rodičov a nie samotných detí, možno ich považovať za vážne konzekvencie dištančného vzdelávania“, uvádza analytik IVO Marián Velšic.

„Napriek tomu, že prieskum potvrdil, že najvypuklejšími sú problémy spojené s dopadom prechodu na dištančné vzdelávanie v sociálnej oblasti, výsledky prieskumu zároveň naznačujú, že situácii detí a rodičov by pomohlo, keby sa nemuseli v rámci dištančnej výuky zároveň boriť s technickými problémami. Prieskum napríklad naznačuje, že deti majú nedostatočné zručnosti pre využívanie technológií a bežných komunikačno-kolaboračných nástrojov (len 23% rodičov nemuselo deťom pomáhať s technickou podporou, z čoho vyplýva, že tri štvrtiny detí napriek absolvovaniu hodín informatiky nezvládajú základné činnosti pri práci s počítačom, vrátane pripojenia sa na videohovor alebo riešenia jednoduchých problémov typu inštalácia web kamery a pod.). To len umocňuje potrebu systematického budovania praktických digitálnych zručností mladej generácie, nevyhnutných pre jej budúce uplatnenie, ” hovorí Tatiana Švrčková, manažérka spoločenskej zodpovednosti Slovak Telekom.

Alena Kanabová, riaditeľka pre firemné občianstvo Accenture na Slovensku dodáva: „Navyše, rodinám by určite prospelo, keby dostali cielenú podporu od svojej školy – napríklad by vopred mali informácie, ako bude dištančná výuka prebiehať, dostali by manuál s návodmi a požiadavkami na technické parametre používaných zariadení pre  digitálne nástroje, ktoré škola v rámci jednotlivých predmetov plánuje využívať a podobne. V spolupráci viacerých firemných a neziskových partnerov sme spustili v minulom roku ‘Program koordinátorov digitálnych kompetencií‘. Jeho ambíciou je, aby na školách bol k dispozícii učiteľ, ktorý bude nositeľom know-how a bude podporovať ostatných kolegov v oblasti digitálnych kompetencií a využívania informačných technológií vo vzdelávacom procese. Práve existencia koordinátora na škole, ktorý by metodicky zastrešoval aj realizáciu dištančnej výuky, by mohla pomôcť minimalizovať problémy dištančného vzdelávania a  záťaž rodičov v technickej oblasti”.

Podrobnejšie informácie o výsledkoch projektu nájdete v tlačovej a výskumnej správe.

Download:

Dištančné vzdelávanie detí optikou rodičov – výskumná správa [PDF]

Najväčším problémom v dištančnom vzdelávaní je podľa rodičov socializácia detí  – tlačová správa [PDF]>> Späť na Aktuality

Videoaktuality

Prečo mýty o tejto krajine dlhodobo prežívajú a majú vďačných recipientov a šíriteľov.

Čo podnecuje politikov k tomu, aby namiesto spojenectva so Západom presadzovali zväzky s Ruskom?

Mýty o Rusku
Kto hrá ruskú ruletu na Slovensku

Výskumná štúdia o aktuálnych postojoch a skúsenostiach rodičov s online dištančným vzdelávaním detí.

Účasť žien na politickom rozhodovaní cez prizmu štatistík aj v optike verejnej mienky. 

Dištančné vzdelávanie detí optikou rodičov
Politická participácia žien na Slovensku 2020

Neprehliadnite aktuálnu výskumnú štúdiu o postojoch internetovej populácie k problematike kybernetickej bezpečnosti. 

Dezinformačno-konšpiračná scéna v období COVID-19. Aktéri, naratívy, analýza FB príspevkov.

Kyberbezpečnosť očami internetovej populácie SR
Infodémia na Slovensku 2020

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore