ivo.sk
Digitálna gramotnosť na Slovensku 2020

Inštitút pre verejné otázky (IVO) predstavil výsledky z 15. ročníka analyticko-monitorovacieho projektu Digitálna gramotnosť na Slovensku. Projekt od roku 2005 mapuje jeden z kľúčových predpokladov úspešnej transformácie na informačnú spoločnosť a znalostnú ekonomiku – pripravenosť širokých vrstiev obyvateľstva na používanie moderných informačných a komunikačných technológií (IKT). Tohtoročný projekt bol realizovaný vďaka podpore spoločností Slovak Telekom a Accenture

Reprezentatívny výskum na výberovej vzorke 1 073 respondentov starších ako 14 rokov prináša odpovede na otázky adaptácie na moderné IKT, progresu v digitálnych zručnostiach, podielu užívateľov internetu a intenzity jeho využívania, reflexie negatívneho vplyvu moderných technológií na spoločnosť, podielu digitálne gramotných a negramotných v roku 2020 a ich úrovne digitálnej gramotnosti, či sociálno-demografické súvislosti, ktoré odhaľujú „digitálnu priepasť“ v spoločnosti.

Partneri o projekte

„Napriek pozitívnemu trendu v oblasti digitálnej gramotnosti máme stále veľký priestor na zlepšenie zručností, ktoré súvisia so schopnosťou rozumieť technológiám a dátam. Zručností, ktoré budú vedieť technológie spoluvytvárať a využívať ich užitočne. Práve tieto ‘pokročilé‘ digitálne zručnosti budú kľúčové pre budúce uplatnenie sa mladej generácie. Budovanie digitálnych kompetencií je pritom jednou z oblastí, kde naše školstvo zaostáva najviac. Preto sa spolu s ďalšími technologickými firmami angažujeme vo viacerých iniciatívach zameraných na zvyšovanie digitálnych kompetencií, najmä mladej generácie“, hovorí Tatiana Švrčková, manažérka spoločenskej zodpovednosti Slovak Telekom.

Alena Kanabová, riaditeľka pre firemné občianstvo Accenture na Slovensku dodáva: „Aj v Accenture vnímame dôležitosť investície do budovania digitálnych kompetencií a realizujeme viaceré projekty v tejto oblasti. Najnovšou iniciatívou, ktorá vznikla pod naším vedením vďaka spolupráci viacerých firiem na pôde Business Leaders Fora, je  ‘Program koordinátorov digitálnych kompetencií‘. Jeho ambíciou je, aby na školách bol k dispozícii učiteľ, ktorý bude nositeľom know-how a bude podporovať ostatných kolegov v oblasti budovania digitálnych zručností a využívania informačných technológií vo vzdelávacom procese. Adresujeme tým nielen potrebu podpory nekvalifikovaných učiteľov informatiky, ale aj to, že samotné školy majú nízku úroveň digitálnej vyspelosti. Naplno sa to prejavilo napríklad v tom, ako rýchlo a úspešne zvládli prechod na dištančné vzdelávanie v čase koronakrízy”.

Download:

Tlačová správa [PDF]
Digitálna gramotnosť na Slovensku 2020 - výskumná správa [PDF]>> Späť na Aktuality

Videoaktuality

Kľúčové oblasti a udalosti vývoja bezpečnostného a obranného sektora SR v rokoch 1993-2023. 

Pri príležitosti 20-teho výročia vstupu SR do NATO sprístupňujeme publiáciu z roku 1998.

Thirty Years <br/>of Slovak Security <br/>and Defence Policy
Slovensko v šedej zóne? Rozširovanie NATO, zlyhania a perspektívy Slovenska

Výskumná štúdia zameraná na informatické vzdelávanie mladej generácie.

Výskumná reflexia kľúčových postojov internetovej populácie SR v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Informatické vzdelávanie na základných a stredných školách
Kyberbezpečnosť 2023 - optikou internetovej populácie SR

Autentické svedectvo o vývoji politickej slobody v ponovembrovom Slovensku a Česko-Slovensku. Udalosti rokov 1990-1992.

Proces prechodu k demokracii v kontexte formovania a fungovania slovenskej štátnosti.

Dva roky politickej slobody. Obnovené vydanie
Tridsať rokov samostatného Slovenska. Šesť pohľadov na formovanie štátu

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore