ivo.sk
Občianske spolunažívanie a demokracia proti extrémizmu

Dňa 31. októbra 2018  Inštitút pre verejné otázky (IVO) a Rotary Klub Dunajská Streda za podpory Nadácie Konrada Adenauera (KAS) zorganizovali v Dunajskej Strede verejnú diskusiu na tému Občianske spolunažívanie a demokracia vs. extrémizmus na Slovensku. Podujatie sa uskutočnilo v rámci projektu IVO „Krajina na križovatke“, skladajúceho sa zo série diskusií expertov a verejnosti na aktuálne témy spoločenského vývoja. 

Na diskusii sa zúčastnili Grigorij Mesežnikov (politológ), Radovan Bránik (bezpečnostný analytik a bloger) a Peter Hunčík (psychiater a občiansky aktivista). Diskusiu moderoval Ladislav Nagy  (Rotary Klub DS). 

V rámci diskusii jej účastníci poukázali na zásadný význam, ktorý má pre vývoj krajiny dobre fungujúci a stabilný demokratický systém, transparentné vládnutie a efektívne pôsobenie štátnych inštitúcií, vrátane bezpečnostných zložiek. Iba demokratické zriadenie môže zabezpečiť dodržiavanie a ochranu ľudských a menšinových práv, zaistiť uplatnenie princípu rovnosti občanov a zabrániť prejavom diskriminácie, o ktorú sa usilujú extrémisti vo vzťahu k rôznym skupinám obyvateľstva. Kvalita demokracie prináša vyššiu kvalitu života, rozvinutá občianska spoločnosť vytvára priestor pre vstup aktívnych občanov do rozhodovania o riešeniach spoločenských problémov, do každodenného spravovania vecí verejných. Členstvo v Európskej únii, spoločenstve demokratických štátov založenom na spoločne zdieľanych hodnotách,  má z tohto pohľadu pre Slovensko strategický význam. 

Diskutujúci sa venovali rozmanitým faktorom, ktoré prispeli k vzostupu radikálnych a extrémistických, protisystémových síl v Európe a na Slovensku v posledných niekoľkých rokoch. Osobitne sa dotkli problematiky zahraničnej migrácie, predovšetkým utečeneckej krízy z rokov 2015 – 2016, ktorá ovplyvnila vývoj tak v západnej, ako aj v strednej Európe. Ocharakterizovali reakcie stredoeurópskych krajín, vrátane Slovenska a Maďarska, postup ich štátnych orgánov a postoje jednotlivých politických aktérov. Venovali sa tiež problematike interetnických vzťahov, vzájomnému vnímaniu rôznych etník, situácii pri riešení problémov, súvisiacich s postavením rómskeho obyvateľstva.

FOTODownload:
Pozvánka na podujatie [pdf]>> Späť na Aktuality

Videoaktuality

Kľúčové oblasti a udalosti vývoja bezpečnostného a obranného sektora SR v rokoch 1993-2023. 

Pri príležitosti 20-teho výročia vstupu SR do NATO sprístupňujeme publiáciu z roku 1998.

Thirty Years <br/>of Slovak Security <br/>and Defence Policy
Slovensko v šedej zóne? Rozširovanie NATO, zlyhania a perspektívy Slovenska

Výskumná štúdia zameraná na kľúčové oblasti digitálnej gramotnosti ľudí v preddôchodkovom a dôchodkovom veku.

Výskumná reflexia kľúčových postojov internetovej populácie SR v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

 Digitálna gramotnosť 2023 - zaostrené na seniorov
Kyberbezpečnosť 2023 - optikou internetovej populácie SR

Autentické svedectvo o vývoji politickej slobody v ponovembrovom Slovensku a Česko-Slovensku. Udalosti rokov 1990-1992.

Proces prechodu k demokracii v kontexte formovania a fungovania slovenskej štátnosti.

Dva roky politickej slobody. Obnovené vydanie
Tridsať rokov samostatného Slovenska. Šesť pohľadov na formovanie štátu

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore