ivo.sk
 
Ak máte záujem o aktuálne informácie o aktivitách IVO, pošlite nám Váš e-mail
pošli
Zaostrené na robotiku

Inštitút pre verejné otázky predstavil dňa 26.7.2018 v Bratislave výsledky svojho dlhodobého výskumného projektu Digitálna gramotnosť na Slovensku, ktorý bol tento rok venovaný problematike robotov a robotizácie spoločnosti. IVO už vyše desaťročie poskytuje širokej laickej i odbornej verejnosti komplexný obraz o stave digitálnych zručností nášho obyvateľstva,  jeho adaptácií na nové trendy v oblasti informačných technológií a reflexiu spoločenských problémov, ktoré informačné technológie generujú.

Výsledkom projektu je výskumná štúdia, ktorá vznikla na základe celoslovenského reprezentatívneho výskumu na vzorke 1029 respondentov SR starších ako 17 rokov. Terénny zber údajov realizovala agentúra Focus v marci 2018. Štúdia sa v tomto ročníku zameriavala na:

  • Adaptáciu obyvateľstva na moderné infotechnológie 
  • Najväčšie problémy užívateľov IKT
  • Vývojové trendy vo využívaní internetu
  • Vplyv počítačov a internetu na spoločnosť
  • Výhody robotov vo vzťahu k človeku 
  • Postoje k základným vlastnostiam robotov
  • Akceptovanie robotov v rôznych životných situáciách
  • Problémy interakcie ľudí s robotmi
  • Očakávania zmien na trhu práce v súvislosti s robotizáciou


Tohtoročný projekt sa uskutočnil vďaka podpore Nadačných fondov Slovak Telekom a Accenture pri Nadácii Pontis. Jeho výsledky prezentoval analytik IVO Marián Velšic za účasti experta spoločnosti Accenture Iva Gavendu. 

Download:

Digitálna gramotnosť na Slovensku 2018 - Zaostrené na robotiku [PDF]
Tlačová správa [PDF]
Prezentácia [PDF]

 >> Späť na Aktuality

Videoaktuality

Prečo mýty o tejto krajine dlhodobo prežívajú a majú vďačných recipientov a šíriteľov.

Účasť žien na politickom
rozhodovaní cez prizmu štatistík 
aj v optike verejnej mienky  

Mýty o Rusku
Politická participácia žien <br/>na Slovensku 2020

Neprehliadnite aktuálnu výskumnú štúdiu o postojoch internetovej populácie k problematike kybernetickej bezpečnosti. 

Výsledky 15. ročníka výskumu digitálnej gramotnosti populácie SR.

Kyberbezpečnosť očami internetovej populácie SR
Digitálna gramotnosť na Slovensku 2020

Výsledky volieb a ich širší
kontext, činnosti politických
aktérov, sociologické dáta.

Dezinformačno-konšpiračná scéna
v období COVID-19. Aktéri, naratívy, analýza FB príspevkov. 

Slovenské voľby '20:<br/>Akú zmenu priniesli
Infodémia na Slovensku<br/>2020

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore