ivo.sk
Zaostrené na robotiku

Inštitút pre verejné otázky predstavil dňa 26.7.2018 v Bratislave výsledky svojho dlhodobého výskumného projektu Digitálna gramotnosť na Slovensku, ktorý bol tento rok venovaný problematike robotov a robotizácie spoločnosti. IVO už vyše desaťročie poskytuje širokej laickej i odbornej verejnosti komplexný obraz o stave digitálnych zručností nášho obyvateľstva,  jeho adaptácií na nové trendy v oblasti informačných technológií a reflexiu spoločenských problémov, ktoré informačné technológie generujú.

Výsledkom projektu je výskumná štúdia, ktorá vznikla na základe celoslovenského reprezentatívneho výskumu na vzorke 1029 respondentov SR starších ako 17 rokov. Terénny zber údajov realizovala agentúra Focus v marci 2018. Štúdia sa v tomto ročníku zameriavala na:

  • Adaptáciu obyvateľstva na moderné infotechnológie 
  • Najväčšie problémy užívateľov IKT
  • Vývojové trendy vo využívaní internetu
  • Vplyv počítačov a internetu na spoločnosť
  • Výhody robotov vo vzťahu k človeku 
  • Postoje k základným vlastnostiam robotov
  • Akceptovanie robotov v rôznych životných situáciách
  • Problémy interakcie ľudí s robotmi
  • Očakávania zmien na trhu práce v súvislosti s robotizáciou


Tohtoročný projekt sa uskutočnil vďaka podpore Nadačných fondov Slovak Telekom a Accenture pri Nadácii Pontis. Jeho výsledky prezentoval analytik IVO Marián Velšic za účasti experta spoločnosti Accenture Iva Gavendu. 

Download:

Digitálna gramotnosť na Slovensku 2018 - Zaostrené na robotiku [PDF]
Tlačová správa [PDF]
Prezentácia [PDF]

 >> Späť na Aktuality

Videoaktuality

Proces prechodu k demokracii v kontexte formovania a fungovania slovenskej štátnosti a výsledky transformačného procesu.

Autentické svedectvo o vývoji politickej slobody v ponovembrovom Slovensku a Česko-Slovensku. Udalosti rokov 1990-1992.

Tridsať rokov samostatného Slovenska. Šesť pohľadov na formovanie štátu
Dva roky politickej slobody. Obnovené vydanie

Výskumná štúdia zameraná na kľúčové oblasti digitálnej gramotnosti ľudí v preddôchodkovom a dôchodkovom veku.

Výskumná reflexia kľúčových postojov internetovej populácie SR v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

 Digitálna gramotnosť 2023 - zaostrené na seniorov
Kyberbezpečnosť 2023 - optikou internetovej populácie SR

20 rokov krajskej samosprávy prinieslo rozmanité skúsenosti. Komplexná publikácia IVO a SK8.

Publikácia prináša množstvo faktov
z demografickej i ekonomickej štatistiky ako aj zo sociologických výskumov.

20 rokov<br/>samosprávnych krajov<br/>na Slovensku 2001 - 2021
Starší ľudia medzi nami. Kde sme, kam smerujeme

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore