ivo.sk
V Košiciach sa konal medzinárodný televízny festival Zlatý žobrák

V dňoch 6. – 9. júna 2018 s v Košiciach konal 24. ročník medzinárodného festivalu regionálnych a lokálnych televízií Zlatý žobrák. Organizátorom festivalu bola Nadácia City TV Košice, hlavným partnerom Košický samosprávny kraj. Súčasťou tohto pozoruhodného podujatia, na ktorom svoje diela prezentovali tvorcovia z viac ako 50 krajín sveta, boli aj panelové diskusie odborníkov venované aktuálnym spoločenským témam.

Na prvej panelovej diskusii Nacionalizmus: súčasná politika, verejný diskurz a médiá sa zúčastnili politológ Grigorij Mesežnikov (moderátor) a rečníci Peter Hunčík (psychiater), Jozef Lenč (politológ), Jakub Drábik (historik). 


Účastníci diskusie sa zaoberali spoločenskou funkciou nacionalizmu v súčasnom období, rozmanitým aspektom nacionalistickej politiky a podobám verejného diskurzu ovplyvneného nacionalistickou ideológiou.

Nacionalizmus je myšlienkový, ideologický a politický prúd etnickej výlučnosti, zdôrazňujúci osobitný význam skupiny ľudí, spojených spoločným pôvodom, históriou, územím, jazykom a kultúrou, vyzdvihujúci jej prednosti oproti iným podobne sformovaným skupinám. Hlavnou a nespochybniteľnou hodnotou je pre nacionalizmus národ a všetko čo s ním súvisí, najmä národný štát.

Historicky nacionalizmus vychádzal z úsilia určitej etnicky definovanej skupiny o prežitie, o vydobytie si lepšieho postavenia v súťaži s inými etnickými skupinami. Reagoval na neistotu jedinca, na jeho potrebu spolupatričnosti k určitému spoločenstvu, snahu hlbšej identifikácie s ním. Túto neistotu spôsobovali pocity ohrozenia, zvonku alebo zvnútra, najmä v situáciách hlbších spoločenských pohybov, kríz a konfliktov.

Nacionalizmus je silným nástrojom na mobilizáciu ľudí, najmä vtedy, keď je používaný spoločenskými autoritami, napríklad politickými lídrami alebo štátmi. Výsledky nacionalistickej politiky sú vždy dramatické: zasahujú do osudov miliónov ľudí, často spôsobujú utrpenie dokonca aj smrť.

K faktorom spôsobujúcim nárast nacionalizmu v posledných desaťročiach je možné zaradiť neschopnosť zaostávajúcich (zaostalejších) spoločenských usporiadaní (štátov, režimov) vyrovnať sa z dopadmi globalizácie, s technologickým napredovaním, s doteraz nepoznaným rýchlym a slobodným šírením informácií, narušujúcim tradičné formy existencie národných alebo etnických spoločenstiev.

V posledných niekoľkých rokoch nacionalizmus živia masívne pohyby ľudí v rôznych regiónoch, ku ktorým dochádza v dôsledku vojnových konfliktov a terorizmu (Afganistan, Irak, Sýria, Líbya, Somálsko) alebo sociálno-ekonomických katastrof (krajiny sub-Saharskej Afriky). Nacionalisti sa snažia využiť proti-imigrantské nálady časti domáceho obyvateľstva s cieľom zvýšiť vlastnú politickú podporu a získať moc. Nedarí sa im tak robiť všade, ale určité úspechy v poslednom období nacionalistickí populisti zaznamenali.

Príklad európskej integrácie, keď v rámci dlhodobo existujúceho medzištátneho zväzku so silným vnútorným putom, založeným na univerzálnych hodnotách slobody, demokracie a ľudskej dôstojnosti (EÚ), sa spojili národy s odlišnými etnickými jazykovými a kultúrnymi charakteristikami, dáva reálnu nádej (a je aj potvrdením toho), že nacionalizmus ako forma štátom živenej ideológie môže byť prekonaný. Je úlohou kvalitných a slušných médií tomuto trendu napomáhať. 

Na druhej panelovej diskusii Občianska spoločnosť, médiá a nacionalizmus: sloboda tvorby a ohrozenia sa zúčastnili politológ Grigorij Mesežnikov (moderátor) a rečníci Pavol Demeš (politický analytik a občiansky aktivista), Eugen Korda (novinár) a Peter Schutz (novinár). Stredobodom pozornosti diskutujúcich bolo mediálne prostredie v transformujúcich sa štátoch a rola nezávislých novinárov v posilňovaní demokracie a občianskej spoločnosti.

Slobodné a nezávislé médiá patria medzi nosné piliere demokratickej spoločnosti. Zohrávajú nezastupiteľnú úlohu v kultivácii spoločenskej atmosféry, sú spojencami občianskej spoločnosti v snahe o zvýšenie kvality demokracie, o boj proti korupcii a kriminalite, o spolunažívanie ľudí rôznych etnicít a konfesií. Záleží im na tom, aby spoločnosť bola slobodná, aby bola zaistené podmienky pre slobodnú umeleckú a novinársku tvorbu.

Vývoj vo viacerých krajinách signalizuje nárast nacionalistických a populistických síl, podkopávajúcich základy demokracie. Nacionalisti sa snažia ovládnuť médiá a výrazne obmedziť ich slobodu a nezávislosť, presadiť svoj vplyv v už existujúcich médiách alebo vytvoriť vlastné médiá. Šíria toxický, zhubný obsah cez internet a sociálne siete prostredníctvom tzv. konšpiračných webov rozširujú zjavne dezinformácie a falošné správy. Zároveň skorumpované skupiny organizovaných záujmov (ekonomických a politických) sa vyhrážajú nezávislým novinárom, obmedzujú ich slobodu, neštítia sa zastrašovania a násilia.

Profesionálna nezávislá žurnalistika a občianska spoločnosť majú v mediálnej oblasti spoločný cieľ – chrániť slobodu médií, bojovať s tými, ktorí ju odstraňujú, trvať na striktnom dodržiavaní zákonov. Musia vymedziť zreteľnú hranicu medzi šírením objektívnych informácií a manipuláciou, propagandou a šírením dezinformácií, usilovať sa o uplatňovanie základných pravidiel novinárskej etiky a profesionálnych pravidiel fungovania médií v podmienkach demokracie a slobody.

Viac na: www.festival.sk>> Späť na Aktuality

Videoaktuality

Proces prechodu k demokracii v kontexte formovania a fungovania slovenskej štátnosti a výsledky transformačného procesu.

Autentické svedectvo o vývoji politickej slobody v ponovembrovom Slovensku a Česko-Slovensku. Udalosti rokov 1990-1992.

Tridsať rokov samostatného Slovenska. Šesť pohľadov na formovanie štátu
Dva roky politickej slobody. Obnovené vydanie

Výskumná štúdia zameraná na kľúčové oblasti digitálnej gramotnosti ľudí v preddôchodkovom a dôchodkovom veku.

Výskumná reflexia kľúčových postojov internetovej populácie SR v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

 Digitálna gramotnosť 2023 - zaostrené na seniorov
Kyberbezpečnosť 2023 - optikou internetovej populácie SR

20 rokov krajskej samosprávy prinieslo rozmanité skúsenosti. Komplexná publikácia IVO a SK8.

Publikácia prináša množstvo faktov
z demografickej i ekonomickej štatistiky ako aj zo sociologických výskumov.

20 rokov<br/>samosprávnych krajov<br/>na Slovensku 2001 - 2021
Starší ľudia medzi nami. Kde sme, kam smerujeme

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore