ivo.sk
Medzinárodná konferencia o demokracii v Bratislave

Dňa 21. novembra 2017 sa v Bratislave uskutočnila Európska konferencia o demokracii S dôverou v budúcnosť. Jej organizátori – Nadácia Konrada Adenauera a Inštitút pre verejne otázky – pozvali do hlavného mesta SR popredných svetových odborníkov zaoberajúcich sa procesmi demokratizácie v Európe a vo svete, rizikami pre rozvoj demokracie, populistickou politikou a autoritárskymi tendenciami.

Účastníci konferencie diskutovali o súčasnom stave demokracie, o tom, aké ponaučenia si môžu demokrati zobrať z interakcie dvoch vzájomne sa rozchádzajúcich trendov v súčasných liberálnych demokraciách: na jednej strane je tu trend populistických zoskupení vyvolať vlnu kritiky tzv. tradičných politických elít a na druhej strane trend postupnej konsolidácie pozícií umiernených programových strán, ktoré obhajujú normy a hodnoty liberálnej demokracie.

So znalosťami tohtoročných výsledkov volieb vo viacerých krajinách EÚ účastníci podujatia diskutovali o hľadaní odpovede na otázku, ako posilniť dôveru občanov v myšlienku zjednotenej demokratickej a slobodnej Európy.

Program konferencie 

S dôverou v budúcnosť. Európska konferencia o demokracii 2017

Mit Vertrauen in die Zukunft. Europäische Demokratiekonferenz 2017
 

With Confidence into the future. European Democracy Conference 2017
 

Príspevky, prezentácie

Larry Diamond: Defending Liberal Democracy from the Slide Toward Authoritarianism (keynote speech)

Paul Lucardie: Populism and democracy in the Netherlands (prezentácia)

Magali Balent: Populism and Elections - How is democracy in Europe challenged? The case of France (príspevok v paneli)

Správy, výstupy, ohlasy 

Podrobnejšia správa o obsahu konferencie (report v nemčine na kas.de)

Som liberál, ale imigrácia musí spomaliť, hovorí americký profesor zo Stanfordu (rozhovor s Larry Diamondom v Denníku N)

S dôverou v budúcnosť alebo ako sa vysporiadať s nárastom extrémizmu (článok na postoj.sk)

V otázke demokracie Slovensko akoby žilo na ostrove stability (rozhovor na tablet.tv)


FOTO


Matthias Barner, Riaditeľ Nadácie Konrada Adenauera pre Českú republiku a Slovenskú republiku


Hlavný prejav konferencie (keynote speech).


Larry Diamond, Stanfordská univerzita, Stanford, USA


Zľava: Grigorij Mesežnikov (IVO, Bratislava), Karsten Grabow (KAS, Berlín), Paul Lucardie (Univerzita Groningen), Magali Balent (Francúzsky inštitút pre medzinárodné a strategické otázky, Paríž), Dietmar Halper (Politická akadémia, Viedeň)


Panelová diskusia na konferencii.


Pavol Demeš (European Endowment for Democracy), Larry Diamond (Stanfordská univerzita), Mikuláš Dzurinda (Wilfried Martens Centre), Christoph Bergner (Ministerský predseda spolkovej krajiny Sasko-Anhaltsko 1993-1994)


Jiří Kozák (CEVRO Inštitút, Praha), Oľga Gyárfášová (FSEV UK a IVO, Bratislava), Péter Krekó (Political Capital Institute, Budapešť), Jacek Kucharzyk (Inštitút verejných otázok, Varšava), Kai-Olaf Lang (Nemecký inštitút pre medzinárodné a bezpečnostné otázky, Berlín)


Druhá časť programu.


Wolfgang Schüssel, Spolkový kancelár 2000-2007, Rakúsko.
>> Späť na Aktuality

Videoaktuality

Kľúčové oblasti a udalosti vývoja bezpečnostného a obranného sektora SR v rokoch 1993-2023. 

Pri príležitosti 20-teho výročia vstupu SR do NATO sprístupňujeme publiáciu z roku 1998.

Thirty Years <br/>of Slovak Security <br/>and Defence Policy
Slovensko v šedej zóne? Rozširovanie NATO, zlyhania a perspektívy Slovenska

Výskumná štúdia zameraná na informatické vzdelávanie mladej generácie.

Výskumná reflexia kľúčových postojov internetovej populácie SR v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Informatické vzdelávanie na základných a stredných školách
Kyberbezpečnosť 2023 - optikou internetovej populácie SR

Autentické svedectvo o vývoji politickej slobody v ponovembrovom Slovensku a Česko-Slovensku. Udalosti rokov 1990-1992.

Proces prechodu k demokracii v kontexte formovania a fungovania slovenskej štátnosti.

Dva roky politickej slobody. Obnovené vydanie
Tridsať rokov samostatného Slovenska. Šesť pohľadov na formovanie štátu

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore