ivo.sk
Mladí ľudia a riziká extrémizmu

Podporil: Nadácia ESET a Bratislavský samosprávny kraj

Trvanie projektu:
 október – december 2017

Projektový tím:
 Marián Velšic, Grigorij Mesežnikov, Ján Bartoš, Alena Adamková, Oliver Trubela

Spolupracujúce inštitúcie: Agentúra FOCUS

Zámer: Projekt sa zameriava na odhalenie príčin prejavov extrémizmu mladých ľudí vo veku 18 - 39 rokov vo verejnom živote. Výstupy projektu zameriavajú pozornosť cieľových skupín na pozadie extrémistických prejavov, na odhaľovanie väzieb extrémistickej scény a jej ideového zázemia, na analýzu hodnotových orientácií, na zvýšenie miery informovanosti verejnosti o vzostupe extrémizmu a jeho faktoroch.

Projekt rieši otázku nárastu extrémizmu a extrémistických aktivít ohrozujúcich občianske spolunažívanie s akcentom na mladých ľudí ako rizikovej skupiny. Jeho hlavným cieľom je, prostredníctvom série reprezentatívnych výskumov, poskytnúť verejnosti, politickým lídrom, štátnym i mimovládnym organizáciám kvalifikovaný pohľad na postoje, hodnotové nastavenie, a iné fenomény súvisiace s extrémizmom v jeho rôznych prejavoch a podobách.

Výstupy:

Tlačová správa [PDF]
Mladí ľudia a riziká extrémizmu - výskumná správa [PDF]>> Späť na Projekty

Videoaktuality

Kľúčové oblasti a udalosti vývoja bezpečnostného a obranného sektora SR v rokoch 1993-2023. 

Pri príležitosti 20-teho výročia vstupu SR do NATO sprístupňujeme publiáciu z roku 1998.

Thirty Years <br/>of Slovak Security <br/>and Defence Policy
Slovensko v šedej zóne? Rozširovanie NATO, zlyhania a perspektívy Slovenska

Výskumná štúdia zameraná na kľúčové oblasti digitálnej gramotnosti ľudí v preddôchodkovom a dôchodkovom veku.

Výskumná reflexia kľúčových postojov internetovej populácie SR v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

 Digitálna gramotnosť 2023 - zaostrené na seniorov
Kyberbezpečnosť 2023 - optikou internetovej populácie SR

Autentické svedectvo o vývoji politickej slobody v ponovembrovom Slovensku a Česko-Slovensku. Udalosti rokov 1990-1992.

Proces prechodu k demokracii v kontexte formovania a fungovania slovenskej štátnosti.

Dva roky politickej slobody. Obnovené vydanie
Tridsať rokov samostatného Slovenska. Šesť pohľadov na formovanie štátu

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore