ivo.sk
Posilňovanie občianstva v krajinách V4

Podporil: Medzinárodný vyšehradský fond

Trvanie projektu: apríl  – december 2017

Projektový tím:  Grigorij Mesežnikov (koordinátor projektu za Slovensko),  Zora Bútorová, Oľga Gyárfašová, Ján Bartoš.

Spolupracujúce inštitúcie: STEM, z.ú. - Ústav empirických výzkumů (Praha, Česká republika), vedúca organizácia projektu; partneri: Inštitút verejných otázok (ISP, Varšava, Poľsko), Political Capital Institute (Budapešť, Maďarsko) a Inštitút pre verené otázky (IVO, Bratislava, Slovensko).

Zámer: Zámerom medzinárodného tímu expertov z Českej republiky, Slovenska, Maďarska, Poľska je zmapovať úroveň aktívneho občianstva v jednotlivých visegrádskych krajinách a skúmať motiváciu jednotlivcov pri účasti na demokratickom procese.  Koncepcia projektu vychádza z predpokladu, že aktívne občianstvo úzko súvisí so  zdieľanými hodnotami, s existujúcim sociálnym kapitálom, s tým ako ľudia hodnotia svoje postavenie v spoločnosti z hľadiska realizácie práv, napĺňania svojich predstav o realizácii životných stratégií , interakcii so spoluobčanmi, s verejnou sférou (štátom a jeho inštitúciami, samosprávou, súdmi apod.)

Aktivity projektu sa sústredia na problematiku aktívneho občianstva v krajinách V4 v troch rovinách:

  1. Politické postoje a správanie občanov (volebná účasť, politická participácia, účasť na politickom procese,  členstvo v politických stranách, angažovanosť v protestných akciách a na iných manifestačných prejavoch, demonštráciách, miera spokojnosti  obyvateľstva s politickou reprezentáciou).
  2. Občianska spoločnosť a komunitné aktivity (členstvo v mimovládnych organizáciách rôzneho typu pôsobiacich v rôznych sférach spoločnosti na miestnej regionálnej, národnej, európskej a globálnej úrovni),
  3. Hodnoty (sloboda, demokracia, ľudské a menšinové práva, kultúrna rozmanitosť,  náboženská tolerancia a dialóg, občianske spolunažívanie).

Predmetom výskumu a diskusií bude otázka sociálnej súdržnosti ako faktor ovplyvňujúci aktívne občianstvo, vrátane občianskej participácie. Osobitná pozornosť realizačného ímu sa bude venovať solidarite, inkluzivite a rovnosti, predovšetkým v rovine ich dopadu na motivácie občanov zúčastňovať sa na verejných aktivitách.

Členstvo v Európskej únii má pre stredoeurópske krajiny mimoriadny význam – civilizačný,  bezpečnostno-geopolitický, hodnotový. Snaha patriť do spoločenstva slobodných a demokratických štátov, spojených hodnotami, na ktorých je budovaný model liberálnej demokracie,  bola silným motivačným faktorom v období  transformačných reforiem,  inštitucionalizácie a  konsolidácie demokracie po páde komunistických režimov.  Občania visegrádskych štátov vo svojej drvivej väčšine podporili  pohyb smerom k integrujúcej sa Európe.

Aktéri občianskej spoločnosti pritom zohrali v prístupovom procese nezastupiteľnú úlohu. Boli najpresvedčivejšími a najoddanejšími stúpencami zjednotenej Európy, v ktorej aktívne občianstvo zaujíma popredné miesto v systéme väzieb medzi obyvateľmi navzájom,  medzi obyvateľstvom,  verejnou sférou a inými sektormi spoločnosti.  Občianski aktivisti zdôrazňovali hodnotový základ EÚ.

Členstvo v EÚ je pre samotných aktérov občianskej spoločnosti v krajinách V4 výzvou, odpoveď na ktorú bude o to efektívnejšia a udržateľnejšia o čo vyššia bude miera občianskej participácie.

Aktivity a výstupy:

        Verejná diskusia o občianskej participácii (Praha, 18.1.2018): http://www.ivo.sk/8239/sk/aktuality/verejna-diskusia-o-obcianskej-participacii-v-prahe-

 


>> Späť na Projekty

Videoaktuality

20 rokov krajskej samosprávy prinieslo rozmanité skúsenosti. Komplexná publikácia IVO a SK8.

Súčasný stav a vývoj v troch oblastiach významných z pohľadu spoločenskej transformácie.

20 rokov samosprávnych krajov na Slovensku 2001 - 2021
 Slovensko po troch desaťročiach slobody

Výskumná štúdia na aktuálnu tému migrácie mladých vzdelaných Slovákov. 

Výskumná štúdia o vplyve pandémie Covid-19 na zlepšenie digitálnych zručností dospelej populácie.

 Únik mozgov - migračný potenciál mladých na Slovensku
Digitálna gramotnosť na Slovensku 2022 v optike pandémie Covid-19

Výsledky reprezentatívneho výskumu názorov verejností v štyroch krajinách V4

Faktory ovplyvňujúce dvojstranné vzťahy Taiwanu s krajinami EÚ v strednej a východnej Európe.

V4 v názoroch verejnosti: skúsenosti a výzvy
Taiwansko-európska jeseň 2021: pohľad zo Slovenska

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore