ivo.sk
Komunálne voľby 2014. Financovanie kampane vo voľbách primátorov krajských miest SR


Autor
Mesežnikov Grigorij, Kunder Peter, Pilát Jaroslav, Bartoš Ján

Vydavateľ, miesto a rok vydania
IVO, Bratislava, 2015

Jazyk
Slovensky

Anotácia 

V období jún 2014 – február 2016 tri nezávislé analytické centrá z Poľska, Slovinska a Slovenska realizujú spoločný projekt Transparentnosť volieb do miestneho zastupiteľstva v strednej a východnej Európe. Hlavným cieľom tohto projektu je analýza problematiky financovania volebných kampaní v miestnych voľbách v týchto troch krajinách. V rámci projektu sme uskutočnili monitoring a analytické vyhodnotenie financovania volebných kampaní v komunálnych voľbách. Na Slovensku išlo o monitoring a analýzu volieb primátorov krajských miest, uskutočnených 15. novembra 2014. Na projekte pracoval expertný tím IVO a skupina dobrovoľných pozorovateľov. Predkladaná správa rozoberá dôležité aspekty volebného procesu na úrovni miestnej samosprávy relevantné pre problematiku financovania volebných aktivít.

Proces uskutočnenia volieb má nielen politický rozmer, súvisiaci s činnosťou politických aktérov a organizačno-technický rozmer, ktorý je doménou útvarov, špeciálne na to určených štátom, ale aj rozmer finančno-materiálny, súvisiaci so zabezpečením aktivít jednotlivých účastníkov volieb. Tu kľúčové miesto zaujímajú otázky financovania volebných kampaní, ktoré sú dôležité pre celkovú kvalitu volebného procesu. Je zrejmé, že politické strany a jednotliví kandidáti bez dostatočného financovania svojich predvolebných aktivít sotva dokážu uskutočniť efektívnu kampaň tak, aby oslovili primerané množstvo voličov. Financovanie volebných kampaní v demokratickej spoločnosti však musí zodpovedať určitým normám a princípom, medzi ktorými je prioritný princíp rovnosti a princíp transparentnosti.

Download knihy: Komunálne voľby 2014. Financovanie kampane (pdf) 

Technické údaje
 Počet strán   186
 Väzba   brožovaná
 ISBN   978-80-89345-54-0
>> Späť na Knižné publikácie

Videoaktuality

Kľúčové oblasti a udalosti vývoja bezpečnostného a obranného sektora SR v rokoch 1993-2023. 

Pri príležitosti 20-teho výročia vstupu SR do NATO sprístupňujeme publiáciu z roku 1998.

Thirty Years <br/>of Slovak Security <br/>and Defence Policy
Slovensko v šedej zóne? Rozširovanie NATO, zlyhania a perspektívy Slovenska

Výskumná štúdia zameraná na informatické vzdelávanie mladej generácie.

Výskumná reflexia kľúčových postojov internetovej populácie SR v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Informatické vzdelávanie na základných a stredných školách
Kyberbezpečnosť 2023 - optikou internetovej populácie SR

Autentické svedectvo o vývoji politickej slobody v ponovembrovom Slovensku a Česko-Slovensku. Udalosti rokov 1990-1992.

Proces prechodu k demokracii v kontexte formovania a fungovania slovenskej štátnosti.

Dva roky politickej slobody. Obnovené vydanie
Tridsať rokov samostatného Slovenska. Šesť pohľadov na formovanie štátu

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore