ivo.sk
IVO BAROMETER: Kvalita demokracie sa v 4. štvrťroku 2014 nezmenila, priemerná známka za celý rok 2014 poklesla oproti roku 2013 na 3,2

Inštitút pre verejné otázky zverejnil dňa 22.12.2014 hodnotenie vývoja kvality demokracie na Slovensku za štvrtý štvrťrok 2014, celkovú priemernú známku za rok 2014 a výsledky výskumu názorov verejnosti na aktuálne spoločenské a politické otázky. 

Analytici Inštitútu pre verejné otázky v spolupráci s ďalšími expertmi hodnotia v rámci projektu IVO Barometer vývoj kvality demokracie na Slovensku za posledný štvrťrok roku 2014 priemernou známkou 3,2 – čo je rovnaká známka ako v predchádzajúcom štvrťroku. Z pohľadu celoročného hodnotenia sa potvrdila stagnácia indexu kvality demokracie a priemerný index za celý rok 2014 zostal na rovnakej hodnote ako v predchádzajúcom štvrťroku – 3,2. To je výrazný pokles oproti celkovému hodnoteniu za rok 2013 – o 0,3 bodu.Mierne zlepšenie štvrťročného hodnotenia sme zaznamenali v oblasti Demokratické inštitúcie a právny štát v dôsledku pozitívneho pôsobenia ústavných inštitúcií (prezident, senát Ústavného súdu SR), ktoré vyvažovali mocenské vychýlenia a excesy iných ústavných inštitúcií (vláda, parlament). Hodnota ratingu IVO Barometra za posledný štvrťrok 2014 sa oproti predchádzajúcemu štvrťroku mierne zhoršila v oblasti Legislatíva, dôvodom je čoraz častejšia účelová novelizácia právnych noriem v reakcii na aktuálny politický vývoj. V zostávajúcich dvoch oblastiach, ktoré hodnotíme známkou – Ochrana a dodržiavanie ľudských a menšinových práv a Nezávislé médiá a médiá verejnej služby sa pozitívne a negatívne tendencie navzájom vyvažovali, takže celkové bodové hodnotenie ostalo oproti predchádzajúcemu roku nezmenené.

Download

IVO Barometer 4. štvrťrok 2014 - Hlavné zistenia [pdf]
IVO Barometer 4. štvrťrok 2014 - Tlačová správa [pdf]
IVO Barometer 4. štvrťrok 2014 - Newsletter [pdf]
Prezentácia výsledkov výskumu - Slovensko na konci roka 2014 [pdf]

FOTO


Na tlačovej besede predstavili výsledky hodnotenia kvality demokracie za štvrtý štvrťrok 2014 a výsledky sociologického výskumu Grigorij Mesežnikov, Zora Bútorová a Oľga Gyárfášová.

IVO BAROMETER

Cieľom IVO Barometra je pravidelne hodnotiť stav kvality demokracie na Slovensku v piatich kľúčových oblastiach: demokratické inštitúcie a právny štát; legislatíva; ochrana a dodržiavanie ľudských a menšinových práv; nezávislé médiá a médiá verejnej služby a  občianska spoločnosť a tretí sektor (do roku 2012 sme hodnotili oblasť zahraničnej politiky a euroatlantických vzťahov). 

Hodnota ratingu/známky IVO Barometra sa pohybuje na škále 1,00 – 5,00, pričom známka 1,00 vyjadruje optimálny stav kvality demokracie podľa štandardov a porovnávacích kritérií uplatňovaných na pôde Európskej únie a Rady Európy v oblasti stability inštitúcií, politickej demokracie, ľudských práv a slobôd. 

V jednotlivých oblastiach experti IVO vypracúvajú podkladové analýzy vývoja v danej oblasti podľa zadanej metodológie. Na základe týchto analýz následne vznikajú pravidelné hodnotenia vývoja v jednotlivých oblastiach.

IVO Barometer v rokoch 2013 – 2014 realizujeme v rámci projektu Otvorenejšie Slovensko.

Vývoj ratingu - ročné hodnotenieVývoj celkovej známky kvality demokracie podľa IVO Barometra 
v rokoch 2008 – 2014 (celoročná známka)

---

Vybrané mediálne výstupy
>> Späť na Aktuality

Videoaktuality

Kľúčové oblasti a udalosti vývoja bezpečnostného a obranného sektora SR v rokoch 1993-2023. 

Pri príležitosti 20-teho výročia vstupu SR do NATO sprístupňujeme publiáciu z roku 1998.

Thirty Years <br/>of Slovak Security <br/>and Defence Policy
Slovensko v šedej zóne? Rozširovanie NATO, zlyhania a perspektívy Slovenska

Výskumná štúdia zameraná na kľúčové oblasti digitálnej gramotnosti ľudí v preddôchodkovom a dôchodkovom veku.

Výskumná reflexia kľúčových postojov internetovej populácie SR v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

 Digitálna gramotnosť 2023 - zaostrené na seniorov
Kyberbezpečnosť 2023 - optikou internetovej populácie SR

Autentické svedectvo o vývoji politickej slobody v ponovembrovom Slovensku a Česko-Slovensku. Udalosti rokov 1990-1992.

Proces prechodu k demokracii v kontexte formovania a fungovania slovenskej štátnosti.

Dva roky politickej slobody. Obnovené vydanie
Tridsať rokov samostatného Slovenska. Šesť pohľadov na formovanie štátu

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore