ivo.sk
Digitálna priepasť v generačnej optike

Inštitút pre verejné otázky (IVO) predstavil dnes v Bratislave výsledky projektu Digitálna priepasť v generačnej optike ako ďalšie pokračovanie reflexie aktuálnych vývojových trendov a problémov v oblasti informatizácie spoločnosti.

Cieľom projektu bolo na základe empirických údajov poukázať na rozdiely v postojoch a reálnych skúsenostiach s modernými informačno-komunikačnými technológiami troch generácií – mladej tzv. Miléniovej generácie, generácie ich rodičov (Generácie X) a starých rodičov (generácie Baby Boomers).

Výsledky projektu ukázali, že sa čoraz častejšie stretávame s generačnými rozdielmi, ktoré sú dôsledkom nesúladu medzi znalosťami a zručnosťami pri využívaní počítačov, internetu, a čoraz sofistikovanejších elektronických služieb. Rozdielne adaptačné stratégie, odlišná úroveň digitálnych zručností, rozsahu a formy ich využívania tak vytvárajú v spoločnosti „digitálnu priepasť“. Výrazne oslabenie vplyvu rodičov na výchovu a vzdelávanie detí, vytváranie ďalšej komunikačnej bariéry či generačné odcudzenie sú iba malou časťou celého spektra potenciálnych problémov, ktoré tento nový typ spoločenského rozdelenia prináša.

Projekt bol realizovaný vďaka podpore Nadačného fondu Slovak Telekom pri Nadácii Pontis a Nadačného fondu Accenture pri Nadácii Pontis.

Partneri o projekte:


„Z perspektívy internetového a telekomunikačného operátora vnímame rozdiely v tom ako rôzne skupiny používateľov pristupujú k novým technológiám. Pokým staršia generácia má istý prirodzený rešpekt pred informačnými technológiami, mladí ľudia ich už vnímajú ako svoju principiálnu súčasť, z čoho vyplýva aj určitá bezstarostnosť pri používaní a zdieľaní všetkého nového. Dlhodobo sa preto snažíme pracovať najmä s deťmi a ich rodičmi, aby si osvojili zodpovednosť na internete či v mobilnej komunikácii, a dokázali sa tak brániť pred nástrahami súčasnej digitálnej doby“.


Tomáš Palovský, hovorca pre technológie a siete spoločnosti Slovak Telekom.

„Praktické skúsenosti z práce pre našich klientov, ktorými sú popredné firmy z celého sveta, nás presviedčajú, že dnes už každý biznis je digitálny biznis a každý zákazník je digitálny zákazník. Zariadenia a dáta sú tak prepojené a digitalizované, že už nemôžete veriť ani vlastnej chladničke, či sa nestane súčasťou hackerského útoku po dohode so zavírenou mikrovlnkou. Aj my sami ako firma sme významne a intenzívne investovali do vlastnej špičkovej digitálnej gramotnosti, aby sme našim renomovaným klientom prinášali komplexné digitálne stratégie, služby a riešenia, ktoré im umožnia uspieť na vysoko konkurenčnom a radikálne sa meniacom trhu. Aj vďaka tomu na Slovensku i naďalej vytvárame množstvo pracovných príležitostí v oblasti služieb s vysokou pridanou hodnotou, na ktoré sa nám hlásia najmä mladí a digitálne vysoko gramotní kandidáti.” 


Peter Škodný, generálny riaditeľ spoločnosti Accenture pre strednú a východnú Európu. 

Download:

Tlačová správa [PDF]
Digitálna priepasť v generačnej optike - výskumná správa [PDF]Účastníci prezentácie (zľava): Marián Velšic (autor projektu), Miroslav Kollár (riaditeľ IVO), Peter Škodný (generálny riaditeľ Accenture pre strednú a východnú Európu), Tomáš Palovský (hovorca pre technológie a siete Slovak Telekom).


Marián Velšic a Miroslav Kollár


 

Peter Škodný a Tomáš Palovský

>> Späť na Aktuality

Videoaktuality

Kľúčové oblasti a udalosti vývoja bezpečnostného a obranného sektora SR v rokoch 1993-2023. 

Pri príležitosti 20-teho výročia vstupu SR do NATO sprístupňujeme publiáciu z roku 1998.

Thirty Years <br/>of Slovak Security <br/>and Defence Policy
Slovensko v šedej zóne? Rozširovanie NATO, zlyhania a perspektívy Slovenska

Výskumná štúdia zameraná na informatické vzdelávanie mladej generácie.

Výskumná reflexia kľúčových postojov internetovej populácie SR v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Informatické vzdelávanie na základných a stredných školách
Kyberbezpečnosť 2023 - optikou internetovej populácie SR

Autentické svedectvo o vývoji politickej slobody v ponovembrovom Slovensku a Česko-Slovensku. Udalosti rokov 1990-1992.

Proces prechodu k demokracii v kontexte formovania a fungovania slovenskej štátnosti.

Dva roky politickej slobody. Obnovené vydanie
Tridsať rokov samostatného Slovenska. Šesť pohľadov na formovanie štátu

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore