ivo.sk
Projekt Otvorenejšie Slovensko: Verejná diskusia v Komárne

Dňa 12. decembra 2013 sa v rámci projektu IVO Otvorenejšie Slovensko uskutočnilo diskusné fórum v Komárne pod názvom Otvorenejšie Slovensko: 20 rokov samostatnosti a vývoj kvality demokracie na Slovensku. S občanmi Komárna diskutovali Martin Bútora, Grigorij Mesežnikov, Zora Bútorová a Kálmán Petőcz. Podujatie sa konalo v spolupráci s miestnym občianskym združením Kempelenov Inštitút.

Experti a spolupracovníci IVO priblížili obsah projektu Otvorenejšie Slovensko, oboznámili prítomných s výsledkami analytickej činnosti IVO, publikovanými v poslednom čísle periodika IVO Newsletter. Vo svojom vystúpení sa Grigorij Mesežnikov zameral na otázky právneho štátu a pôsobenia inštitúcií ústavného systému, súčasnú stranícku politiku, problematiku transparentnosti a čistoty verejného života.

Kálmán Petőcz sa venoval otázkam ľudských práv a štátnej politiky v oblasti interetnických vzťahov. Zora Bútorová prezentovala výsledky reprezentatívneho prieskumu z novembra 2013 zameraného na zisťovanie názorov verejnosti na aktuálne problémy vývoja spoločnosti. Martin Bútora zhrnul ťažiskové trendy vo vývoji občianskej spoločnosti. V rámci diskusie účinkujúci odpovedali na početné otázky prítomných.

FOTO

Download: Pozvánka na podujatie [pdf]

Mediálne výstupy: Quo vadis, Szlovákia? (Bumm.sk)>> Späť na Aktuality

Videoaktuality

Kľúčové oblasti a udalosti vývoja bezpečnostného a obranného sektora SR v rokoch 1993-2023. 

Pri príležitosti 20-teho výročia vstupu SR do NATO sprístupňujeme publiáciu z roku 1998.

Thirty Years <br/>of Slovak Security <br/>and Defence Policy
Slovensko v šedej zóne? Rozširovanie NATO, zlyhania a perspektívy Slovenska

Výskumná štúdia zameraná na kľúčové oblasti digitálnej gramotnosti ľudí v preddôchodkovom a dôchodkovom veku.

Výskumná reflexia kľúčových postojov internetovej populácie SR v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

 Digitálna gramotnosť 2023 - zaostrené na seniorov
Kyberbezpečnosť 2023 - optikou internetovej populácie SR

Autentické svedectvo o vývoji politickej slobody v ponovembrovom Slovensku a Česko-Slovensku. Udalosti rokov 1990-1992.

Proces prechodu k demokracii v kontexte formovania a fungovania slovenskej štátnosti.

Dva roky politickej slobody. Obnovené vydanie
Tridsať rokov samostatného Slovenska. Šesť pohľadov na formovanie štátu

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore