ivo.sk
Dve tretiny obyvateľov Slovenska si myslia, že naša spoločnosť sa uberá nesprávnym smerom

Inštitút pre verejné otázky uskutočnil v dňoch 5. – 12. 11. 2013 výskum názorov verejnosti na aktuálne spoločenské a politické otázky. Zber údajov zabezpečila agentúra FOCUS prostredníctvom siete vyškolených anketárov na reprezentatívnej vzorke 1049 obyvateľov SR vo veku od 18 rokov.

Vo výskume respondenti odpovedali aj na otázku, akým smerom sa podľa nich v súčasnosti uberá slovenská spoločnosť. Až 65 % respondentov si myslí, že nesprávnym smerom, 29 % je toho názoru, že správnym a 6 % opýtaných sa nevedelo vyjadriť.

Tabuľka 1 
„Myslíte si, že slovenská spoločnosť sa v súčasnosti uberá správnym alebo nesprávnym smerom?“ (v %)

Úplne správnym smerom 2 29
Skôr správnym smerom 27
Skôr nesprávnym smerom 44 65
Úplne nesprávnym smerom 21
Neviem 6 6

Zdroj: Inštitút pre verejné otázky, november 2013.


Hodnotenie smerovania spoločnosti sa oproti koncu roka 2012 takmer nezmenilo. Je však oveľa kritickejšie ako v rokoch 2006 až 2010, keď podiel pesimistov medzi obyvateľmi neprevažoval (tabuľka 2). 

Tabuľka 2 
„Myslíte si, že slovenská spoločnosť sa v súčasnosti uberá správnym alebo nesprávnym smerom?“ (roky 2006 – 2012, v %)

IV. 2006 XI. 2007 XI. 2008 II. 2010 XII. 2011 XI. 2012 XI. 2013
Správnym smerom 47 44 61 45 21 28 29
Nesprávnym smerom 49 48 31 46 74 63 65

Zdroj: IVO 2006-2011 a 2913, IVO a FOCUS 2012.

Kritické hodnotenie smerovania slovenskej spoločnosti prevláda vo všetkých socio-demografických skupinách; rozdiely podľa pohlavia, veku či vzdelania nie sú štatisticky významné.

Ďalšie doplňujúce údaje z výskumu sa nachádzajú v priloženej tlačovej správe.

Download: Tlačová správa (PDF)

Prieskum verejnej mienky realizoval Inštitút pre verejné otázky v rámci projektu Otvorenejšie Slovensko

---

Vybrané Mediálne výstupy

 >> Späť na Aktuality

Videoaktuality

Výsledky reprezentatívneho výskumu názorov verejností v štyroch krajinách V4

Súčasný stav a vývoj v troch oblastiach významných z pohľadu spoločenskej transformácie.

V4 v názoroch verejnosti: skúsenosti a výzvy
 Slovensko po troch desaťročiach slobody

Výskumná štúdia na aktuálnu tému migrácie mladých vzdelaných Slovákov. 

Výskumná štúdia o vplyve pandémie Covid-19 na zlepšenie digitálnych zručností dospelej populácie.

 Únik mozgov - migračný potenciál mladých na Slovensku
Digitálna gramotnosť na Slovensku 2022 v optike pandémie Covid-19

Faktory ovplyvňujúce dvojstranné vzťahy Taiwanu s krajinami EÚ v strednej a východnej Európe.

Účasť žien na politickom rozhodovaní cez prizmu štatistík aj v optike verejnej mienky.

Taiwansko-európska jeseň 2021: pohľad zo Slovenska
Politická participácia žien na Slovensku 2020

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore