ivo.sk
 
Ak máte záujem o aktuálne informácie o aktivitách IVO, pošlite nám Váš e-mail
pošli
Dve tretiny obyvateľov Slovenska si myslia, že naša spoločnosť sa uberá nesprávnym smerom

Inštitút pre verejné otázky uskutočnil v dňoch 5. – 12. 11. 2013 výskum názorov verejnosti na aktuálne spoločenské a politické otázky. Zber údajov zabezpečila agentúra FOCUS prostredníctvom siete vyškolených anketárov na reprezentatívnej vzorke 1049 obyvateľov SR vo veku od 18 rokov.

Vo výskume respondenti odpovedali aj na otázku, akým smerom sa podľa nich v súčasnosti uberá slovenská spoločnosť. Až 65 % respondentov si myslí, že nesprávnym smerom, 29 % je toho názoru, že správnym a 6 % opýtaných sa nevedelo vyjadriť.

Tabuľka 1 
„Myslíte si, že slovenská spoločnosť sa v súčasnosti uberá správnym alebo nesprávnym smerom?“ (v %)

Úplne správnym smerom 2 29
Skôr správnym smerom 27
Skôr nesprávnym smerom 44 65
Úplne nesprávnym smerom 21
Neviem 6 6

Zdroj: Inštitút pre verejné otázky, november 2013.


Hodnotenie smerovania spoločnosti sa oproti koncu roka 2012 takmer nezmenilo. Je však oveľa kritickejšie ako v rokoch 2006 až 2010, keď podiel pesimistov medzi obyvateľmi neprevažoval (tabuľka 2). 

Tabuľka 2 
„Myslíte si, že slovenská spoločnosť sa v súčasnosti uberá správnym alebo nesprávnym smerom?“ (roky 2006 – 2012, v %)

IV. 2006 XI. 2007 XI. 2008 II. 2010 XII. 2011 XI. 2012 XI. 2013
Správnym smerom 47 44 61 45 21 28 29
Nesprávnym smerom 49 48 31 46 74 63 65

Zdroj: IVO 2006-2011 a 2913, IVO a FOCUS 2012.

Kritické hodnotenie smerovania slovenskej spoločnosti prevláda vo všetkých socio-demografických skupinách; rozdiely podľa pohlavia, veku či vzdelania nie sú štatisticky významné.

Ďalšie doplňujúce údaje z výskumu sa nachádzajú v priloženej tlačovej správe.

Download: Tlačová správa (PDF)

Prieskum verejnej mienky realizoval Inštitút pre verejné otázky v rámci projektu Otvorenejšie Slovensko

---

Vybrané Mediálne výstupy

 >> Späť na Aktuality

Videoaktuality

Prečo mýty o tejto krajine dlhodobo prežívajú a majú vďačných recipientov a šíriteľov.

Účasť žien na politickom
rozhodovaní cez prizmu štatistík 
aj v optike verejnej mienky  

Mýty o Rusku
Politická participácia žien <br/>na Slovensku 2020

Neprehliadnite aktuálnu výskumnú štúdiu o postojoch internetovej populácie k problematike kybernetickej bezpečnosti. 

Výsledky 15. ročníka výskumu digitálnej gramotnosti populácie SR.

Kyberbezpečnosť očami internetovej populácie SR
Digitálna gramotnosť na Slovensku 2020

Výsledky volieb a ich širší
kontext, činnosti politických
aktérov, sociologické dáta.

Dezinformačno-konšpiračná scéna
v období COVID-19. Aktéri, naratívy, analýza FB príspevkov. 

Slovenské voľby '20:<br/>Akú zmenu priniesli
Infodémia na Slovensku<br/>2020

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore