ivo.sk
Prezentácie knihy Odkiaľ a kam. 20 rokov samostatnosti na Slovensku a v Česku

V uplynulých týždňoch Inštitút pre verejné otázky v spolupráci s partnerskými organizáciami a za účasti viacerých autorov publikácie Odkiaľ a kam. 20 rokov samostatnosti uskutočnil prezentácie knihy a stretnutia s jej čitateľmi.


Sériu diskusných podujatí odštartovalo stretnutie s čitateľmi v Trenčíne  dňa 4. septembra 2013. V Mestskej knižnici Michala Rešetku o súčasných problémoch Slovenska diskutovali editori knihy Martin Bútora, Grigorij Mesežnikov, Zora Bútorová a Miroslav Kollár. Diskusiu moderoval Ján Babič (správa o podujatí je na webe trencin.sme.sk).Dňa 26. septembra Martin Bútora a Zora Bútorová diskutovali o najnovšej publikácii IVO s účastníkmi multižánrového večerného predstavenia Voices Live v Bratislave. Rozhovor o knihe, ale aj o vývoji občianskej spoločnosti a politickej kultúry s nimi viedol Ivan Ježík, riaditeľ Voices, n.o. Videozáznam z rozhovoru je je na www.voices.sk/butorovci.


Editori Martin Bútora a Zora Bútorová 30. septembra predstavili knihu Odkiaľ a kam na stretnutí s členmi Rotary Club v Bratislave.


Dňa 1. októbra autori knihy Martin Bútora, František Múčka a Grigorij Mesežnikov spolu s moderátorom Viktorom Nižňanským debatovali v Jazz Art Gallery s občanmi Piešťan, medzi ktorými boli najmä zástupcovia Rotary Club, ktorý bol spoluorganizátorom podujatia.Hosťami Literárneho festivalu v Žiline, zorganizovaného Nadáciou Polis za aktívnej účasti jej výkonnej riaditeľky Mileny Prekopovej, boli autori knihy Ingrid Hrubaničová, Martin C. Putna, Jozef Červeň a Martin Bútora, ktorý sa zároveň ujal celkového moderovania podujatia. Diskusia, účastníci ktorej sa dotkli kritických otázok súčasného stavu a vývoja spoločnosti na Slovensku a v Česku, sa konala 12. októbra 2013 a bola záverečným podujatím literárneho festivalu.


Dňa 15. októbra kniha Odkiaľ a kam bola verejne predstavená čitateľom v Prahe, v Mramorovej sále palácu Lucerna. Knihu uviedli a s publikom diskutovali Petr Pithart, Martin Bútora, Martin Ehl, László Szigeti, Zora Bútorová a Grigorij Mesežnikov. Debatu pod názvom Odkud a kam. Dvadset let samostatnosti a dnešek moderovala redaktorka Českého rozhlasu Renáta Kalenská.


Dňa 19. októbra uviedol Miroslav Kollár novú knihu IVO Odkiaľ a kam na seminári Občiansko-demokratickej mládeže v Nitre, ktorá sa konala pod názvom Preraď na vyšší stupeň. Participácia mladých ľudí na spoločenských aktivitách lokálnej úrovne. V diskusii sa venoval najmä téme vývoja a stavu občianskej spoločnosti na Slovensku v kontexte hlavnej témy seminára, ktorou bola téma aktívneho občianstva, zameraná na participáciu mladých ľudí na tej najnižšej úrovni spoločenských aktivít, ktorou je lokálna úroveň.


Dňa 21. októbra editori knihy Zora Bútorová, Martin Bútora a Grigorij Mesežnikov zavítali do Bardejova. Najprv diskutovali so študentmi Gymnázia Leonarda Stöckela. Potom vo večerných hodinách v Poľsko-slovenskom dome na Radničnom námestí sa stretli s s obyvateľmi mesta Bardejov a s priaznivcami a aktivistami Komunitnej nadácie Bardejov (KNB), ktorá bola spoluorganizátorom podujatia. Diskusiu moderoval Jozef Jarina, správca KNB.


O deň neskôr, 22. októbra, Zora Bútorová, Martin Bútora a Grigorij Mesežnikov diskutovali so študentmi a občanmi Košíc v kultúrnom zariadení Výmenník Obrody. Diskusiu moderovala Laura Dittel, riaditeľka Karpatskej nadácie, ktorá bola spoluorganizátorom podujatia. Partnermi podujatia bolo občianske združenie Res Publika, SPOTs a Mestská časť Košice – Západ.Dňa 24. októbra Zora Bútorová, Martin Bútora a Grigorij Mesežnikov diskutovali o knihe Odkiaľ a kam a o súčasnom smerovaní krajiny so študentmi Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Podujatie, na ktorom bol prítomný primátor mesta Peter Gogola, usporiadala mimovládna organizácia Aliancia nezávislých. Diskusiu moderoval politológ Martin Klus.


Vo večerných hodinách toho istého dňa Zora Butorová, Martin Bútora a Grigorij Mesežnikov uviedli novú publikáciu IVO na stretnutí s čitateľmi v Art Cafe v Banskej Štiavnici na podujatí organizovanom v rámci diskusnej platformy Živá Štiavnica.


Dňa 26. októbra autori knihy Grigorij Mesežnikov a Juraj Buzalka (Ústav sociálnej antropológie UK Bratislava) sa zúčastnili na diskusii s občanmi v rámci regionálneho stretnutia pri príležitosti 95. výročia vzniku prvej Československej republiky – podujatia pod názvom „Odkiaľ a kam“ – spomienka na spoluzakladateľa 1. ČSR M. R. Štefánika. Akciu zorganizoval Spolok rodákov M. R. Štefánika Košariská – pobočka Dunajská Lužná v spolupráci s Obecným zastupiteľstvom Dunajskej Lužnej, Cirkevným zborom ECAV, základnou školou Dunajská Lužná a Bratislavským samosprávnym krajom. Diskusia, ktorá sa konala v Miestnom kultúrnom stredisku, moderovala ekonómka Oľga Reptová.


FOTOGALÉRIA z prezentácií

Prezentácie knihy Odkiaľ a kam. 20 rokov samostatnosti v regiónoch Slovenska budú pokračovať aj v mesiaci november.>> Späť na Aktuality

Videoaktuality

Kľúčové oblasti a udalosti vývoja bezpečnostného a obranného sektora SR v rokoch 1993-2023. 

Pri príležitosti 20-teho výročia vstupu SR do NATO sprístupňujeme publiáciu z roku 1998.

Thirty Years <br/>of Slovak Security <br/>and Defence Policy
Slovensko v šedej zóne? Rozširovanie NATO, zlyhania a perspektívy Slovenska

Výskumná štúdia zameraná na informatické vzdelávanie mladej generácie.

Výskumná reflexia kľúčových postojov internetovej populácie SR v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Informatické vzdelávanie na základných a stredných školách
Kyberbezpečnosť 2023 - optikou internetovej populácie SR

Autentické svedectvo o vývoji politickej slobody v ponovembrovom Slovensku a Česko-Slovensku. Udalosti rokov 1990-1992.

Proces prechodu k demokracii v kontexte formovania a fungovania slovenskej štátnosti.

Dva roky politickej slobody. Obnovené vydanie
Tridsať rokov samostatného Slovenska. Šesť pohľadov na formovanie štátu

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore