ivo.sk
IVO BAROMETER: Kvalita demokracie v treťom štvrťroku 2013 sa nezmenila, analytici ju hodnotia celkovou známkou 2,9

Inštitút pre verejné otázky zverejnil dňa 23.10.2013 hodnotenie vývoja kvality demokracie na Slovensku za tretí štvrťrok 2013.

Analytici Inštitútu pre verejné otázky v spolupráci s ďalšími expertmi hodnotia v rámci projektu IVO Barometer vývoj kvality demokracie na Slovensku v treťom štvrťroku 2013 rozdielnymi známkami. Zatiaľ čo v dvoch zo štyroch bodovo hodnotených oblastí sa hodnotenie nezmenilo, v jednej oblasti známka kvality demokracie poklesla o 0,25 bodu, a v jednej sa naopak o 0,25 bodu zlepšila. Z pohľadu celkovej známky IVO Barometra za tretí štvrťrok nespôsobili tieto protichodné tendencie zmenu, to znamená, že celkové hodnotenie IVO Barometra za obdobie jún – september 2013 zostáva na úrovni predchádzajúceho štvrťroku – 2,9.

Experti pripravujúci hodnotenie v rámci IVO Barometra skonštatovali, že v treťom štvrťroku sa síce celkový rating hodnotenia kvality demokracie bodovo nezhoršil, nebolo to však v dôsledku konštantného vývoja vo všetkých sledovaných oblastiach, ale skôr v dôsledku navzájom sa vyvažujúcich negatívnych a pozitívnych tendencií vo viacerých zo sledovaných oblastí.

V treťom štvrťroku 2013 na jednej strane nedošlo k zásadnejšiemu posunu v hodnotení v dvoch zo štyroch známkou hodnotených oblastí – Ľudské a menšinové práva a Nezávislé médiá a médiá verejnej služby. Na druhej strane v oblasti Demokratických inštitúcií a právneho štátu sme zaznamenali takú mieru negatívnych tendencií, ktoré spôsobili pokles hodnotenia oproti predchádzajúcemu štvrťroku o 0,25 bodu. Naopak, hodnotenie v oblasti Legislatíva sa o rovnakú hodnotu zlepšilo.Download


IVO Barometer 3. štvrťrok 2013 - Hlavné zistenia [pdf]
IVO Barometer 3. štvrťrok 2013 - Tlačová správa [pdf]
IVO Barometer 3. štvrťrok 2013 - Barometer - Newsletter [pdf]
IVO Barometer 3. štvrťrok 2013 - Tabuľka [xls]

Foto


Na tlačovej besede predstavili výsledky hodnotenia kvality demokracie (zľava) Martin Bútora, Grigorij Mesežnikov a Kálmán Petőcz.

Projekt Otvorené Slovensko

Inštitút pre verejné otázky realizuje od polovice roku 2013 pravidelné hodnotenie demokracie v rámci projektu Otvorené Slovensko podporeného z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Zámerom projektu je poskytnutie analytických údajov o stave a hlavných trendoch vývoja demokracie širšej verejnosti na Slovensku a rozvinutie verejnej debaty na túto tému prostredníctvom médií a diskusii s občanmi v jednotlivých regiónoch krajiny. Kompletné informácie o projekte a jeho aktivitách sú v sekcii projekty.

IVO BAROMETER 

Cieľom IVO Barometra je pravidelne hodnotiť stav kvality demokracie na Slovensku v piatich kľúčových oblastiach: demokratické inštitúcie a právny štát; legislatíva; ochrana a dodržiavanie ľudských a menšinových práv; nezávislé médiá a médiá verejnej služby; a od roku 2012 občianska spoločnosť a tretí sektor. 

Hodnota ratingu/známky IVO Barometra sa pohybuje na škále 1,00 – 5,00, pričom známka 1,00 vyjadruje optimálny stav kvality demokracie podľa štandardov a porovnávacích kritérií uplatňovaných na pôde Európskej únie a Rady Európy v oblasti stability inštitúcií, politickej demokracie, ľudských práv a slobôd. 

V jednotlivých oblastiach experti IVO vypracúvajú podkladové analýzy vývoja v danej oblasti podľa zadanej metodológie. Na základe týchto analýz následne vznikajú pravidelné hodnotenia vývoja v jednotlivých oblastiach. 

VIDEO Prezident IVO Grigorij Mesežnikov predstavuje hlavné zistenia hodnotenia kvality demokracie na Slovensku za tretí štvrťrok 2013.

---

Vybrané mediálne výstupy>> Späť na Aktuality

Videoaktuality

Výsledky reprezentatívneho výskumu názorov verejností v štyroch krajinách V4

Súčasný stav a vývoj v troch oblastiach významných z pohľadu spoločenskej transformácie.

V4 v názoroch verejnosti: skúsenosti a výzvy
 Slovensko po troch desaťročiach slobody

Výskumná štúdia na aktuálnu tému migrácie mladých vzdelaných Slovákov. 

Výskumná štúdia o aktuálnych postojoch a skúsenostiach rodičov s online dištančným vzdelávaním detí.

 Únik mozgov - migračný potenciál mladých na Slovensku
Dištančné vzdelávanie detí optikou rodičov

Účasť žien na politickom rozhodovaní cez prizmu štatistík aj v optike verejnej mienky.

Prečo mýty o tejto krajine dlhodobo prežívajú a majú vďačných recipientov a šíriteľov.

Politická participácia žien na Slovensku 2020
Mýty o Rusku

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore