ivo.sk
Sociálna situácia domácností vylúčených rómskych komunít

Regionálne centrum UNDP v Bratislave vydalo dve publikácie, ktoré sú výstupom projektu realizovaného v rokoch 2011-12 Inštitútom pre verejné otázky (IVO) Zber dát a monitoring ohrozenia v marginalizovaných komunitách.

Prvou publikáciou je Situačná analýza vybraných aspektov životnej úrovne domácností vylúčených rómskych osídlení. Druhá publikácia má názov Príjmy, výdavky a spotreba domácnosti vylúčených rómskych osídlení. Autorkami oboch je Jarmila Filadelfiová. Terénny výskum bol pripravený a realizovaný tímom IVO, ktorý okrem autorky tvorili Oľga Gyárfášová, Martina Sekulová a Ján Bartoš. Pri príprave výskumu spolupracoval a garantom za UNDP bol Daniel Škobla.

Cieľom projektu bolo zistiť, koľko úsilia musia vylúčené rómske domácnosti vynaložiť na riešenie bežných životných situácií a na aké bariéry – vrátane finančných – pri tom narážajú. Výskum sa realizoval formou monitorovania rodinných účtov domácností a obe publikácie obsahujú unikátne údaje o rozpočtoch, spotrebe a životných podmienkach rómskych komunít. Exaktné dáta o ich životnej situácii sú kriticky dôležité pre nastavenie sociálnych politík a politík sociálnej inklúzie marginalizovaných skupín. Publikácie UNDP sú preto povinným čítaním pre všetkým, ktorí sa tejto problematike venujú.

Sériu uzavrie tretí výstup, ktorý ponúkne spracovanie hĺbkových rozhovorov s terénnymi pracovníkmi a pracovníčkami.

Download: 
 - Situačná analýza vybraných aspektov... [pdf]
 - Príjmy, výdavky a spotreba... [pdf]>> Späť na Aktuality

Videoaktuality

Výsledky reprezentatívneho výskumu názorov verejností v štyroch krajinách V4

Súčasný stav a vývoj v troch oblastiach významných z pohľadu spoločenskej transformácie.

V4 v názoroch verejnosti: skúsenosti a výzvy
 Slovensko po troch desaťročiach slobody

Výskumná štúdia na aktuálnu tému migrácie mladých vzdelaných Slovákov. 

Výskumná štúdia o vplyve pandémie Covid-19 na zlepšenie digitálnych zručností dospelej populácie.

 Únik mozgov - migračný potenciál mladých na Slovensku
Digitálna gramotnosť na Slovensku 2022 v optike pandémie Covid-19

Faktory ovplyvňujúce dvojstranné vzťahy Taiwanu s krajinami EÚ v strednej a východnej Európe.

Účasť žien na politickom rozhodovaní cez prizmu štatistík aj v optike verejnej mienky.

Taiwansko-európska jeseň 2021: pohľad zo Slovenska
Politická participácia žien na Slovensku 2020

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore