ivo.sk
Dvadsať rokov od rozdelenia - výskumy verejnej mienky v Českej republike a Slovensku

Inštitút pre verejné otázky (IVO) v spolupráci s agentúrou FOCUS a Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. uskutočnili začiatkom novembra výskumy názorov slovenskej a českej verejnosti na rozdelenie Česko-Slovenska a vznik samostatných štátov. Zber dát na Slovensku realizovala agentúra FOCUS v dňoch 7.–11. 2012; zber dát v ČR realizovalo Centrum pro výzkum veřejného mínění v dňoch 5.–12. 11. 2012. Oba výskumy sa uskutočnili prostredníctvom siete vyškolených anketárov na reprezentatívnych vzorkách obyvateľov vo veku od 18 rokov (SR 1013 respondentov, ČR 1212 respondentov).

Na pôde Sociologického ústavu AV ČR v Prahe sa 4.12.2012 sa uskutočnila prezentácia výsledkov výskumou na tlačovej besede. Nasledujúci deň, 5.12.2012, prezentovali výsledky výskumov na tlačovej besede v Bratislave Zora Bútorová (IVO) a Paulína Tabery (Centrum pro výzkum veřejného mínění).

Download:

Tlačová správa [PDF]
Prezentácia výsledkov [PDF]

Foto


Zľava: Paulína Tabery (Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR) a Zora Bútorová (Inštitút pre verejné otázky)

Výber z výsledkov výskumu

Rozdelenie bez referenda

V oboch štátoch jasne prevláda kritický názor na rozhodnutie politikov rozdeliť spoločný štát bez toho, aby sa občania k tomu mohli vyjadriť (graf 2). Približne 70 % ľudí si myslí, že rozdelenie ČSFR bez referenda bolo nesprávne, kým opačný názor zastáva zhruba pätina. Staršie výskumy na Slovensku z rokov 1993 a 2003 dokumentujú stálosť tohto názoru.Zmeny k lepšiemu alebo horšiemu

Najväčšia časť obyvateľov SR i ČR (po 43 %) zastáva názor, že vznik samostatnej republiky pre nich priniesol viac-menej vyvážené zmeny – v niečom k lepšiemu a v niečom k horšiemu (graf 5). Na Slovensku je v porovnaní s Českom o čosi početnejšia skupina ľudí, ktorí vidia predovšetkým zmeny k horšiemu (27 % v SR a 16 % v ČR) a skupina tých, čo hodnotia vývoj prevažne priaznivo, je naopak užšia (21 % v SR a 26 % v ČR). Vzniká tak zaujímavý paradox: hoci okruh ľudí, ktorí hodnotia vznik samostatnej republiky ako kladnú historickú udalosť, je na Slovensku širší než v ČR (58 % v SR a 46 % v ČR), hodnotenie zmien po získaní samostatnosti je na Slovensku o čosi kritickejšie. Schvaľovanie štátnej samostatnosti SR teda neznamená nasadzovanie si akýchsi „ružových okuliarov“. Zástancovia samostatnosti SR sa vyznačujú výrazne kritickejším hodnotením vývoja po rozdelení ČSFR než zástancovia samostatnosti ČR.Čeština a Slovenčina

Výraznejšie rozdiely medzi obyvateľmi SR a ČR sa prejavujú v miere ovládania jazyka druhého národa (graf 8). Obyvatelia Slovenska českému jazyku rozumejú lepšie: bezproblémové porozumenie češtiny deklarovalo 73 % respondentov zo Slovenska (medzi respondentmi slovenskej národnosti ich bolo dokonca 79 %, ale medzi občanmi maďarskej národnosti len 34 %). Na druhej strane medzi ľuďmi v ČR rozumie slovenčine bez problémov 55 %.

Ak vezmeme do úvahy aj variant odpovede „rozumie s menšími ťažkosťami“, potom češtine rozumie 93 % občanov SR (97 % etnických Slovákov a 70 % etnických Maďarov) a slovenčine 89 % Čechov.

V oboch krajinách najmenej rozumie jazyku druhého národa najmladšia generácia.Zdroje CVVM SÚ AV ČR

Česká verzia tlačovej správy je k dispozícii na webstránke Centra pro výzkum veřejného mínění. CVVM zverejnil aj samostatné čiastkové tlačové správy z výskumu názorov českej populácie (názory obyvateľov ČR na rozdelenie; vnímanie rozdelenia 20 rokov po ňom; vzťah Čechov k životu na Slovensku).

Ďalšie zdroje

Dvadsať rokov od rozdelenia ČSFR a vzniku samostatnej SR a ČR očami občanov maďarskej národnosti [PDF]

Vybrané mediálne výstupy


Zora Bútorová v televízii TA3 o výsledkoch výskumu
(ta3.com)

Dělení Československa nutné nebylo, shodují se Češi a Slováci
(ceskatelevize.sk)

Správa v STV: Aké sú nálady 20 rokov po rozdelení Československa
(stv.sk)

Prieskum: Rozdelenie ČSFR odmietalo toľko ľudí, koľko ho teraz schvaľuje
(pravda.sk)

Lidem z obou stran hranice nejvíce vadí, že nebylo referendum
(dennik.cz)

Slovákům se po federaci stýská víc. Rozdělení však chválí oba národy
(idnes.cz)

Najväčšie mínus rozdelenia ČSFR? Oslabený priemysel, myslia si Slováci
(sme.sk)

Viac ako rozdelenie Československa si ceníme jeho vznik
(aktualne.sk)

Dvacet let po rozdělení mají mladí Češi problém se slovenštinou
(ceskenoviny.cz)

Rozdelenie ČSFR odmietalo kedysi toľko ľudí, koľko ho v súčasnosti schvaľuje
(topky.sk)

Vznik samostatného státu vítá více Slováků než Čechů
(novinky.cz)

Viac ako rozdelenie ČSFR si ceníme vznik 1. ČSR
(aktuality.sk)

Väčšinu Slovákov už nebolí rozdelenie Československa
(webnoviny.sk)>> Späť na Aktuality

Videoaktuality

Proces prechodu k demokracii v kontexte formovania a fungovania slovenskej štátnosti a výsledky transformačného procesu.

Autentické svedectvo o vývoji politickej slobody v ponovembrovom Slovensku a Česko-Slovensku. Udalosti rokov 1990-1992.

Tridsať rokov samostatného Slovenska. Šesť pohľadov na formovanie štátu
Dva roky politickej slobody. Obnovené vydanie

Výskumná štúdia zameraná na kľúčové oblasti digitálnej gramotnosti ľudí v preddôchodkovom a dôchodkovom veku.

Výskumná reflexia kľúčových postojov internetovej populácie SR v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

 Digitálna gramotnosť 2023 - zaostrené na seniorov
Kyberbezpečnosť 2023 - optikou internetovej populácie SR

20 rokov krajskej samosprávy prinieslo rozmanité skúsenosti. Komplexná publikácia IVO a SK8.

Publikácia prináša množstvo faktov
z demografickej i ekonomickej štatistiky ako aj zo sociologických výskumov.

20 rokov<br/>samosprávnych krajov<br/>na Slovensku 2001 - 2021
Starší ľudia medzi nami. Kde sme, kam smerujeme

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore