ivo.sk
Zora Bútorová medzi ocenenými za presadzovanie práv žien na Slovensku

Dňa 8. marca 2012 si sociologička Zora Bútorová prevzala z rúk podpredsedu vlády a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jozefa Mihála ocenenie, ktoré jej udelil Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí MPSVR SR pri príležitosti MDŽ.

Prvým výskumníckym vkladom Zory Bútorovej bola kniha Ona a on na Slovensku: Ženský údel vo svetle verejnej mienky, ktorú vydala v roku 1996 agentúra FOCUS vďaka podpore Aliancie žien Slovenska. Kolektív autoriek a autorov v nej predstavil výsledky unikátneho sociologického výskumu zmien v rodových vzťahoch na Slovensku, prvého svojho druhu od pádu komunizmu. Publikácia vyšla s podporou Friedrich Ebert Stiftung aj v anglickom preklade (PDF na stránke knižnice FES).

Sociologickej reflexii šancí žien v spoločnosti sa ocenená autorka, spoluzakladateľka IVO venovala v celom rade ďalších výskumov a publikácií vrátane knihy Krehká sila — dvadsať rozhovorov o životných cestách žien vydanej nakladateľstvom Kalligram v roku 2001.

Po vyše desiatich rokoch od vydania práce z roku 1996, ktorú kritika označila za „prvý sociologický výskum o ženách“, stála Zora Bútorová ako editorka a spoluautorka na čele tímu, ktorý pripravil rozsiahlu publikáciu Ona a on na Slovensku: zaostrené na rod a vek; v roku 2008 ju vydal Inštitút pre verejné otázky. Publikácia sa stretla a priaznivým ohlasom kritiky a v roku 2009 vyšiel aj jej anglický preklad She and He in Slovakia. Gender and Age in the Period of Transition.

V štúdii "Prezidentské voľby 2009 ako viacnásobný test", vydanej v publikácii Slovensko volí. Európske a prezidentské voľby 2009, analyzovala Zora Bútorová prezidentské voľby v rodovom a etnickom zrkadle.

V roku 2009 vyšla tiež jej štúdia Twenty Years of Maturing: Slovak Women Exploring the Frontiers of Democracy v časopise International Journal of Politics, Culture, and Society, Volume 22, Number 4, October 2009.


Zora Bútorová prevzala ocenenie z rúk podpredsedu vlády a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jozefa Mihála.


Zľava: riaditeľka Odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí MPSVR SR Oľga Pietruchová, minister práce, sociálnych vecí a rodiny Jozef Mihál, Dagmar Šimunková, vedúca občianskeho združenia Profesionálne ženy, Jana Cviková, zakladateľka záujmového združenia žien Aspekt, Zora Bútorová a Alena Bučeková, predsedníčka spolku slovenských žien Živena.>> Späť na Aktuality

Videoaktuality

Výsledky reprezentatívneho výskumu názorov verejností v štyroch krajinách V4

Súčasný stav a vývoj v troch oblastiach významných z pohľadu spoločenskej transformácie.

V4 v názoroch verejnosti: skúsenosti a výzvy
 Slovensko po troch desaťročiach slobody

Výskumná štúdia na aktuálnu tému migrácie mladých vzdelaných Slovákov. 

Výskumná štúdia o vplyve pandémie Covid-19 na zlepšenie digitálnych zručností dospelej populácie.

 Únik mozgov - migračný potenciál mladých na Slovensku
Digitálna gramotnosť na Slovensku 2022 v optike pandémie Covid-19

Faktory ovplyvňujúce dvojstranné vzťahy Taiwanu s krajinami EÚ v strednej a východnej Európe.

Účasť žien na politickom rozhodovaní cez prizmu štatistík aj v optike verejnej mienky.

Taiwansko-európska jeseň 2021: pohľad zo Slovenska
Politická participácia žien na Slovensku 2020

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore