ivo.sk
Starší vek a ľudské práva: silnejšia participácia, menej diskriminácie

Inštitút pre verejné otázky prezentoval dňa 29. 3. 2012 výsledky výskumného projektu zameraného na témy aktívneho starnutia, participácie a diskriminácie starších ľudí a názorov verejnosti na tieto problémy.

Projekt sa uskutočnil s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd. Za jeho obsah je výlučne zodpovedný Inštitút pre verejné otázky.

Download

Starší vek a ľudské práva - tlačová správa [PDF]

Starší vek a ľudské práva - prezentácia výsledkov [PDF]

O projekte

Výskumný tím si vytýčil za cieľ priniesť nové poznatky o životnej situácii starších ľudí a ich skúsenostiach s diskrimináciou, ako aj o miere ich participácie v rôznych oblastiach života spoločnosti; spoznať názory na postavenie a práva starších ľudí; poukázať na vekové stereotypy; analyzovať pripravenosť verejnosti i ľudí v staršom veku akceptovať model aktívneho starnutia a prispieť ku kultivácii verejnej diskusie o právach starších ľudí a ponúknuť poznatky využiteľné vo verejnej politike.

Vychádzajúc z akútneho nedostatku informácií,  projekt sa zameral primárne na zber údajov, a to prostredníctvom štyroch komplementárnych metód: a) kvalitatívny výskum metódou skupinových diskusií s ľuďmi v preddôchodkovom veku a v dôchodkovom veku; b) hĺbkové individuálne rozhovory s aktívnymi staršími ľuďmi; c) reprezentatívny výskum typu omnibus na vzorke dospelej populácie od 18 rokov; d) exkluzívny reprezentatívny výskum na vzorke ľudí vo veku 45 – 64 rokov.

Foto


Na tlačovej besede predstavili výsledky projektu výskumníci (zľava) Lýdia Marošiová, Peter Guráň, Bernardína Bodnárová, Jarmila Filadelfiová a Zora Bútorová.Z výsledkov výskumu vyberáme

STARŠIA POPULÁCIA – VYBRANÉ ŠTATISTICKÉ ÚDAJE

Pre Slovensko sa stáva čoraz naliehavejšou výzvou osvojiť si koncept aktívneho starnutia a lepšie uplatňovať potenciál starších ľudí. Naša populácia totiž zaznamenáva proces starnutia. Počet ľudí vo veku 45-64, ktorí z hľadiska potreby osvojenia si konceptu aktívneho starnutia predstavujú najexponovanejšiu skupinu, v roku 2010 dosiahol 1 447 757 (z toho 699 221 mužov a 748 536 žien).

Sociálno-ekonomická situácia po odchode z trhu práce nie je veľmi priaznivá. Priemerný dôchodok sa pohybuje u mužov na úrovni 400 eur a u žien iba mierne prevyšuje 300 eur. Ženy v staršom veku sú väčšmi ohrozené chudobou: vo vekovej skupine 65+ bolo riziko chudoby žien v porovnaní s mužmi takmer 2,5-krát vyššie.

Oproti roku 2000 sa výrazne zvýšila miera zamestnanosti žien i mužov vo veku 55-59 rokov i 60-64 rokov. U žien bol dynamickejší nárast zamestnanosti vekovej skupiny 55-59; u mužov vo veku 60-64 rokov.

POSTAVENIE STARŠÍCH ĽUDÍ OČAMI VEREJNOSTI

Slovenská verejnosť hodnotí postavenie a šance starších ľudí v našej spoločnosti v porovnaní s mladšími značne kriticky: až 73 % ich pokladá za horšie.

Za najzávažnejšie problémy starších ľudí verejnosť pokladá životnú úroveň, sociálne a dôchodkové zabezpečenie (59 %), zdravotnú starostlivosť (50 %), diskrimináciu v práci a zamestnaní (22 %); nerešpektovanie potrieb starších ľudí a ich celkovú diskrimináciu (22 %); kriminalitu páchanú na starších ľuďoch (14 %); ich spoločenskú marginalizáciu a vyradenie zo života (14 %) a nedostupnosť sociálnych služieb (10 %).

DISKRIMINÁCIA STARŠÍCH ĽUDÍ

Za najzávažnejšie oblasti diskriminácie starších ľudí verejnosť pokladá trh práce (51 %), zdravotníctvo (34 %), úrady a služby (28 %).

Za posledné roky vzrástla tolerancia voči diskriminácii starších ľudí na základe veku, čo možno pravdepodobne pripísať rastu nezamestnanosti. Rozšírila sa neoprávnená predstava, že starší pracovníci predstavujú na trhu práce konkurenciu pre mladších.

Osobnú skúsenosť s diskrimináciou na základe veku má približne pätina ľudí vo veku 45-64. Častejšie ju zažívajú ženy; ľudia s nižším vzdelaním; nepracujúci. Zo skupiny nepracujúcich ju najčastejšie konštatujú nezamestnaní a invalidní dôchodcovia. Z vekového hľadiska sa najčastejšie cíti diskriminovaná skupina 55-59-ročných.

Väčšina ľudí vo veku 45-64 je presvedčená, že starší ľudia nedostatočne obhajujú svoje práva (73 %), pričom ich aj nedostatočne poznajú (68 %).

AKTÍVNE STARNUTIE OČAMI VEREJNOSTI

Chápanie konceptu aktívneho starnutia je na Slovensku pomerne hmlisté. Až 47 % respondentov z celej populácie či 41 % respondentov vo veku 45-61 vôbec tento pojem nepoznalo. Najvýraznejší je kontext pracovnej aktivity starších ľudí (21 % respondentov vo veku 45-61), ktorý je však vnímaný ambivalentne. Príčin je viacero: situácia na trhu práce, konkrétne vysoká miera nezamestnanosti, vyčerpanosť starších ľudí z práce, ich neuspokojivý zdravotný stav, nutnosť venovať sa starostlivosti o iných členov rodiny a ďalšie.

OBČIANSKA A SPOLOČENSKÁ PARTICIPÁCIA STARŠÍCH ĽUDÍ

Väčšina ľudí vo veku 45-64 sa zaujíma o celoštátnu politiku (69 %). Najvyšší záujem prejavujú ľudia s vysokoškolským vzdelaním (81 %) a pracujúci dôchodcovia (89 %) – najmä v kontraste s nezamestnanými (53 %) a s nepracujúcimi dôchodcami (62 %). Podobné rozdiely sa prejavujú i v prístupe ku komunálnej či medzinárodnej politike.

Uvedené rozdiely sa reprodukujú aj v miere občianskej participácie, ktorá je u pracujúcich dôchodcov spravidla vyššia ako u nezamestnaných, nepracujúcich dôchodcov i u pracujúcich v preddôchodkovom veku.

Ďalšie odborné výstupy:
pozri sekciu projekty.

Vybrané mediálne ohlasy

aktualne.sk: Máte vyšší vek? Hrozí vám diskriminácia v práci
TASR: IVO: Riziko chudoby dôchodkýň je dvakrát vyššie ako u dôchodcov
SITA: IVO: Starší ľudia pociťujú diskrimináciu predovšetkým na trhu práce
aktualne.sk: Slovenky starnutím chudobnejú. Žijú z 265 eur mesačne
sme.sk: Riziko chudoby dôchodkýň je dvakrát vyššie ako dôchodcov
er2012.gov.sk: Starší vek a ĽP: silnejšia participácia, menej diskriminácie
aktuality.sk: Starší ľudia pociťujú diskrimináciu predovšetkým na trhu práce
sme.sk: Prieskum: Starší pociťujú diskrimináciu na trhu práce
tvnoviny.sk: Starší ľudia pociťujú diskrimináciu predovšetkým v práci
webnoviny.sk: Starší ľudia majú problémy v práci, cítia diskrimináciu
seniorhelp.sk: Seniori sú diskriminovaní a ohrození chudobou
aktualne.sk: Netreba sa opúšťať, radí spoločnosť starším
pravda.sk: Na Slovensku sú ľudia diskriminovaní už po štyridsaťpäťke
m.tvnoviny.sk: Slováci sú starí a diskriminovaní, už keď majú 45 rokov
aktualne.sk: Starší ľudia to majú v práci ťažie. Firmy uprednostnia mladých
plnielanu.topky.sk: Výsledky prieskumu: Tieto problémy trápia starších>> Späť na Aktuality

Videoaktuality

Kľúčové oblasti a udalosti vývoja bezpečnostného a obranného sektora SR v rokoch 1993-2023. 

Pri príležitosti 20-teho výročia vstupu SR do NATO sprístupňujeme publiáciu z roku 1998.

Thirty Years <br/>of Slovak Security <br/>and Defence Policy
Slovensko v šedej zóne? Rozširovanie NATO, zlyhania a perspektívy Slovenska

Výskumná štúdia zameraná na informatické vzdelávanie mladej generácie.

Výskumná reflexia kľúčových postojov internetovej populácie SR v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Informatické vzdelávanie na základných a stredných školách
Kyberbezpečnosť 2023 - optikou internetovej populácie SR

Autentické svedectvo o vývoji politickej slobody v ponovembrovom Slovensku a Česko-Slovensku. Udalosti rokov 1990-1992.

Proces prechodu k demokracii v kontexte formovania a fungovania slovenskej štátnosti.

Dva roky politickej slobody. Obnovené vydanie
Tridsať rokov samostatného Slovenska. Šesť pohľadov na formovanie štátu

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore