ivo.sk
Slovenské voľby 2010: Šanca na zmenu

Inštitút pre verejné otázky vydal publikáciu Slovenské voľby '10: Šanca na zmenu, v ktorej jedenásť autorov a autoriek analyzuje výsledky a súvislosti minuloročných parlamentných volieb.

Je to už štvrtá publikácia podobného druhu, v ktorej Inštitút pre verejné otázky dokumentuje a rozoberá výsledky parlamentných volieb a ich širšie súvislosti. Aj po predchádzajúcich parlamentných voľbách boli vydané publikácie, ktoré ponúkli analytický pohľad na rozličné aspekty volieb, a to knihy Slovenské voľby ‘98: Kto? Prečo? Ako?, ďalej  Slovenské voľby ‘02: Výsledky, dôsledky, súvislosti, a tiež Slovenské voľby ‘06: Výsledky, príčiny, súvislosti. Podobný prístup – pokiaľ ide o šírku výskumného záberu a hĺbku analýzy – bol uplatnený aj pri najnovšej knihe, ktorú IVO vydáva iba s niekoľkomesačným odstupom od volieb 2010.

V knihe nájdu čitatelia odpovede na mnohé otázky, napríklad: Aké faktory ovplyvnili výsledky volieb 2010? V čom sa politický vývoj na Slovensku podobá a v čom naopak odlišuje od vývoja v ostatných krajinách Vyšehradskej štvorky? Ako sa dlhodobo vyvíja pomer síl medzi rozdielnymi straníckymi blokmi? Aké trendy sa prejavujú vo volebnej účasti a v správaní voličov politických strán? Aké boli hlavné témy volieb, aký dosah mali posolstvá politických strán? Znamenali tieto voľby prelom, alebo skôr kontinuitu v slovenskej zahraničnej politike? Ako ich možno hodnotiť z rodového hľadiska? Ako sa zmenila politická klíma na Slovensku v prvých povolebných mesiacoch?

Kniha Slovenské voľby 2010: Šanca na zmenu je súborom samostatných analytických štúdií a člení sa do štyroch tematických častí. Prvá ponúka stredoeurópske kontexty a zahraničnopolitické implikácie (dve kapitoly). Ťažiskom druhej je politická scéna (dve kapitoly). Tretia časť nesie názov Spoločnosť a voliči (tri kapitoly). Štvrtá časť sa venuje volebným témam, kampani a komunikácii (tri kapitoly).

Analytické texty dopĺňa fotografická príloha Volebná kampaň objektívom Pavla Demeša.

Viac o publikácii a o jej obsahu nájdete v sekcii publikácie.>> Späť na Aktuality

Videoaktuality

Kľúčové oblasti a udalosti vývoja bezpečnostného a obranného sektora SR v rokoch 1993-2023. 

Pri príležitosti 20-teho výročia vstupu SR do NATO sprístupňujeme publiáciu z roku 1998.

Thirty Years <br/>of Slovak Security <br/>and Defence Policy
Slovensko v šedej zóne? Rozširovanie NATO, zlyhania a perspektívy Slovenska

Výskumná štúdia zameraná na kľúčové oblasti digitálnej gramotnosti ľudí v preddôchodkovom a dôchodkovom veku.

Výskumná reflexia kľúčových postojov internetovej populácie SR v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

 Digitálna gramotnosť 2023 - zaostrené na seniorov
Kyberbezpečnosť 2023 - optikou internetovej populácie SR

Autentické svedectvo o vývoji politickej slobody v ponovembrovom Slovensku a Česko-Slovensku. Udalosti rokov 1990-1992.

Proces prechodu k demokracii v kontexte formovania a fungovania slovenskej štátnosti.

Dva roky politickej slobody. Obnovené vydanie
Tridsať rokov samostatného Slovenska. Šesť pohľadov na formovanie štátu

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore