ivo.sk
 
Ak máte záujem o aktuálne informácie o aktivitách IVO, pošlite nám Váš e-mail
pošli
Najzávažnejším spoločenským problémom je podľa verejnosti nezamestnanosť

Inštitút pre verejné otázky uskutočnil v dňoch 3. až 9. novembra 2010 reprezentatívny výskum na vzorke 1 038 dospelých obyvateľov Slovenska.

Zisťovalo sa v ňom aj to, ktoré spoločenské problémy na Slovensku vnímajú ľudia ako najzávažnejšie. V spontánnych odpovediach na otvorenú otázku mohli respondenti uviesť tri takéto problémy.

Tabuľka
„Ktoré problémy na Slovensku pokladáte za najzávažnejšie?“ (v %)

 

XI.2006

II. 2010

XI.2010

Nezamestnanosť

53

66

64

Životná úroveň, sociálne istoty

79

51

53

Zdravotníctvo

33

24

29

Korupcia, klientelizmus, rodinkárstvo, porušovanie morálky

24

35

29

Fungovanie ekonomiky

10

24

18

Kriminalita, organizovaný zločin

22

20

18

Politická kultúra, kvalita demokracie

10

19

15

Etnické napätie, problémy spolunažívania

5

12

11

Školstvo a vzdelávanie

10

8

7

Bývanie

6

4

5

Súdnictvo, legislatíva, právny štát

6

5

4

Doprava

-

4

3

Životné prostredie

3

1

2

Problémy seniorov

-

-

2

Regionálne a lokálne problémy

3

1

2

Xenofóbia, rasizmus, extrémizmus

4

2

2

Drogy, alkohol

2

3

2

Byrokracia, verejná správa

4

2

1

Zahraničná politika

1

0

1

Kultúra (kiná, divadlá, TV a pod.)

-

-

1


Poznámka:
Respondenti mohli v spontánnej odpovedi na otázku uviesť maximálne tri problémy, preto stĺpcový súčet percent prekračuje 100 %.
Zdroj: Inštitút pre verejné otázky

Na prvej priečke sa umiestnil problém nezamestnanosti, ktorý uviedli takmer dve tretiny respondentov (64 %) a na druhej problém životnej úrovne a sociálnych istôt, ktorý uviedla vyše polovica respondentov (53 %). Problém zdravotníctva sa delí o tretiu či štvrtú priečku s problémom korupcie, klientelizmu, rodinkárstva a porušovania morálky (29 %). Piate a šieste miesto zaujíma problematika kriminality a organizovaného zločinu a s rovnaným počtom percent (18 %) problematika fungovania ekonomiky, pri ktorej respondenti zdôrazňujú najmä potrebu účinnej makroekonomickej politiky schopnej znížiť zadĺženosť štátu a čeliť následkom ekonomickej krízy. Siedmu priečku prisúdili respondenti politickej kultúre a kvalite demokracie, pričom kritizujú pôsobenie vládnej koalície i opozície (15 %). Ôsme miesto patrí etnickej problematike (11 %), v ktorej dominujú problémy spolunažívania Rómov a Nerómov. Ako deviata sa umiestnila problematika školstva a vzdelávania (7 %) a ako desiata problematika bývania (5 %). Ostatné problémy uviedlo menej ako 5 % respondentov.

Vnímanie spoločenských problémov na konci roku 2010 možno porovnať s nedávnou i vzdialenejšou minulosťou. Od februára 2010 nastalo niekoľko pozoruhodných posunov, ktoré zrejme súvisia s vývojom po júnových parlamentných voľbách. V očiach občanov mierne klesla závažnosť problému korupcie, klientelizmu, rodinkárstva a porušovania morálky. Znížilo sa ich znepokojenie z absencie účinnej makroekonomickej politiky. Mierne sa oslabila kritickosť k problému politickej kultúry a kvality demokracie. Na druhej strane sa vyostrilo vnímanie nedostatkov nášho zdravotníctva.

Vo vzdialenejšej perspektíve štyroch rokov, ktoré nás delia od prvých mesiacov vlády koalície Smer-SD, SNS a ĽS-HZDS, sa dnešné vnímanie spoločenských problémov odlišuje najmä väčším dôrazom na potrebu riešiť problém nezamestnanosti a na druhej strane menšou citlivosťou na problém životnej úrovne a sociálnych istôt. Za uplynulé štyri roky sa zvýšilo vedomie dôležitosti účinnej makroekonomickej politiky a potreby boja proti korupcii a klientelizmu. Vzrástla aj citlivosť verejnosti na problémy spolužitia väčšinovej populácie s Rómami.

Download: Tlačová správa [PDF dokument]

Pozrite si videokomentár  Zory Bútorovej o hlavných výsledkoch výskumu.

Pripravili Zora Bútorová a Oľga Gyárfášová>> Späť na Aktuality

Videoaktuality

Prečo mýty o tejto krajine dlhodobo prežívajú a majú vďačných recipientov a šíriteľov.

Účasť žien na politickom
rozhodovaní cez prizmu štatistík 
aj v optike verejnej mienky  

Mýty o Rusku
Politická participácia žien <br/>na Slovensku 2020

Neprehliadnite aktuálnu výskumnú štúdiu o postojoch internetovej populácie k problematike kybernetickej bezpečnosti. 

Výsledky 15. ročníka výskumu digitálnej gramotnosti populácie SR.

Kyberbezpečnosť očami internetovej populácie SR
Digitálna gramotnosť na Slovensku 2020

Výsledky volieb a ich širší
kontext, činnosti politických
aktérov, sociologické dáta.

Dezinformačno-konšpiračná scéna
v období COVID-19. Aktéri, naratívy, analýza FB príspevkov. 

Slovenské voľby '20:<br/>Akú zmenu priniesli
Infodémia na Slovensku<br/>2020

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore