ivo.sk
Slovensko 2009. Súhrnná správa o stave spoločnosti a trendoch na rok 2010

Editor
Bútora Martin, Kollár Miroslav, Mesežnikov Grigorij

Autor
Balážová Daniela, Beblavý Miroslav, Bilčík Vladimír, Bútora Martin, Bútorová Zora, Czwitkovics Tomáš, Gyárfášová Oľga, Havlíček Roman, Hojsík Marek, Holcr Kvetoň, Holomek Jaroslav, Huba Mikuláš, Kollár Miroslav, Kolíková Mária, Kontseková Judit, Košťál Ctibor, Krivý Vladimír, Kubánová Martina, Marušiak Juraj, Mesežnikov Grigorij, Mistríková Zuzana, Morvay Karol, Mračková Alžbeta, Mušková Lucia, Nižňanský Viktor, Pažitný Peter, Petocz Kálmán, Pilát Jaroslav, Pišút Ján, Polák Peter, Reptová Oľga, Sirák Martin, Sičáková-Beblavá Emília, Strečanský Boris, Strážay Tomáš, Szalay Tomáš, Szalayová Angelika, Tarasovič Vladimír, Timcsák Martin, Trubíniová Ľubica, Valentovič Martin, Valko Ernest, Velšic Marián, Vlašičová Jana, Woleková Helena, Ďurana Radovan, Ďurana Richard, Šípoš Gabriel, Žitný Milan

Vydavateľ, miesto a rok vydania
IVO, Bratislava, 2010

Jazyk
Slovensky

Anotácia 

Publikácia Slovensko 2009. Súhrnná správa o stave spoločnosti a trendoch na rok 2010 je ďalším pokračovaním série analytických ročeniek vydávaných Inštitútom pre verejné otázky. Obsahuje analýzu vývoja spoločnosti v záverečnom štádiu pôsobenia koaličnej vlády, poznačenom dôsledkami svetovej ekonomickej krízy na ekonomiku krajiny a hľadaním riešení rozmanitých spoločenských problémov. Išlo o obdobie, v ktorom politickí aktéri zahájili prípravu na parlamentné voľby 2010, ktoré po zavŕšení štvorročného volebného cyklu poskytnú príležitosť pre programovú súťaž politických strán.

Ambíciou autorov a editorov Súhrnnej správy bolo diagnostikovať aktuálny stav spoločnosti, identifikovať možné alternatívy ďalšieho vývoja vo viacerých oblastiach a pokiaľ je to možné, načrtnúť perspektívy pozitívnych trendov a podmienky potrebné na ich dosiahnutie. Publikácia zachytáva stav krajiny v celej jeho rozmanitosti a prináša svedectvo o nejednoznačnosti až rozpoluplnosti vnímania viacerých aspektov súčasného vývoja slovenskej spoločnosti expertmi, politickými aktérmi a širšou verejnosťou. Súhrnná správa je stelesnením expertnej spolupráce nezávislých think-tankov, mimovládnych neziskových organizácií, akademických a vysokoškolských pracovísk, usilujúcich sa o kritickú sociálnu analýzu. Publikácia je výsledkom kolektívnej expertnej práce. Práca realizačného tímu sa opierala o kombináciu skúseností renomovaných odborníkov s aktivitou mladých expertov.

Aj v tomto roku je Súhrnná správa o stave spoločnosti rozdelená do štyroch tematických častí: Vnútorná politika, Zahraničná politika, Ekonomika a Spoločnosť. Tematickú časť Vnútorná politika tvorí samostatný blok štúdií, analyzujúcich najdôležitejšie vnútropolitické udalosti roka 2009, činnosť štátnych inštitúcií, politických strán a cirkví, troje voľby, ktoré sa uskutočnili v roku 2009, stav právneho štátu, tvorbu a aplikáciu práva, otázky ľudských a menšinových práv, situáciu rómskej menšiny, pôsobenie verejnej správy a vývoj verejnej mienky. Tematická časť Zahraničná politika prináša expertný pohľad na hlavné trendy v zahraničnej politike Slovenskej republiky, účasť Slovenska na integračných procesoch v Európe a na regionálnej spolupráci, na charakter vzťahov SR s viacerými európskymi a mimoeurópskymi štátmi, na politiku rozvojovej pomoci SR a na problematiku vonkajšej bezpečnosti a obrany. Tematická časť Ekonomika analyzuje celkový vývoj ekonomickej sféry Slovenskej republiky, makroekonomickú situáciu a hospodársku politiku Slovenska v roku 2009. Tematická časť Spoločnosť analyzuje trendy a udalosti v rôznych oblastiach verejného života, ktoré podstatným spôsobom ovplyvňujú celkový spoločenský vývoj v krajine, pričom účinky ich pôsobenia sa prejavujú v dlhodobejšej perspektíve.

Slovensko 2009. Súhrnná správa o stave spoločnosti a trendoch na rok 2010 neprináša iba analýzu najdôležitejších udalostí z roka 2009, ale aj vyhodnotenie hlavného zamerania vládnej politiky v kontexte dlhodobejších trendov vývoja slovenskej spoločnosti. Autori tiež anticipujú možný vplyv praktickej realizácie zámerov vlády na jednotlivé oblasti politického, ekonomického a spoločenského vývoja Slovenska v horizonte najbližších rokov.

Technické údaje
 Počet strán   652
 Väzba   brožovaná
 ISBN   80-89345-23-6


Cena: 25,00 € Počet kusov:   Pridaj do košíka


>> Späť na Knižné publikácie

Videoaktuality

Proces prechodu k demokracii v kontexte formovania a fungovania slovenskej štátnosti a výsledky transformačného procesu.

Autentické svedectvo o vývoji politickej slobody v ponovembrovom Slovensku a Česko-Slovensku. Udalosti rokov 1990-1992.

Tridsať rokov samostatného Slovenska. Šesť pohľadov na formovanie štátu
Dva roky politickej slobody. Obnovené vydanie

Výskumná štúdia zameraná na kľúčové oblasti digitálnej gramotnosti ľudí v preddôchodkovom a dôchodkovom veku.

Výskumná reflexia kľúčových postojov internetovej populácie SR v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

 Digitálna gramotnosť 2023 - zaostrené na seniorov
Kyberbezpečnosť 2023 - optikou internetovej populácie SR

20 rokov krajskej samosprávy prinieslo rozmanité skúsenosti. Komplexná publikácia IVO a SK8.

Publikácia prináša množstvo faktov
z demografickej i ekonomickej štatistiky ako aj zo sociologických výskumov.

20 rokov<br/>samosprávnych krajov<br/>na Slovensku 2001 - 2021
Starší ľudia medzi nami. Kde sme, kam smerujeme

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore