ivo.sk
Stratégie slovenských domácností pri prechode na digitálne televízne vysielanie

Podporil: SES Astra

Trvanie projektu: február 2009 – január 2010

Projektový tím: Miroslav Kollár, Marián Velšic

Spolupracujúce inštitúcie: Agentúra FOCUS (terénny zber údajov)

Zámer: Výskumný projekt Stratégie slovenských domácností pri prechode na digitálne televízne vysielanie skúmal očakávané spotrebiteľské a divácke stratégie slovenských domácností v súvislosti s prechodom na digitálne terestriálne televízne vysielanie, ktorým prechádza Slovenská republika v rokoch 2010 – 2012.

Projekt sa realizoval prostredníctvom empirického kvantitatívneho výskumu na výberovej vzorke 1 029  respondentov od 14 rokov, ktorá umožňuje zovšeobecniť získané zistenia na populáciu SR podľa základných sociálno-demografických znakov (pohlavie, vek, vzdelanie, veľkosť sídla, kraj). Terénny zber dát uskutočnila agentúra FOCUS v marci 2009 prostredníctvom siete vyškolených anketárov metódou osobného rozhovoru (face-to-face interview) zaznamenávaného do dotazníka.

Cieľom projektu bolo o. i. zistiť aktuálny spôsob využívania jednotlivých distribučných ciest pre prenos televízneho signálu a analyzovať doterajšiu spokojnosť spotrebiteľov s aktuálne využívanou technológiou, migráciu medzi jednotlivými spôsobmi televízneho príjmu v uplynulom období a zistiť trendy pre ďalší vývoj spôsobu príjmu televízneho signálu.

Výstupom projektu je záverečná výskumná správa. Okrem toho boli výsledky výskumu odprezentované v rámci špeciálneho dňa nazvaného Digitálna televízia – očakávanie verzus realita na medzinárodnej konferencii Telekomunikácie SR 2010.

Výstupy:

1. Tlačová správa 
2. Prezentácia výsledkov výskumu
3. Publikácia – záverečná správa z výskumu>> Späť na Projekty

Videoaktuality

Kľúčové oblasti a udalosti vývoja bezpečnostného a obranného sektora SR v rokoch 1993-2023. 

Pri príležitosti 20-teho výročia vstupu SR do NATO sprístupňujeme publiáciu z roku 1998.

Thirty Years <br/>of Slovak Security <br/>and Defence Policy
Slovensko v šedej zóne? Rozširovanie NATO, zlyhania a perspektívy Slovenska

Výskumná štúdia zameraná na informatické vzdelávanie mladej generácie.

Výskumná reflexia kľúčových postojov internetovej populácie SR v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Informatické vzdelávanie na základných a stredných školách
Kyberbezpečnosť 2023 - optikou internetovej populácie SR

Autentické svedectvo o vývoji politickej slobody v ponovembrovom Slovensku a Česko-Slovensku. Udalosti rokov 1990-1992.

Proces prechodu k demokracii v kontexte formovania a fungovania slovenskej štátnosti.

Dva roky politickej slobody. Obnovené vydanie
Tridsať rokov samostatného Slovenska. Šesť pohľadov na formovanie štátu

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore