ivo.sk
Stratégie slovenských domácností pri prechode na digitálne televízne vysielanie

Podporil: SES Astra

Trvanie projektu: február 2009 – január 2010

Projektový tím: Miroslav Kollár, Marián Velšic

Spolupracujúce inštitúcie: Agentúra FOCUS (terénny zber údajov)

Zámer: Výskumný projekt Stratégie slovenských domácností pri prechode na digitálne televízne vysielanie skúmal očakávané spotrebiteľské a divácke stratégie slovenských domácností v súvislosti s prechodom na digitálne terestriálne televízne vysielanie, ktorým prechádza Slovenská republika v rokoch 2010 – 2012.

Projekt sa realizoval prostredníctvom empirického kvantitatívneho výskumu na výberovej vzorke 1 029  respondentov od 14 rokov, ktorá umožňuje zovšeobecniť získané zistenia na populáciu SR podľa základných sociálno-demografických znakov (pohlavie, vek, vzdelanie, veľkosť sídla, kraj). Terénny zber dát uskutočnila agentúra FOCUS v marci 2009 prostredníctvom siete vyškolených anketárov metódou osobného rozhovoru (face-to-face interview) zaznamenávaného do dotazníka.

Cieľom projektu bolo o. i. zistiť aktuálny spôsob využívania jednotlivých distribučných ciest pre prenos televízneho signálu a analyzovať doterajšiu spokojnosť spotrebiteľov s aktuálne využívanou technológiou, migráciu medzi jednotlivými spôsobmi televízneho príjmu v uplynulom období a zistiť trendy pre ďalší vývoj spôsobu príjmu televízneho signálu.

Výstupom projektu je záverečná výskumná správa. Okrem toho boli výsledky výskumu odprezentované v rámci špeciálneho dňa nazvaného Digitálna televízia – očakávanie verzus realita na medzinárodnej konferencii Telekomunikácie SR 2010.

Výstupy:

1. Tlačová správa 
2. Prezentácia výsledkov výskumu
3. Publikácia – záverečná správa z výskumu>> Späť na Projekty

Videoaktuality

20 rokov krajskej samosprávy prinieslo rozmanité skúsenosti. Komplexná publikácia IVO a SK8.

Súčasný stav a vývoj v troch oblastiach významných z pohľadu spoločenskej transformácie.

20 rokov samosprávnych krajov na Slovensku 2001 - 2021
 Slovensko po troch desaťročiach slobody

Výskumná štúdia na aktuálnu tému migrácie mladých vzdelaných Slovákov. 

Výskumná štúdia o vplyve pandémie Covid-19 na zlepšenie digitálnych zručností dospelej populácie.

 Únik mozgov - migračný potenciál mladých na Slovensku
Digitálna gramotnosť na Slovensku 2022 v optike pandémie Covid-19

Výsledky reprezentatívneho výskumu názorov verejností v štyroch krajinách V4

Faktory ovplyvňujúce dvojstranné vzťahy Taiwanu s krajinami EÚ v strednej a východnej Európe.

V4 v názoroch verejnosti: skúsenosti a výzvy
Taiwansko-európska jeseň 2021: pohľad zo Slovenska

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore