ivo.sk
IVO BAROMETER: Kvalita demokracie v treťom štvrťroku: stagnácia na 3,3

Analytici Inštitútu pre verejné otázky v spolupráci s ďalšími expertmi hodnotia v rámci projektu IVO Barometer vývoj kvality demokracie na Slovensku v treťom štvrťroku 2009 celkovou známkou 3,3 – teda rovnakou známkou ako v predchádzajúcom štvrťroku.

Ak sa v druhom štvrťroku 2009 premietlo potvrdenie negatívnych trendov v podstate vo všetkých sledovaných oblastiach z prvého štvrťroku do konkrétneho zhoršenia známok, v treťom štvrťroku sme zaznamenali podobnú situáciu ako v prvom štvrťroku: náznaky a potvrdenie negatívnych tendencií, návrhy riešení v niektorých oblastiach väčšinou však s absentujúcim systémovým prvkom. Vzhľadom na používanú bodovú škálu (0,25 bodu) sme spomínané tendencie v treťom štvrťroku nepremietli do konkrétnej zmeny bodového hodnotenia, preto zostáva celkový rating IVO Barometra (aj rating v jednotlivých oblastiach) na hodnotení z druhého štvrťroka – 3,3. Ide v podstate o dlhodobejší trend stagnácie v kvalite demokracie.
Cieľom projektu IVO Barometer je pravidelne štvrťročne hodnotiť stav kvality demokracie na Slovensku v piatich kľúčových oblastiach: demokratické inštitúcie a právny štát; legislatíva; ochrana a dodržiavanie ľudských a menšinových práv; nezávislé médiá a médiá verejnej služby; zahraničná politika z euro-integračného a transatlantického aspektu.

Hodnota ratingu/známky IVO Barometra sa pohybuje na škále 1,00 – 5,00, pričom známka 1,00 vyjadruje optimálny stav kvality demokracie podľa štandardov a porovnávacích kritérií uplatňovaných na pôde Európskej únie a Rady Európy v oblasti stability inštitúcií, politickej demokracie, ľudských práv a slobôd.

V jednotlivých oblastiach panely zložené z renomovaných odborníčok a odborníkov z prostredia akademických a výskumných inštitúcií každé dva mesiace vypracúvajú podkladové analýzy vývoja v danej oblasti podľa zadanej metodológie. Na základe týchto analýz pod supervíziou IVO vznikajú pravidelné štvrťročné hodnotenia vývoja v jednotlivých oblastiach.

Download:

IVO Barometer 3/2009 - Hlavné zistenia
IVO Barometer 3/2009 - Newsletter 

Prečítajte si niektoré z mediálnych ohlasov
Reakcia R. Fica na IVO Barometer (Zdroj: SITA)

Záznam z tlačovej konferencie o nezávislých médiách>> Späť na Aktuality

Videoaktuality

Kľúčové oblasti a udalosti vývoja bezpečnostného a obranného sektora SR v rokoch 1993-2023. 

Pri príležitosti 20-teho výročia vstupu SR do NATO sprístupňujeme publiáciu z roku 1998.

Thirty Years <br/>of Slovak Security <br/>and Defence Policy
Slovensko v šedej zóne? Rozširovanie NATO, zlyhania a perspektívy Slovenska

Výskumná štúdia zameraná na informatické vzdelávanie mladej generácie.

Výskumná reflexia kľúčových postojov internetovej populácie SR v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Informatické vzdelávanie na základných a stredných školách
Kyberbezpečnosť 2023 - optikou internetovej populácie SR

Autentické svedectvo o vývoji politickej slobody v ponovembrovom Slovensku a Česko-Slovensku. Udalosti rokov 1990-1992.

Proces prechodu k demokracii v kontexte formovania a fungovania slovenskej štátnosti.

Dva roky politickej slobody. Obnovené vydanie
Tridsať rokov samostatného Slovenska. Šesť pohľadov na formovanie štátu

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore