ivo.sk
Freedom House vydal publikáciu Nations in Transit 2009 s kapitolou o Slovensku z pera expertov IVO

Freedom House, nezávislá výskumná organizácia so sídlom v USA, zaoberajúca sa stavom slobody a demokracie vo svete,  prezentovala v Prahe dňa 30. 6. 2009 svoju ročenku Nations in Transit 2009, analyzujúcu demokratickú transformáciu a reformy v postkomunistických krajinách Európy a Eurázie. Ide o jedinečnú publikáciu, poskytujúcu výsledky komplexného komparatívneho a multidimenzionálneho výskumu reformných procesov v transformujúcich sa krajinách. Publikácia je už dlhšie obdobie referenčným zdrojom pre porovnávacie štúdie, venované spoločnostim v období demokratickej tranzície.  Štúdia mapuje vývoj v oblasti politického a ústavného systému, ľudských práv, verejnej správy, právneho štátu a súdnictva, občianskej spoločnosti, médií a boja proti korupcii. Súčasťou publikácie je rating v príslušných oblastiach. Autormi kapitoly o Slovensku sú experti Inštitútu pre verejné otázky, ktorý spolupracuje s organizáciou Freedom House na projekte Nations in Transit nepretržite od roku 1998.

 

Prečítajte si obsah publikácie Nations in Transit 2009  v plnej verzii.

Stiahnite si kapitolu o Slovensku z publikácie Nations in Transit 2009.>> Späť na Aktuality

Videoaktuality

Kľúčové oblasti a udalosti vývoja bezpečnostného a obranného sektora SR v rokoch 1993-2023. 

Pri príležitosti 20-teho výročia vstupu SR do NATO sprístupňujeme publiáciu z roku 1998.

Thirty Years <br/>of Slovak Security <br/>and Defence Policy
Slovensko v šedej zóne? Rozširovanie NATO, zlyhania a perspektívy Slovenska

Výskumná štúdia zameraná na informatické vzdelávanie mladej generácie.

Výskumná reflexia kľúčových postojov internetovej populácie SR v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Informatické vzdelávanie na základných a stredných školách
Kyberbezpečnosť 2023 - optikou internetovej populácie SR

Autentické svedectvo o vývoji politickej slobody v ponovembrovom Slovensku a Česko-Slovensku. Udalosti rokov 1990-1992.

Proces prechodu k demokracii v kontexte formovania a fungovania slovenskej štátnosti.

Dva roky politickej slobody. Obnovené vydanie
Tridsať rokov samostatného Slovenska. Šesť pohľadov na formovanie štátu

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore