ivo.sk
Slovensko 2008. Súhrnná správa o stave spoločnosti

Podporili: Nadácia SPP; Západoslovenská energetika; Nadácia otvorenej spoločnosti (NOS-OSF), Veľvyslanectvo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska v SR; Veľvyslanectvo Portugalskej republiky

Trvanie projektu:
 máj 2008 – apríl 2009

Projektový tím IVO:
 Miroslav Kollár (vedúci projektu, editor), Grigorij Mesežnikov a Martin Bútora (editori), Zora Bútorová, Oľga Gyárfášová a Marián Velšic (autori) a ďalší.

Externí experti a konzultanti:
58 autorov textov a 24 oponentov.

Zámer:

- analyzovať spoločenský vývoj a realizáciu politických a sociálno-ekonomických reforiem v prvom ucelenom roku vládnutia novej vládnej garnitúry z pohľadu očakávaného vývoja Slovenskej republiky ako člena euroatlantických zoskupení;

- prezentovať zistenia o vývoji slovenskej spoločností v SR aj v zahraničí;

- zvýšiť povedomie verejnosti o prioritách sociálneho vývoja a efektívnej demokratickej správe vecí verejných;

- zvýšiť kvalitu nezávislej sociálnej analýzy;

- posilniť spoluprácu think-tankov a mimovládnych organizácií ako významných aktérov demokratických zmien v SR.

-napomôcť presadzovaniu hodnôt otvorenej spoločnosti, vývoju kultúry, podpore mladých vedcov.

Aktivity projektu:

Vydanie analytickej ročenky Slovensko 2008. Súhrnná správa o stave spoločnosti

Prezentácia zistení autorov Súhrnnej správy v médiách a na univerzitách

Diseminácia publikácie do siete vybraných knižníc SR, na vybrané spoločenskovedné vysokoškolské katedry a fakulty

Výstupy:

1. Publikácia
Slovensko 2008. Súhrnná správa o stave spoločnosti  >> Späť na Projekty

Videoaktuality

Kľúčové oblasti a udalosti vývoja bezpečnostného a obranného sektora SR v rokoch 1993-2023. 

Pri príležitosti 20-teho výročia vstupu SR do NATO sprístupňujeme publiáciu z roku 1998.

Thirty Years <br/>of Slovak Security <br/>and Defence Policy
Slovensko v šedej zóne? Rozširovanie NATO, zlyhania a perspektívy Slovenska

Výskumná štúdia zameraná na informatické vzdelávanie mladej generácie.

Výskumná reflexia kľúčových postojov internetovej populácie SR v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Informatické vzdelávanie na základných a stredných školách
Kyberbezpečnosť 2023 - optikou internetovej populácie SR

Autentické svedectvo o vývoji politickej slobody v ponovembrovom Slovensku a Česko-Slovensku. Udalosti rokov 1990-1992.

Proces prechodu k demokracii v kontexte formovania a fungovania slovenskej štátnosti.

Dva roky politickej slobody. Obnovené vydanie
Tridsať rokov samostatného Slovenska. Šesť pohľadov na formovanie štátu

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore