ivo.sk
Slovensko 2008. Súhrnná správa o stave spoločnosti

Editor
Bútora Martin, Kollár Miroslav, Mesežnikov Grigorij

Autor
Bates Zuzana, Beblavý Miroslav, Bilčík Vladimír, Brezáni Peter, Bátora Jozef, Bútora Martin, Bútorová Zora, Czwitkovics Tomáš, Debrecéniová Janka, Duleba Alexander, Gyárfášová Oľga, Havelková Eva, Hojsík Marek, Holcr Kvetoň, Holomek Jaroslav, Huba Mikuláš, Kollár Martin, Kolíková Mária, Korba Matúš, Košťál Ctibor, Králiková Renáta, Kubánová Martina, Marušiak Juraj, Marček Eduard, Mesežnikov Grigorij, Mistríková Zuzana, Morvay Karol, Morvayová Ivana, Mračková Alžbeta, Mušková Lucia, Najšlová Lucia, Nižňanský Viktor, Orgonášova Mária, Pažitný Peter, Pilát Jaroslav, Pišút Ján, Polák Peter, Reptová Oľga, Sičáková-Beblavá Emília, Sláviková Eliška, Strečanský Boris, Strážay Tomáš, Szalay Tomáš, Szalayová Angelika, Sáposová Zlatica, Timcsák Martin, Trubíniová Ľubica, Valentovič Martin, Valko Ernest, Velšic Marián, Wilfling Peter, Woleková Helena, Ďurana Radovan, Ďurana Richard, Šnírerová Miroslava, Šutaj Štefan, Žitný Milan

Vydavateľ, miesto a rok vydania
IVO, Bratislava, 2009

Jazyk
Slovensky

Anotácia 

V poradí už dvanáste vydanie Súhrnnej správy o stave spoločnosti zachytáva stav krajiny v celej jeho rozmanitosti a prináša svedectvo o nejednoznačnosti až rozporuplnosti vnímania viacerých aspektov súčasného vývoja slovenskej spoločnosti expertmi, politickými aktérmi a širšou verejnosťou.

Dva roky pôsobenia kabinetu na čele s premiérom Robertom Ficom a výsledky jeho vládnutia vo viacerých oblastiach poskytujú dostatok podkladov na hodnotenie toho, nakoľko vládou presadzované riešenia posilňujú, resp. oslabujú potenciál krajiny v kontexte jej plnoprávneho členstva v EÚ a NATO.

Nesporným úspechom krajiny v roku 2008 bolo zavedenie spoločnej európskej meny euro. Tento historický krok si právom môže pripísať do vlastných aktív celý vejár spoločenských aktérov – od úradujúcej vlády cez Národnú banku Slovenska, skupiny organizovaných záujmov, podnikateľský stav, médiá až po parlamentnú opozíciu. Prijatie eura potvrdilo zdravé základy slovenskej ekonomiky a dokumentovalo schopnosť politikov prijímať zodpovedné rozhodnutia.

Na druhej strane v expertnej komunite i v iných spoločensky významných prostrediach (podnikatelia, zástupcovia samosprávnych orgánov, médiá) pretrvávali pochybnosti o tom, či súčasná vládna garnitúra dokáže využiť priaznivý ekonomický vývoj na skvalitnenie sociálneho kapitálu krajiny a jej konkurencieschopnosti v regionálnom, celoeurópskom a globálnom meradle. Tieto pochybnosti sa v súvislosti s ekonomickou krízou prehĺbili. Autorky a autori Súhrnnej správy Slovensko 2008 upozorňujú najmä na etatistické zameranie súčasnej vládnej politiky, na jej prílišný technokratizmus, ekologickú necitlivosť, stranícky a politický klientelizmus, snahy koncentrovať moc, posilnenie centralistických prvkov, paternalistické zdôvodnenie uskutočňovaných sociálno-ekonomických opatrení, etnizáciu politického a širšieho verejného diskurzu, populizmus pri oslovovaní občanov.

Technické údaje
 Počet strán   748
 Väzba   brožovaná
 ISBN   80-89345-15-1


Cena: 25,00 € Počet kusov:   Pridaj do košíka


>> Späť na Knižné publikácie

Videoaktuality

Kľúčové oblasti a udalosti vývoja bezpečnostného a obranného sektora SR v rokoch 1993-2023. 

Pri príležitosti 20-teho výročia vstupu SR do NATO sprístupňujeme publiáciu z roku 1998.

Thirty Years <br/>of Slovak Security <br/>and Defence Policy
Slovensko v šedej zóne? Rozširovanie NATO, zlyhania a perspektívy Slovenska

Výskumná štúdia zameraná na informatické vzdelávanie mladej generácie.

Výskumná reflexia kľúčových postojov internetovej populácie SR v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Informatické vzdelávanie na základných a stredných školách
Kyberbezpečnosť 2023 - optikou internetovej populácie SR

Autentické svedectvo o vývoji politickej slobody v ponovembrovom Slovensku a Česko-Slovensku. Udalosti rokov 1990-1992.

Proces prechodu k demokracii v kontexte formovania a fungovania slovenskej štátnosti.

Dva roky politickej slobody. Obnovené vydanie
Tridsať rokov samostatného Slovenska. Šesť pohľadov na formovanie štátu

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore