ivo.sk
 
Ak máte záujem o aktuálne informácie o aktivitách IVO, pošlite nám Váš e-mail
pošli
Právnická osoba

2,0% alebo 1,5% zo zaplatenej dane?

Ak právnická osoba v priebehu roka 2013 alebo v roku 2014 do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane za rok 2013 NEDAROVALA finančné prostriedky vo výške minimálne 0,5 % zaplatenej dane (tej dane, ktorej sa týka aktuálne daňové priznanie) na verejnoprospešný účel ľubovoľnej organizácii, tak poukazuje 1,5% z dane. V daňovom priznaní v príslušnom priadku poukazuje iba 1,5% z dane. Teda vyplní v časti IV. riadok č. 3.

Ak právnická osoba v priebehu roka 2013 alebo v roku 2014 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane za rok 2013 DAROVALA finančné prostriedky vo výške minimálne 0,5 % zaplatenej dane na verejnoprospešný účel ľubovoľnej organizácii, tak poukazuje 2,0% z dane. V daňovom priznaní v príslušnom priadku poukazuje 2,0% z dane.  Teda vyplní v časti IV. riadky č. 1 a 2. (Poznámka: Ak právnická osoba darovala v prvej polovici roku 2013 finančné prostriedky, na základe ktorých poukázala 2,0 % z dane za zdaňovacie obdobie 2011, tento dar sa pre ďalší rok nepočíta.) 

Postup krokov na poukázanie 1,5% (2%) pre právnické osoby

1. Vypočítajte si Vaše 1,5% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov. Poukázať môžete aj menej ako 1,5% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,30 € pre každého z prijímateľov.

2. V Daňovom priznaní pre právnické osoby - Časť IV. sú riadky na poukázanie 1,5% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, sú:

IČO: 31770321
SID: nechať prázdne
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno: Inštitút pre verejné otázky
Ulica: Baštová    Číslo: 5
PSČ: 81103    Obec: Bratislava

(Údaje v samostatnom PDF dokumente)

Právnická osoba potvrdí poukázanie podielu dane podpisom štatutárneho orgánu v daňovom priznaní na tomto mieste. Bez podpisu sa podiel dane neprevedie.

3. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V riadku č. 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

5. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

Poznámky:

- IČO prijímateľa sa do vypisuje zľava.
- Ak organizácia nemá uvedený SID, tak kolónky na SID nechajte prázdne.
- Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady.

Videoaktuality

Prečo mýty o tejto krajine dlhodobo prežívajú a majú vďačných recipientov a šíriteľov.

Účasť žien na politickom
rozhodovaní cez prizmu štatistík 
aj v optike verejnej mienky  

Mýty o Rusku
Politická participácia žien <br/>na Slovensku 2020

Neprehliadnite aktuálnu výskumnú štúdiu o postojoch internetovej populácie k problematike kybernetickej bezpečnosti. 

Výsledky 15. ročníka výskumu digitálnej gramotnosti populácie SR.

Kyberbezpečnosť očami internetovej populácie SR
Digitálna gramotnosť na Slovensku 2020

Výsledky volieb a ich širší
kontext, činnosti politických
aktérov, sociologické dáta.

Dezinformačno-konšpiračná scéna
v období COVID-19. Aktéri, naratívy, analýza FB príspevkov. 

Slovenské voľby '20:<br/>Akú zmenu priniesli
Infodémia na Slovensku<br/>2020

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore