ivo.sk
Voľby 1998: Výskum pre akciu (Research for Action.1998 Elections)

Podporil: Charles Stewart Mott Foundation

Trvanie projektu
: apríl 1998 – apríl 1999

Projektový tím
: Zora Bútorová - odborná garantka; Grigorij Mesežnikov - odborný garant; Martin Bútora - konzultant; Lýdia Marošiová - projektová manažérka

Zámer
: Zvýšiť úroveň informovanosti verejnosti o význame demokratických volieb, stimulovať účasť občanov v parlamentných a komunálnych voľbách, poskytnúť analytický pohľad na priebeh volieb a volebné výsledky.

Výstupy
: Projekt má deväť výstupov – šesť publikačných a tri filmové

Publikácia: Voľby 1998 – Cesta pre Slovensko. Informačná brožúra, zameraná na mobilizáciu občanov na účasť vo voľbách.

Publikácia: Mesežnikov, G. (ed.): Voľby 1998. Analýza volebných programov politických strán a hnutí. Obsahuje analýzu programových východísk strán, kandidujúcich v parlamentných voľbách 1998 v oblasti právneho štátu, ekonomiky, sociálnej politiky, verejnej správy, národnostnej politiky, zahraničnej politiky a obrany.

Publikácia: Krivý, V.: Hodnotové orientácie na Slovensku - skupinové portréty. Analýza sociokultúrnych súvislostí politického a volebného správania občanov SR.

Publikácia: Bútora, M. - Mesežnikov, G. – Bútorová, Z. (ed.). Slovenské voľby ‘98. Kto? Prečo? Ako?. Komplexná analýza priebehu a výsledkov volieb do NR SR v roku 1998, skladajúca sa z 22 kapitol od 24 autorov analyzujúca volebné zákonodarstvo, systém politických strán, hlavné trendy vnútropolitického vývoja, verejnú mienku, aktivity nestraníckych aktérov, volebnú kampaň, politickú komunikáciu, súvislosti hlasovania, medzinárodný kontext volieb a iné.

Publikácia: Bútora, M. - Mesežnikov, G. – Bútorová, Z. – Fisher, S. (eds.): The 1998 Parliamentary Elections and Democratic Rebirth in Slovakia. Upravená slovenská verzia publikácie "Slovenské voľby ‘98. Kto? Prečo? Ako?"

Publikácia: Krivý, V.: Čo prezrádzajú volebné výsledky? Parlamentné voľby 1992 – 1998. Porovnávacia analýza výsledkov parlamentných volieb na Slovensku.

Dokumentárny film o volebnom správaní mladých ľudí Ak sa ti nepáči, tak nechoď ... Film bol odvysielaný viacerými regionálnymi a lokálnymi televíziami.

Dokumentárny film Voľby na Slovensku o význame demokratických volieb, pripravený v spolupráci so štúdiom regionálnych spravodajcov. Film bol vysielaný na 16 regionálnych a lokálnych televíznych staniciach.

Dokumentárny film Samospráva bez pozvánky o lokálnej demokracii na
Slovensku, odvysielaný verejno-právnou STV v decembri 1998.


>> Späť na Projekty

Videoaktuality

Kľúčové oblasti a udalosti vývoja bezpečnostného a obranného sektora SR v rokoch 1993-2023. 

Pri príležitosti 20-teho výročia vstupu SR do NATO sprístupňujeme publiáciu z roku 1998.

Thirty Years <br/>of Slovak Security <br/>and Defence Policy
Slovensko v šedej zóne? Rozširovanie NATO, zlyhania a perspektívy Slovenska

Výskumná štúdia zameraná na informatické vzdelávanie mladej generácie.

Výskumná reflexia kľúčových postojov internetovej populácie SR v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Informatické vzdelávanie na základných a stredných školách
Kyberbezpečnosť 2023 - optikou internetovej populácie SR

Autentické svedectvo o vývoji politickej slobody v ponovembrovom Slovensku a Česko-Slovensku. Udalosti rokov 1990-1992.

Proces prechodu k demokracii v kontexte formovania a fungovania slovenskej štátnosti.

Dva roky politickej slobody. Obnovené vydanie
Tridsať rokov samostatného Slovenska. Šesť pohľadov na formovanie štátu

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore