ivo.sk
Slovensko 2015

Podporil: Centrum pre sociálne analýzy (CESES), Fakulta sociálnych vied Karlovej univerzity v Prahe

Trvanie projektu
: august 2001 – december 2001

Projektový tím
: Miroslav Kollár - koordinátor a editor; Grigorij Mesežnikov - editor; Fedor Gál - editor; Peter Zajac - editor; Marián Timoracký - editor; Peter Gonda - editor; interní analytici IVO a externí experti

Spolupracujúce inštitúcie
: CESES FSV UK, Praha

Zámer
: Identifikovať ťažiskové trendy vývoja v kľúčových sektoroch spoločnosti a problémov, vyžadujúcich prioritné riešenia, ako aj anticipácia možných vývojových trajektórií. V rámci projektu sa uskutočnila séria odborných mini-seminárov a expertných rozhovorov „face-to-face“, organizovaných odbornými garantmi tematických blokov s externými expertmi.

Výstupy
:

Záverečná štúdia s pracovným názvom: Slovensko 2015>> Späť na Projekty

Videoaktuality

Kľúčové oblasti a udalosti vývoja bezpečnostného a obranného sektora SR v rokoch 1993-2023. 

Pri príležitosti 20-teho výročia vstupu SR do NATO sprístupňujeme publiáciu z roku 1998.

Thirty Years <br/>of Slovak Security <br/>and Defence Policy
Slovensko v šedej zóne? Rozširovanie NATO, zlyhania a perspektívy Slovenska

Výskumná štúdia zameraná na kľúčové oblasti digitálnej gramotnosti ľudí v preddôchodkovom a dôchodkovom veku.

Výskumná reflexia kľúčových postojov internetovej populácie SR v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

 Digitálna gramotnosť 2023 - zaostrené na seniorov
Kyberbezpečnosť 2023 - optikou internetovej populácie SR

Autentické svedectvo o vývoji politickej slobody v ponovembrovom Slovensku a Česko-Slovensku. Udalosti rokov 1990-1992.

Proces prechodu k demokracii v kontexte formovania a fungovania slovenskej štátnosti.

Dva roky politickej slobody. Obnovené vydanie
Tridsať rokov samostatného Slovenska. Šesť pohľadov na formovanie štátu

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore