ivo.sk
Evaluácia činnosti Sekretariátu splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity

Podporil: Svetová banka

Trvanie projektu
: október – november 2002

Projektový tím
: Michal Vašečka, Peter Puliš, Martina Jurásková, Elena Kriglerová, Jana Rybová

Zámer
: Zhodnotiť celkové pôsobenie a jednotlivé činnosti Úradu splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity od vzniku samotného úradu v roku 1999 (v tom čase úrad existoval pod názvom Úrad splnomocnenca vlády SR na riešenie problémov rómskej menšiny) až po súčasnosť. Evaluácia bola zameraná predovšetkým na tieto oblasti:

  • programové vyhlásenia vlády v rokoch 1998 a 2002
  • programy väčšinových politických strán v oblasti riešenia rómskej problematiky
  • legálny status Úradu – porovnanie jednotlivých štatútov prijatých uzneseniami vlády
  • hodnotenie priorít vlády SR v oblasti riešenia rómskej problematiky a ich napĺňania
  • hodnotenie Stratégie vlády na riešenie problémov rómskej národnostnej menšiny - I. a II. etapy
  • hodnotenie priorít Úradu splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity
  • budovanie Sekretariátu
  • formovanie verejnej mienky a public relations
  • spolupráca splnomocnenkyne vlády pre rómske komunity s ústrednými orgánmi štátnej správy a krajskými úradmi

Prioritou evaluácie bolo zhodnotenie efektivity využitia grantu Svetovej banky na posilnenie kapacít Sekretariátu Úradu vlády SR pre rómske komunity.

Výstupy
:

Pracovný zošit: Evaluácia činnosti Sekretariátu splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity. Hodnotenie činnosti úradu od jeho vzniku v roku 1999 obsahujúce odporúčania smerom k efektívnemu fungovaniu do budúcnosti.

Štúdia v anglickom jazyku: Evaluation of the Activities of the Secretariat of the Plenipotentiary of the Government of the Slovak Republic for Roma Communities Bratislava>> Späť na Projekty

Videoaktuality

Proces prechodu k demokracii v kontexte formovania a fungovania slovenskej štátnosti a výsledky transformačného procesu.

Autentické svedectvo o vývoji politickej slobody v ponovembrovom Slovensku a Česko-Slovensku. Udalosti rokov 1990-1992.

Tridsať rokov samostatného Slovenska. Šesť pohľadov na formovanie štátu
Dva roky politickej slobody. Obnovené vydanie

Výskumná štúdia zameraná na kľúčové oblasti digitálnej gramotnosti ľudí v preddôchodkovom a dôchodkovom veku.

Výskumná reflexia kľúčových postojov internetovej populácie SR v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

 Digitálna gramotnosť 2023 - zaostrené na seniorov
Kyberbezpečnosť 2023 - optikou internetovej populácie SR

20 rokov krajskej samosprávy prinieslo rozmanité skúsenosti. Komplexná publikácia IVO a SK8.

Publikácia prináša množstvo faktov
z demografickej i ekonomickej štatistiky ako aj zo sociologických výskumov.

20 rokov<br/>samosprávnych krajov<br/>na Slovensku 2001 - 2021
Starší ľudia medzi nami. Kde sme, kam smerujeme

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore