ivo.sk
Raxen 6

Podporil: European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia (EUMC)

Trvanie projektu:
január 2005 – december 2005

Projektový tím:
Ľudia proti rasizmu – Daniel Milo; Inštitút pre verejné otázky – Martina Jurásková, Elena Kriglerová, Jana Rybová

Spoluorganizujúce inštitúcie:
Ľudia proti rasizmu

Zámer:
Európska sieť rasizmu a xenofóbie (RAXEN) bola založená Európskym monitorovacím centrom rasizmu a xenofóbie (EUMC). Hlavnou úlohou EUMC je poskytovať orgánom Európskej únie a jej členom objektívne, spoľahlivé a vzájomne porovnateľné informácie o rasizme, xenofóbie, antisemitizme a tak napomáhať relevantným aktérom naformulovať účinné opatrenia pre boj s rasizmom a xenofóbiou. RAXEN je základným nástrojom EUMC pre plnenie stanovených úloh. Sieť RAXEN pozostáva z 25 národných skupín, v každej členskej krajine Európskej únie funguje jedna národná skupina. Národné skupiny sú partnerom EUMC, prostredníctvom ktorých EUMC získava potrebné informácie a údaje na národnej úrovni. Jednotlivé národné skupiny plnia úlohy stanovené EUMC, zbierajú informácie a štatistické údaje o rôznych aktivitách v oblasti boja proti rasizmu a xenofóbie, vypracúvajú správy o celkovej situácii v jednotlivých krajinách a tiež správy o rasizme a xenofóbii v špecifických oblastiach (zamestnanosť, vzdelávanie, bývanie, atď.). V Slovenskej republike je partnerom EUMC mimovládna organizácie Ľudia proti rasizmu a Inštitút pre verejné otázke.

Výstupy:

Databáza organizácií, ich aktivít a publikácií, ktoré sa týkajú diskriminácie, rasizmu a xenofóbie. Výročná správa o situácii v oblasti rasizmu a xenofóbie v Slovenskej republike a ďalšie informačné materiály mapujúce spomínanú oblasť v roku 2005. Informácie zo súčasných krajín, ktoré sú zapojené do siete RAXEN sú prístupné na stránke EUMC: http://eumc.eu.int/eumc/index.php a na stránke organizácie Ľudia proti rasizmu: http://www.rasizmus.sk/show.stm?x=91123>> Späť na Projekty

Videoaktuality

Výsledky reprezentatívneho výskumu názorov verejností v štyroch krajinách V4

Čo podnecuje politikov k tomu, aby namiesto spojenectva so Západom presadzovali zväzky s Ruskom?

V4 v názoroch verejnosti: skúsenosti a výzvy
Kto hrá ruskú ruletu na Slovensku

Výskumná štúdia na aktuálnu tému migrácie mladých vzdelaných Slovákov. 

Výskumná štúdia o aktuálnych postojoch a skúsenostiach rodičov s online dištančným vzdelávaním detí.

 Únik mozgov - migračný potenciál mladých na Slovensku
Dištančné vzdelávanie detí optikou rodičov

Účasť žien na politickom rozhodovaní cez prizmu štatistík aj v optike verejnej mienky.

Prečo mýty o tejto krajine dlhodobo prežívajú a majú vďačných recipientov a šíriteľov.

Politická participácia žien na Slovensku 2020
Mýty o Rusku

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore