ivo.sk
Digitálna gramotnosť na Slovensku

Podporil: Accenture, Alcatel, Hewlett-Packard, IBM, Siemens, Slovak Telecom

Trvanie projektu:
máj – december 2005

Projektový tím:
Marián Velšic

Spolupracujúce inštitúcie:
 Focus (terénny zber údajov), Accenture, Alcatel, Hewlett-Packard, IBM, Siemens, Slovak Telecom

Zámer:
Výskumný projekt Digitálna gramotnosť na Slovensku mapuje jeden z kľúčových predpokladov úspešnej transformácie na informačnú spoločnosť a znalostnú ekonomiku – pripravenosť širokých vrstiev obyvateľstva na používanie moderných informačných a komunikačných technológií (IKT). Výskum prináša odpovede na také otázky a problémy ako vnímanie významu a miesta IKT v bežnom živote človeka, prístup a používanie IKT, vybavenosť domácností modernou technikou, či adaptačné stratégie obyvateľstva v súčasnosti a budúcnosti. Prieskum tiež ukazuje syntetizujúce údaje o úrovni digitálnej gramotnosti, odhaľuje základné línie a hĺbku „digitálnej priepasti“ v spoločnosti a vnímanie politickej zodpovednosti za rozvoj informačnej spoločnosti. V neposlednom rade poukazuje na súvislosti medzi digitálnou gramotnosťou a trhom práce. Projekt bol realizovaný prostredníctvom empirického kvantitatívneho výskumu na výberovej vzorke 1 345 respondentov od 14 rokov, ktorá umožňuje zovšeobecniť získané zistenia na populáciu SR podľa základ­ných sociálno-demografických znakov (pohlavie, vek, vzdelanie, veľkosť sídla, kraj). Terénny zber dát uskutočnila agentúra FOCUS od 20.7 do 3.8. 2005 prostredníctvom siete vyškolených anketárov metódou osobného rozho­voru (face-to-face interview) zaznamenávaného do dotazníka.

Výstupy:


Výskumná správa: Digitálna gramotnosť na Slovensku 

Multimediálne CD: Digital Literacy in Slovakia

Analýza: Digital Literacy in Slovakia v časopise Americkej obchodnej komory - AmCham, november 2005

PowerPoint prezentácia: Digitálna gramotnosť na Slovensku

Analýza: Digitálna gramotnosť na Slovensku v IT Ročenke PC Revue 2005

Analýza: Digitálna gramotnosť na Slovensku v Hospodárskych novinách - Digiálny svet (22.11.2005)

Analýza: Sme digitálne gramotní? v časpoise Visions spoločnosti Siemens (01/2006)

Články a rozhovory pre elektronické a printové médiá, internetové portály a stránky, tlačové agentúry: STV, TA3, Slovenský rozhlas 1, SITA, TASR, SME, Pravda, Hospodárske noviny, Trend, Profit, Slovak Spectator, HNonline.sk, eTrend.sk, IT news.sk, PCserver.sk, Webnoviny.sk, Živé.sk, Chanegenet.sk, Orange.sk, EurActiv.sk, HD-Dennik.sk, eCommerce.sk, Aktualne.sk   

Kapitola: Digitálna gramotnosť na Slovensku v publikácii Slovensko 2005 - Súhrnná správa o stave spoločnosti

Prezentácia výsledkov výskumu pre predstaviteľov vlády a vládnych inštitúcií, parlamentu, zástupcov IT sektora a médiá v Divadle Aréna Bratislava 20.10.2005.
>> Späť na Projekty

Videoaktuality

Kľúčové oblasti a udalosti vývoja bezpečnostného a obranného sektora SR v rokoch 1993-2023. 

Pri príležitosti 20-teho výročia vstupu SR do NATO sprístupňujeme publiáciu z roku 1998.

Thirty Years <br/>of Slovak Security <br/>and Defence Policy
Slovensko v šedej zóne? Rozširovanie NATO, zlyhania a perspektívy Slovenska

Výskumná štúdia zameraná na kľúčové oblasti digitálnej gramotnosti ľudí v preddôchodkovom a dôchodkovom veku.

Výskumná reflexia kľúčových postojov internetovej populácie SR v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

 Digitálna gramotnosť 2023 - zaostrené na seniorov
Kyberbezpečnosť 2023 - optikou internetovej populácie SR

Autentické svedectvo o vývoji politickej slobody v ponovembrovom Slovensku a Česko-Slovensku. Udalosti rokov 1990-1992.

Proces prechodu k demokracii v kontexte formovania a fungovania slovenskej štátnosti.

Dva roky politickej slobody. Obnovené vydanie
Tridsať rokov samostatného Slovenska. Šesť pohľadov na formovanie štátu

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore