ivo.sk
Tretia skupina mladých afgánskych lídrov na Slovensku

Koncom novembra Inštitút pre verejné otázky hostil tretiu skupinu mladých afgánskych lídrov v rámci projektu „Slovakia to Afghanistan. Assisting in Building Democracy in a New State“ podporeného Slovak Aid.

Počas desaťdňového študijného pobytu dvanásť účastníkov skupiny absolvovalo návštevy a stretnutia s predstaviteľmi viacerých slovenských štátnych inštitúcií – NR SR (kde ich prijal aj predseda parlamentného Výboru pre národnosti a ľudské práva p. Lázsló Nagy), Parlamentný inštitút, MZV SR (kde sa stretli aj s p. Jozefom Bandžuchom,  zástupcom riaditeľa Odboru rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci MZV SR), MO SR, miestna samospráva mesta Šamorín, okresný súd v Žiline, tiež s predstaviteľmi mimovládnych organizácií Občan a demokracia, Komunitná nadácia Revia, PDCS, Fórum Inštitút a Inštitút pre verejné otázky. Navštívili tiež strednú školu v Petržalke a miestnu policajnú stanicu v Karlovej Vsi. Absolvovali prednášky tematicky zamerané na budovanie demokratických inštitúcií a ich udržateľnosť, občiansku spoločnosť, ľudské práva, nezávislé média a ich úloha v spoločnosti, tréning prevencie a riešenia konfliktov.

Účastníci tretej skupiny mali možnosť zúčastniť sa a aj vystúpiť na konferencii „Rebuilding Afghanistan“, ktorú v rámci série Slovak Testimony zorganizovali Univerzitná knižnica Euroatlantické centrum v spolupráci s NATO Public Diplomacy Division a Ministerstvom obrany SR.Ehsanullah Shamsulhaq hovorí o aktuálnych problémoch svojej krajiny na konferencii „Rebuilding Afghanistan“.


LTC John R. Wallace, US Defense Attaché na Slovensku a Ismail Masoul, výkonný riaditeľ mládežníckej MVO v Kunduze na konferencii „Rebuilding Afghanistan“.


Prehliadka historickej Bratislavy končila na Primaciálnom námestí.


Záverečné odovzdávanie diplomov.


...a posledné spoločné foto>> Späť na Aktuality

Videoaktuality

Kľúčové oblasti a udalosti vývoja bezpečnostného a obranného sektora SR v rokoch 1993-2023. 

Pri príležitosti 20-teho výročia vstupu SR do NATO sprístupňujeme publiáciu z roku 1998.

Thirty Years <br/>of Slovak Security <br/>and Defence Policy
Slovensko v šedej zóne? Rozširovanie NATO, zlyhania a perspektívy Slovenska

Výskumná štúdia zameraná na informatické vzdelávanie mladej generácie.

Výskumná reflexia kľúčových postojov internetovej populácie SR v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Informatické vzdelávanie na základných a stredných školách
Kyberbezpečnosť 2023 - optikou internetovej populácie SR

Autentické svedectvo o vývoji politickej slobody v ponovembrovom Slovensku a Česko-Slovensku. Udalosti rokov 1990-1992.

Proces prechodu k demokracii v kontexte formovania a fungovania slovenskej štátnosti.

Dva roky politickej slobody. Obnovené vydanie
Tridsať rokov samostatného Slovenska. Šesť pohľadov na formovanie štátu

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore