ivo.sk
Správa zo študijnej cesty v Helsinkách

V dňoch 5. – 9. októbra 2005 bol náš tím v zložení Zora Bútorová, Oľga Gyárfášová a Jarmila Filadelfiová na študijnej ceste v Helsinkách, aby sa bližšie oboznámil s partnerským projektom MONIKKO a načerpal inšpiráciu pre prácu nášho rozvojového partnerstva.

Vďaka starostlivej príprave výkonnej riaditeľky nášho partnerského fínskeho programu MONIKKO Susanny Sneck sme absolvovali sériu informačne nabitých stretnutí s predstaviteľmi organizácií zapojených do fínskeho programu.

Kľúčovými bodmi nášho pobytu bola:

  • Návšteva Family Federation of Finland, partnerskej organizácie MONIKKO, kde nás prijal riaditeľ Population Research Institute, doc. Ismo Soderling a s projektom nás bližšie oboznámil Tuomas Martikainen
  • Návšteva World of Management Finland Ltd., partnerskej organizácie MONIKKO, ktorá sa venuje konzultáciám v otázkach rovnosti. Prijala nás Sinikka Mustakallio, majiteľka firmy a konzultantka v otázkach rovnosti; Pia Sevelius a ďalšie dve členky tímu, ako aj Anna Savileppa (firma Diversity Management).
  • Prednáška Zory Bútorovej „Toward Equal Opportunities? Challenges of Women in Slovakia after the Fall of Communism“ na Katedre sociálnej psychológie University of Helsinki, za účasti Oľgy Gyárfášovej a Jarmily Filadelfiovej. O situácii žien na Slovensku a vo Fínsku s nami diskutovala prof. Karmela Liebkind a ďalší pedagógovia a študenti katedry.
  • Pracovná porada prof. Kaisou Kauppinen, vedúcou projektu MONIKKO, na pôde Finnish Institute of Occupational Health FIOH. Prezentácia nášho projektu Plus pre ženy 45+ na pôde Odboru psychológie FIOH. Diskusia s Auli Airillou a ďalšími členkami výskumného tímu.
  • Prijatie na Odbore fyziológie FIOH, na ktorom nás profesor Juhani Ilmarinen, nestor fínskeho výskumu starnutia, vo svojej prednáške voviedol do výskumu starnutia vo Fínsku a v Európe a do fínskeho komprehenzívneho programu na zvýšenie pracovnej aktivity starších ľudí. Fínsko je v rámci Európskej únie lídrom nielen vo výskume uvedenej problematiky, ale aj v úsilí premietnuť poznatky do vytvárania lepších spoločenských podmienok pre pracovnú aktivitu starších ľudí, a to na rovine zamestnávateľských organizácií, ale aj širšej spoločnosti.
  • Niekoľkohodinová debata s Kaisou Kauppinen, ktorá sa v sobotu odohrávala počas prechádzky po helsinských parkoch, počas obhliadky Univerzity, popíjania kávy s pohľadom na more, prehliadky skanzenu tradičnej fínskej architektúry a predierania sa zástupmi ľudí na tradičnom trhu v helsinskom prístave, kde rybári z fínskych ostrovov predávali svojej úlovky z mora, ale aj zaváraniny, rukavice, čiapky či rezbárske výrobky priamo z člnov, na ktorých priplávali. Nesmierne príjemná príležitosť debatovať o tom, prečo a najmä ako sa Fínsku podarilo pokročiť v otázkach rodovej rovnosti a starostlivosti o starnúcich ľudí ďalej ako u nás na Slovensku a čo všetko z toho nám môže poslúžiť na inšpiráciu...

Zopár fotografií z našej cesty:
Po prezentácii projektu Plus pre ženy 45+ na pôde Finnish Institute of Occupational Health odpovedá Zora Bútorová na otázky. Prof. Kaisa Kauppinen, vedúca partnerského projektu MONIKKO, si na formálnu atmosféru vo svojom tíme nepotrpí.
Po prednáške na University of Helsinki. Zľava Susanna Sneck, výkonná manažérka fínskeho partnerského programu MONIKKO, Oľga Gyárfášová, Zora Bútorová, Jarmila Filadelfiová a Karmela Liebkind, vedúca Katedry sociálnej psychológie.
Profesor Juhani Ilmarinen, nestor fínskeho výskumu starnutia, sa s nami podelil o skúsenosti z fínskeho programu na zvýšenie pracovnej aktivity starších ľudí.
Slovenský tím s Kaisou Kauppinen pod obrovským organom na počesť fínskeho skladateľa Sibelia. Fínska sochárka Eila Hiltunen toto svoje kultové dielo vlastnoručne pílila, sústružila a zvárala.
To nie je preľud, ale plachetnice, ktoré sa vynárajú z hmly neďaleko Helsiniek.
... a na záver večera v tamojšej rybnej reštaurácii. Posledná príležitosť dozvedieť sa o sebe viac.

Videoaktuality

Proces prechodu k demokracii v kontexte formovania a fungovania slovenskej štátnosti a výsledky transformačného procesu.

Autentické svedectvo o vývoji politickej slobody v ponovembrovom Slovensku a Česko-Slovensku. Udalosti rokov 1990-1992.

Tridsať rokov samostatného Slovenska. Šesť pohľadov na formovanie štátu
Dva roky politickej slobody. Obnovené vydanie

Výskumná štúdia zameraná na kľúčové oblasti digitálnej gramotnosti ľudí v preddôchodkovom a dôchodkovom veku.

Výskumná reflexia kľúčových postojov internetovej populácie SR v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

 Digitálna gramotnosť 2023 - zaostrené na seniorov
Kyberbezpečnosť 2023 - optikou internetovej populácie SR

20 rokov krajskej samosprávy prinieslo rozmanité skúsenosti. Komplexná publikácia IVO a SK8.

Publikácia prináša množstvo faktov
z demografickej i ekonomickej štatistiky ako aj zo sociologických výskumov.

20 rokov<br/>samosprávnych krajov<br/>na Slovensku 2001 - 2021
Starší ľudia medzi nami. Kde sme, kam smerujeme

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore