ivo.sk
Slovensko pred voľbami. Ľudia - názory - súvislosti

Editor
Bútorová Zora

Autor
Bútora Martin, Bútorová Zora, Gyárfášová Oľga

Vydavateľ, miesto a rok vydania
IVO, Bratislava, 1998

Jazyk
Slovensky

Anotácia 

Knižka "Slovensko pred voľbami. Ľudia, názory, súvislosti" je určená ľuďom, ktorých zaujíma verejná mienka, ktorí chcú vedieť, ako o stave a perspektívach našej spoločnosti rozmýšľajú ich spoluobčania. Sústreďuje sa na tie názory občanov, ktoré pokladá za dôležité vo vzťahu k ďalšiemu vývoju demokracie v našej krajine a jej zahraničnopolitickému smerovaniu. Skúma do akej miery si ľudia osvojili hodnoty, ktoré tvoria súčasť demokratickej politickej kultúry, ako vnímajú dnešnú politickú realitu, aké hodnoty dešifrujú za postojmi a správaním politikov a politických strán, ako vidia minulosť našej krajiny, a ktoré myšlienkové a hodnotové posolstvá sa im prihovárajú. Základným zdrojom informácií pre publikáciu bol rozsiahly sociologický výskum, ktorý uskutočnil Inštitút pre verejné otázky v prvej polovici októbra 1997. Zber údajov realizovala agentúra FOCUS. Výberová vzorka 2 262 respondentov bola reprezentatívna z hľadiska pohlavia, veku, národnosti, vzdelania, veľkosti sídla a kraja zahrňujúc obyvateľov Slovenska vo veku od 17 rokov, t.j. občanov, ktorí môžu v parlamentných voľbách v roku 1998 uplatniť svoje volebné právo. V knižke však nie sú iba suché výskumné zistenia, tabuľky a grafy. Ponúka rozbor, interpretácie a vysvetlenia, hľadá súvislosti medzi zdanlivo izolovanými javmi. Nastavuje zrkadlo – rúca niektoré ilúzie, oživuje veci zabudnuté, uvádza na scénu dramatické chvíle z našich dejín i najpálčivejšiu každodennú súčasnosť. To všetko spolu vytvára obraz verejnej mienky, v niečom premenlivej, v niečom nehybnej.

Technické údaje
 Počet strán   119
 Väzba   brožovaná
 ISBN   80-967739-5-x


Cena: 3,30 € Počet kusov:   Pridaj do košíka


>> Späť na Knižné publikácie

Videoaktuality

Kľúčové oblasti a udalosti vývoja bezpečnostného a obranného sektora SR v rokoch 1993-2023. 

Pri príležitosti 20-teho výročia vstupu SR do NATO sprístupňujeme publiáciu z roku 1998.

Thirty Years <br/>of Slovak Security <br/>and Defence Policy
Slovensko v šedej zóne? Rozširovanie NATO, zlyhania a perspektívy Slovenska

Výskumná štúdia zameraná na informatické vzdelávanie mladej generácie.

Výskumná reflexia kľúčových postojov internetovej populácie SR v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Informatické vzdelávanie na základných a stredných školách
Kyberbezpečnosť 2023 - optikou internetovej populácie SR

Autentické svedectvo o vývoji politickej slobody v ponovembrovom Slovensku a Česko-Slovensku. Udalosti rokov 1990-1992.

Proces prechodu k demokracii v kontexte formovania a fungovania slovenskej štátnosti.

Dva roky politickej slobody. Obnovené vydanie
Tridsať rokov samostatného Slovenska. Šesť pohľadov na formovanie štátu

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore