ivo.sk
Koniec súčasnej strednej Európy? Ukrajina a Slovensko po prvej vlne rozšírenia NATO


Autor
Duleba Alexander

Vydavateľ, miesto a rok vydania
IVO, Bratislava, 1998

Jazyk
Slovensky

Anotácia 
Autor sa zamýšľa nad budúcim vývojom stredoeurópskeho regiónu a úlohou Ukrajiny v priestore strednej Európy. Podľa autora sa po prvej vlne rozšírenia NATO sformuje „nová stredná Európa“, do ktorej by mohlo patriť Slovensko, Rumunsko, Bulharsko a Ukrajina. Vstupom troch krajín višegradskej štvorky do Aliancie, a teda ich pričlenením k „Západu“ a orientáciou pobaltských krajín na Škandináviu, doterajšia „stredná Európa“ v politickom zmysle slova zanikne, potencionálne sa však utvorí nová entita. Hlavná otázka, na ktorú sa Duleba snaží nájsť odpoveď, znie: Akým medzinárodným výzvam bude čeliť Slovenská republika v regióne strednej Európy za predpokladu, že sa nestane členom NATO a EÚ súčasne so svojimi višegradskými susedmi? Aké kroky by zabezpečili integráciu, aj keď oneskorenú? Autor analyzuje možné geopolitické scenáre vývinu strednej Európy po prvej vlne rozširovania západných štruktúr. Skúma taktiež bezpečnostné, politické i hospodárske dôsledky rozšírenia NATO a EÚ pre zatiaľ ešte neintegrované stredoeurópske krajiny, hľadá odpovede na nasledovné otázky: Aká budúcnosť čaká existujúce inštitúty regionálnej spolupráce, ako je napríklad CEFTA? Akú úlohu by v takto chápanej novej strednej Európe mohla zohrať Ukrajina? Aké faktory budú spoluurčovať politiku Ruska voči neintegrovaným krajinám strednej Európy i voči Ukrajine? Publikácia je doplnená i analýzou budovania ukrajinskej štátnosti a vývoja politického systému Ukrajiny. Osobitnú pozornosť venuje autor otázkam energetickej nezávislosti Ukrajiny. Obsiahlejší doslov ku knihe napísal Juraj Alner, ktorý Dulebov pohľad vyvažuje viacerými kvalifikovanými úvahami.Technické údaje
 Počet strán   167
 Väzba   brožovaná
 ISBN   80-967739-6-8
>> Späť na Knižné publikácie

Videoaktuality

Výsledky reprezentatívneho výskumu názorov verejností v štyroch krajinách V4

Čo podnecuje politikov k tomu, aby namiesto spojenectva so Západom presadzovali zväzky s Ruskom?

V4 v názoroch verejnosti: skúsenosti a výzvy
Kto hrá ruskú ruletu na Slovensku

Výskumná štúdia na aktuálnu tému migrácie mladých vzdelaných Slovákov. 

Výskumná štúdia o aktuálnych postojoch a skúsenostiach rodičov s online dištančným vzdelávaním detí.

 Únik mozgov - migračný potenciál mladých na Slovensku
Dištančné vzdelávanie detí optikou rodičov

Účasť žien na politickom rozhodovaní cez prizmu štatistík aj v optike verejnej mienky.

Prečo mýty o tejto krajine dlhodobo prežívajú a majú vďačných recipientov a šíriteľov.

Politická participácia žien na Slovensku 2020
Mýty o Rusku

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore